Ostfildern, 29.9.2022

Pilz on koonnut Safety ja Security -paketin autonomisten kuljetusjärjestelmien kokonaisvaltaiseen suojaamiseen - Mobile Safety - and Security!

Automaatioasiantuntija Pilz tarjoaa nyt valmistajille Safety ja Security -paketin autonomisten kuljetusjärjestelmien (AGV) suojaamiseen. Täydellisellä ratkaisulla, joka sisältää turva-alueen valvonnan ihmisen ja AGV:n törmäyssuojausta varten, turvalliset arviointiyksiköt ja peukalointisuojauksen, Pilz tarjoaa yhdestä lähteestä turvallisuutta liikkuviin sovelluksiin - olipa kyse sitten raiteilla liikkuvista tai vapaasti liikkuvista AGV:istä.

Kokonaisratkaisu sisältää PSENscan-turvalaserskannerin (ihmisen ja AGV:n törmäyssuojaus), modulaarisen myPNOZ-turvareleen tai konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen (arviointiyksikköinä) ja teollisen palomuurin SecurityBridge (peukalointisuojaus). Erilaiset komento- ja merkinantolaitteet, kuten käyttötilanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmän PITmode fusion -arviointiyksikkö, PITreader, PITestop-hätäpysäytyspainike ja PITsign mutig-lamput täydentävät tehokasta valvontaa.

Estä peukalointi
Pilzin kokonaisratkaisu kattaa ensimmäistä kertaa myös mobiilisovellusten peukaloinnineston. SecurityBridge-palomuurin mukana tuleva turvaratkaisu suojaa autonomisia kuljetusajoneuvoja tai -järjestelmiä luvattomalta käytöltä niiden radioviestinnän aikana. SecurityBridge-palomuuri varmistaa luotettavasti, ettei kukaan pääse käytön aikana ilman valtuuksia mobiilialustan sisäiseen IT-verkkoon. Näin AGV ja sen korttitiedot pysyvät suojattuina ja tuottavuus on taattu. 

Turvallinen skanneritekniikka näyttää tietä
PSENscan-turvalaserskanneri mahdollistaa mobiilialustojen turvaamisen ja tuotantoalueen varmistuksen. PSENscan havaitsee kiskoilla kulkevien AGV:iden osalta reitillä olevat kohteet jopa suurilla nopeuksilla ja mukauttaa varoitus- ja turva-alueet toiminnallisesti turvallisella tavalla. PSENscan tarjoaa jopa 70 suojakenttää. Nämä mahdollistavat myös dynaamisen suojakentän säädön vapaasti navigoivia AGV-ajoneuvoja varten. PSENscanin ROS-paketit (avoimen lähdekoodin robottikäyttöjärjestelmä) tarjoavat tiedot AGV:iden dynaamista navigointia varten. Käyttäjät voivat käyttää niitä omassa SLAM-algoritmissaan (Simultaneous Localisation and Mapping). 

Joustava mobiiliohjaus
Jos AGV:hen halutaan sisällyttää muita turvatoimintoja, kuten hätäpysäytys, käyttäjät voivat käyttää joustavaa tuoteratkaisua, joka koostuu PSENscanista ja modulaarisesta myPNOZ-turvareleestä. Jos tarpeet muuttuvat, myPNOZ-järjestelmää voidaan täydentää tarpeen mukaan, jos sen toimintoja laajennetaan tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaa suuren joustavuuden mobiilisovellusten suunnittelussa.
Konfiguroitavalla PNOZmulti 2 -pienohjausjärjestelmällä ja Motion Monitoring - moduulilla Pilz tarjoaa myös tehokkaan ja joustavan ratkaisun vapaasti navigoivien AGV-ajoneuvojen monimutkaisempiin suojakenttäsovituksiin.

Pilzin kokonaisratkaisu sisältää PSENscan-turvalaserskannerin (ihmisen ja AGV:n törmäyssuojaus), modulaarisen myPNOZ-turvareleen tai konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pianohjauksen (arviointiyksikköinä) ja teollisen palomuurin SecurityBridge (peukalointisuojaus). (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)
Pilzin kokonaisratkaisu sisältää turvalaserskannerin PSENscan (ihmisen ja AGV:n törmäyssuojaus), modulaarisen myPNOZ-turvareleen tai konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pianohjauksen (arviointiyksikköinä) ja teollisen palomuurin SecurityBridge (peukalointisuojaus). (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Pilzin kokonaisratkaisu sisältää PSENscan-turvalaserskannerin (ihmisen ja AGV:n törmäyssuojaus), modulaarisen myPNOZ-turvareleen tai konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pianohjauksen (arviointiyksikköinä) ja teollisen palomuurin SecurityBridge (peukalointisuojaus). (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: