Tietosuoja Pilzillä

I. Määritelmät

Tietosuojakäytännössä käytetään käsitteitä, jotka on määritetty EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Tietosuojakäytännön luettavuuden ja ymmärtävyyden parantamiseksi olemme selostaneet käsitteet alla:

1. Henkilötiedot

GDPR:n mukaan henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka viittaavat tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Näillä tiedoilla tarkoitetaan esim. nimeä, syntymäpäivää, osoitetta, sähköpostiosoitetta, IP-osoitetta tai puhelinnumeroa tai käyttäjäsuhdetta. Tietoja, jotka eivät liity suoraan identiteettiisi – esim. kaikkien käyttäjien käytettävissä olevat verkkosivut tai sivuston käyttäjien lukumäärä – eivät ole henkilötietoja.

2. Rekisteröitävä

Rekisteröitävä on tunnistettu tai tunnistettava luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

3. Käsittely

Käsittelyä ovat kaikki ilman automaattisia prosesseja suoritetut toimenpiteet tai henkilötietoihin liittyvät menettelyt, kuten kerääminen, järjestäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, lukeminen, kysyminen, käyttö, julkistaminen siirtämällä, levittämällä tai muulla tavoin, vertailu ja liittäminen, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.

4. Käsittely rajoitus

Käsittelyn rajoitus on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

5. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka päättää yksin tai yhdessä muiden kanssa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitus ja keinot määritellään EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai hänen nimittämisensä erityiset edellytykset voidaan säätää EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

6. Käsittelijä

Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

7. Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle luovutetaan henkilötietoja riippumatta siitä, onko kyse kolmannesta osapuolesta. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkintatehtävän yhteydessä EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädännön puitteissa, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

8. Kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, käsittelijä ja henkilö, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

9. Suostumus

Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

II. Rekisterinpitäjän nimi ja titteli [GDPR-asetuksen artiklan 4 kohta 7]

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR), muiden EU-jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojamääräysten mukainen rekisterinpitäjä on:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Puh.: +49 711 3409-0
Sähköposti: info@pilz.de
Internet: www.pilz.com

III. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavamme tavoitat osoitteessa: dataprotection@pilz.com

 

IV. Yleistä tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Lähtökohtaisesti keräämme ja käsittelemme käyttäjien henkilötietoja ainoastaan silloin, kun niitä tarvitaan sivustomme toiminnan varmistamiseen sekä sisällön ja palvelujen tarjoamiseen. Keräämme ja käsittelemme käyttäjien henkilötietoja käyttäjän suostumuksella. Tästä voimme poiketa, kun aikaisemmin annetun suostumuksen toistaminen ei ole todellisista syistä mahdollista ja tietojen käsittely on sallittu oikeudellisista syistä.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän luovuttamia tai kerättyjä tietoja käytetään, käsitellään, säilytetään ja tarvittaessa - jos laki vaatii, sopimuksessa edellytetään tai voimassa olevien sääntöjen mukaan sallitaan - luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön (GDPR, liittovaltion tietosuojalaki ja telemedialaki) mukaisesti.

GDPR:n artiklassa 6 on erilaisia oikeusperustoja henkilötietojen käsittelylle, joihin viitataan tässä tietosuojakäytännössä:

Mikäli haemme rekisteröidyn suostumusta tietojen käsittelyyn, henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana toimii GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a.

Mikä henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, jonka toinen osapuoli käyttäjä on, oikeudellisena perusteena toimii GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b. Tämä koskee myös käsittelyä, jota vaaditaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen.

Mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme juridisen velvoitteen täyttämiseksi, oikeudellisena perusteena toimii GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta c.

Siinä tapauksessa, että henkilötietojen käsittely on tarpeen käyttäjän tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeän intressin vuoksi, oikeudellisena perusteena toimii GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta d.

Mikäli käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun intressin turvaamiseksi ja mikäli nämä intressit eivät loukkaa käyttäjän perusoikeuksia, käsittelyn oikeudellisena perusteena toimii GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f.

3. Tietojen poistaminen ja säilyttäminen

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai estetään heti kun säilyttämisen syy häviää. Lisäksi tietoja voidaan säilyttää vain, jos se on sallittua rekisterinpitäjää koskevissa EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä. Tiedot poistetaan tai estetään myös silloin, kun mainittujen direktiivien säilytysaika päättyy, ellei tietoja tarvitse säilyttää sopimuksen päättämiseksi tai täyttämiseksi.

V. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

Tietojesi keräämisen ja käytön laajuus ja luonne vaihtelevat sen mukaan, käytkö sivuillamme vain hakemassa tietoja tai hyödyntämässä tarjouksiamme (uutiskirje (alla VII), rekisteröinti verkkokauppaan (VIII), staattiset linkit (IX) ja yhteydenotto yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla (X)):

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Joka kerta kun käyt sivustollamme, järjestelmä kerää automaattisesti tietoja tietokoneestasi.
Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 1. Selaimen tyyppi ja käytettävä versio
 2. Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 3. Käyttäjän IP-osoite
 4. Käynnin päivämäärä ja aika
 5. Verkkosivustot, joilta käyttäjä saapuu sivuillemme
 6. Verkkosivut, jotka käyttäjän järjestelmä avaa sivustomme kautta

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän henkilötietojen kanssa.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen tallennuksen ja lokitiedostojen oikeusperuste on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen on tarpeen verkkosivuston toimittamiseksi käyttäjän tietokoneeseen. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

IP-osoite tallennetaan lokitiedostoon sivuston toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja sivuston optimointiin ja IT-järjestelmämme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei analysoida markkinointitarkoituksia varten.

Näihin tarkoituksiin meillä on oikeutettu etu käsitellä tietoja GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaan.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita keruutarkoituksen saavuttamiseen. Mikäli tietoja käytetään sivuston tarjoamiseen, ne poistetaan kyseisen istunnon päätteeksi.

Mikäli tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, ne poistetaan viimeistään 7 päivän kuluttua. Tietoja voidaan säilyttää kauemmin. Siinä tapauksessa käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai anonymisoidaan niin, ettei niitä voi enää yhdistää käyttäjään.

5. Vastustus- ja poistomahdollisuus

Tietojen keruu sivuston tarjoamiseksi ja tietojen tallennus lokitiedostoihin on välttämätöntä sivuston toiminnan kannalta. Tämän seurauksena käyttäjällä ei ole vastustusmahdollisuutta.

VI. Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Kun käyttäjä avaa sivuston, selain voi tallentaa evästeen tietokoneen kiintolevylle. Eväste sisältää yksiselitteisen merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen tunnistamisen seuraavan käynnin yhteydessä.

I. omat evästeet

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme evästeitä sivustomme helppokäyttöisyyden varmistamiseen. Eräät sivustomme elementit edellyttävät, että selain voidaan tunnistaa sivunvaihdon jälkeen.

Siirtyessään sivustoomme käyttäjille tiedotetaan infobannerilla evästeiden käytöstä, kehotetaan lukemaan tämä tietosuojakäytäntö ja pyydetään suostumus tässä yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.

Evästeisiin tallennetaan ja siirretään seuraavat tiedot:

 

Content Management System Cookie

 1. is_mobile – käytätkö mobiililaitetta
 2. is_new – onko kyseessä ensimmäinen käynti sivustolle
 3. region_select
 4. user_language – valittu kieli
 5. user_locale
 6. user_region – käyttäjän sijainti
 7. true (antanut suostumuksen tietojen käsittelylle)
 8. Käyttäjän aikavyöhyke

Shop Cookie

 1. Palvelintieto kuormituksen tasapainotusta varten
 2. Erilaisia konfiguraatiotietoja uudelleenkirjautumista varten, uloskirjatussa tilassa kumppaniviitteellä
 3. Session Handling
 4. Tuotetunniste toivelistan luontia varten
 5. Tuote ID avoimen ostoskorin luontia varten

2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste käytettäessä teknisesti tarpeellisia evästeitä on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste evästeitä käytettäessä on käyttäjien suostumus GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaan.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Teknisesti tarpeellisten evästeiden käytön tarkoitus on sivuston käytön helpottaminen. Joitakin sivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeitä. Ne edellyttävät, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraavia varten:

 1. Ostoskori
 2. Kieliasetukset
 3. Toivelista

Teknisesti tarpeellisilla evästeillä kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilin luomiseen. Tässä tarkoituksessa oikeutettu intressimme tietojen käsittelyyn on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukainen.

4. Säilytysaika, vastustus- ja poistomahdollisuus

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja välitetään takaisin sivustoon. Käyttäjänä myös evästeet ovat täysin hallinnassasi. Selaimesi asetusten avulla voit estää tai rajoittaa evästeiden siirtoa. Tallennetut evästeet voidaan koska tahansa poistaa. Tämä voidaan tehdä automaattisesti. Jos sivustomme evästeet deaktivoidaan, sivuston kaikki toiminnot eivät ehkä toimi täysimääräisesti.

II. Kolmannen osapuolen evästeet - etracker

Sivustollamme kerätään tietoja saksalaisen etracker GmbH:n (http://www.etracker.com) tekniikalla markkinointia ja optimointia varten. Tätä tarkoitusta varten emme käytä oletusarvoisesti evästeitä verkkoanalyyseihin. Siltä osin kuin käytämme analyysi- ja optimointievästeitä, pyydämme siihen nimenomaisen suostumuksesi erikseen etukäteen. Mikäli käytämme evästeitä ja hyväksyt sen, evästeitä käytetään tämän verkkosivuston tilastollisen kattavuusanalyysin tekemiseen, verkkomarkkinointitoimenpiteidemme onnistumisen mittaamiseen ja testausmenettelyihin, esimerkiksi verkkotarjontamme tai sen osien eri versioiden testaamiseen ja optimointiin. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteeseen. etrackerin evästeet eivät sisällä mitään tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa.

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Siirtyessään sivustoomme käyttäjille tiedotetaan infobannerilla evästeiden käytöstä analysointitarkoituksiin, kehotetaan lukemaan tämä tietosuojakäytäntö ja pyydetään suostumus tässä yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen avulla voidaan luoda käyttöprofiileja peitenimen alle. Tähän voidaan käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan paikallisesti selaimen välimuistiin. Eväste mahdollistaa selaimen uudelleen tunnistamisen. Kerättyjä tietoja ei käytetä sivuston käyttäjän tunnistamiseen. Käytämme tietoja vain sivustomme houkuttelevuuden selvittämiseen ja sen parantamiseen.

Kerättyjä tietoja ovat mm. verkkoselain, käyttöjärjestelmä, sivusto, jolta käyttäjä saapui, keskimääräinen vierailuaika ja avatut sivut.

etracker-eväste:

 1. Kävijätunnistus etracker Analytics
 2. Evästetunnistus etracker Analytics
 3. Palaavien kävijöiden tunnistaminen
 4. Sen tunnistaminen, mitataanko kävijän vierityssyvyys

 

etrackerin avulla tuotettuja tietoja käsitellään ja tallennetaan etrackerin toimesta yksinomaan Saksassa, joten niihin sovelletaan Saksan ja Euroopan tiukkoja tietosuojalakeja ja -normeja. etracker on tarkastettu riippumattomasti, sertifioitu ja sille on myönnetty tietosuojahyväksyntämerkki tältä osin.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste käytettäessä evästeitä on käyttäjien suostumus GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaan. etrackerin käytön oikeusperuste ilman käyttäjien suostumusta on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Analyysievästeitä käytetään sivustomme ja sen laadun parantamiseen. Analyysievästeiden avulla saamme tietää, miten sivustoa käytetään ja voimme siten jatkuvasti optimoida tarjontaamme. Saatujen tilastotietojen avulla voimme parantaa tarjontaamme ja tehdä siitä mielenkiintoisemman käyttäjille. Tämä on oikeutettu intressimme.

4. Säilytysaika, vastustus- ja poistomahdollisuus

Kerätyt tiedot tallennetaan pseudonymisoidusti ja analysoidaan. Voit koska tahansa kieltää tietojen keruun ja tallennuksen.

Voit koska tähän kieltää tässä kuvatun käsittelyn. Vastustus ei vaikuta kieltoa edeltävään käsittelyyn.5. Lisätietoa

Kolmannen osapuolen tiedot:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

 

6. Cookiebot - Yleiskatsaus käytetyistä evästeistä

VII. Retargeting, Conversion Tracking ja Pixel

1. Google Tag Manager

Käytämme "Google Tag Manageria", joka on palveluntarjoajan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, palvelu. EU:n, ETA:n ja Sveitsin käyttäjistä vastaava yksikkö on Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti.

a. Henkilötietojen tyyppi

Google Tag Manageria käytetään aggregaattitietojen keräämiseen tunnisteiden käynnistämistä varten. Nämä tiedot eivät sisällä IP-osoitteita tai muita käyttäjäkohtaisia tunnisteita, jotka voitaisiin yhdistää tiettyyn henkilöön. Toisin sanoen mitään tietoja kävijöistä ei tallenneta tai jaeta itse Google Tag Managerin kanssa. Tämä koskee myös vierailtujen sivujen URL-osoitteita.
Lisätietoja Google Tag Managerin tietojen käytöstä on myös Googlen käyttöehdoissa: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428.

b. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Google Tag Manageria käytetään ohjelmakoodien integroimiseen verkkosivuillemme. Markkinoijat voivat hallinnoida "verkkosivujen tunnisteita" (markkereita) Google Tag Manager -käyttöliittymän kautta.

b. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a. 
Voit koska tahansa kieltää tietojen keruun ja tallennuksen. Jos haluat vastustaa tietojesi keräämistä ja tallentamista tulevaisuudessa, voit klikata seuraavaa linkkiä: safety.google/privacy/privacy-controls.
Lisätietoja tietojen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä: policies.google.com/privacy.

d. Tietojesi jakaminen

Google Tag Manager ei itse aseta evästeitä eikä voi siksi kerätä henkilötietoja, mutta se käynnistää muita tunnisteita, jotka puolestaan voivat kerätä henkilötietoja.

 

2. Google Ads

Käytämme "Google Ads", joka on palveluntarjoajan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, verkkokauppaan . EU:n, ETA:n ja Sveitsin käyttäjistä vastaava yksikkö on Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti.

a. Henkilötietojen tyyppi

Käytämme Google Ads -mainontaa ja myös Google Remarketingia ja vierailutapahtumien arviointia (konversioseuranta). Mainoksia näytetään hakukyselyjen perusteella Googlen mainosverkoston verkkosivustoilla. Lisäksi käytämme mainosten uudelleenmarkkinointilistoja hakumainoksissa. Näin voimme räätälöidä hakumainoskampanjoita käyttäjille, jotka ovat vierailleet verkkosivustollamme aiemmin. Näin voimme yhdistää "Google Ads -mainoksia" tiettyihin hakusanoihin tai tarjota mainoksia aiemmille kävijöille, jotka mainostavat tuotteita tai palveluita, joita kyseiset kävijät ovat jo katsoneet verkkosivustollamme. Verkkosivustomme käyttäjät saavat kiinnostukseen perustuvaa mainontaa Googlen haku- ja näyttöverkossa. Käyttäjille näytetään "Google-mainoksia" Google-haussa tai muilla Googlen kumppanuussivustoilla.

b. Säilytysaika

Verkkosivustomme kävijöiden verkkokäyttäytymisen analysointi on tarpeen kiinnostukseen perustuvaa mainontaa varten. Google käyttää evästeitä analyysin suorittamiseen. Google asettaa evästeen käyttäjän tietokoneelle, kun käyttäjä napsauttaa mainosta tai vierailee verkkosivustollamme. Näiden evästeiden kesto on 90 päivää.

c. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tästä kerättyjä tietoja käytetään kävijöiden kohdentamiseen myöhemmissä hakukyselyissä ja mainosten optimointiin. Mitään sellaisia tietoja ei kerätä tai välitetä eteenpäin, joita voidaan käyttää vierailijoiden henkilökohtaiseen tunnistamiseen (esim. IP-osoitteen perusteella). Tilastojen avulla voidaan seurata, mitkä hakusanat aiheuttivat eniten klikkauksia mainokseen ja mitkä mainokset johtivat vierailuun (konversioon) verkkosivustollamme.

b. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a.
Voit koska tahansa kieltää tietojen keruun ja tallennuksen. Jos haluat vastustaa tietojesi keräämistä ja tallentamista tulevaisuudessa, voit klikata seuraavaa linkkiä: safety.google/privacy/privacy-controls.
Lisätietoja tietojen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä: policies.google.com/privacy.

e. Tietojesi jakaminen

Tietosi tallennetaan EU:n alueella sijaitseville palvelimille, eikä niitä jaeta Googlen verkoston ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Siirto GDPR:n mukaiseen kolmanteen maahan, kuten Yhdysvaltoihin, voi tapahtua Googlen verkoston sisällä. Tietojesi siirto Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille tapahtuu EU:n vakiosopimuslausekkeiden perusteella.

 

3. Facebook Pixel

Käytämme Facebookin "Facebook-pikseliä", joka on Meta Platforms Ireland Ltd.n (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti) uudelleenkohdistustekniikka.

a. Henkilötietojen tyyppi

Kun käytät verkkosivustoamme, Facebook kerää seuraavia tietoja: IP-osoite, Facebook-käyttäjätunnus, laitetiedot, selaintiedot, sijaintitiedot, käyttötiedot, käyttäjäkäyttäytyminen, markkinointitiedot, vuorovaikutus mainosten kanssa, vuorovaikutus verkkosivuston palveluiden kanssa ja katsellut mainokset.

b. Säilytysaika

Tietoja säilytetään EU:n alueella sijaitsevilla palvelimilla, kunnes niitä ei enää tarvita käsittelytarkoituksiin, eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille Facebook-verkoston ulkopuolella. Siirto GDPR:n mukaiseen kolmanteen maahan, kuten Yhdysvaltoihin, voi tapahtua Facebook verkoston sisällä. Tietojesi siirto Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille tapahtuu Facebook-sivun rekisterinpitäjän lisäyksen, Facebookin tietojenkäsittelyä koskevien ehtojen, Facebookin EU:n tiedonsiirtolisäyksen ja Facebookin rekisterinpitäjien lisäyksen perusteella.

c. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Teknologian avulla voimme näyttää Facebookissa relevantteja mainoksia myös käyttäjille, jotka ovat jo vierailleet verkkosivustollamme ja ovat Facebookin jäseniä (uudelleenkohdentaminen). Kun vierailet verkkosivustollamme, Facebook-pikseli ilmoittaa Facebookille, että olet käynyt verkkosivustollamme ja mistä sisällöstä olit kiinnostunut.

b. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a. Jos haluat vastustaa tietojesi keräämistä ja tallentamista tulevaisuudessa, voit klikata seuraavaa linkkiä: www.facebook.com/ads/preferences.
Lisätietoja tietojen käsittelystä on Facebookin tietosuojakäytännössä: www.facebook.com/privacy/explanation.

e. Automaattiset päätökset yksittäistapauksissa

Käytetyn markkinointityökalun ansiosta selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Facebook-palvelimeen. Pilz ei voi vaikuttaa tietojen laajuuteen ja jatkokäyttöön ilmoitettujen tarkoitusten lisäksi: "Facebook-pikselin" integroinnin kautta Facebook saa tiedot siitä, että olet käynyt tietyllä verkkosivustomme alueella tai napsauttanut Facebookissa olevaa mainostamme. Jos olet rekisteröitynyt Facebookiin, Facebook voi kohdistaa vierailun tilillesi. Vaikka et olisikaan rekisteröitynyt Facebookiin etkä ole kirjautunut sisään, on mahdollista, että palveluntarjoaja saa selville ja tallentaa IP-osoitteesi.

f. Tietojen jakaminen

Kun käytät Facebookia, henkilötiedot siirretään Meta Platforms Inc:lle, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Siirtäessään henkilötietoja Yhdysvalloissa sijaitsevalle Meta Platforms Inc:lle Meta Platforms Inc. käyttää niin sanottuja Euroopan unionin komission vakiosopimuslausekkeita.

 

4. LinkedIn Insight Tag

Käytämme "LinkedIn Insight Tagia", joka on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, 2 Wilton PL Dublin, D02 CA30 Irelandin konversiotyökalu.

a. Henkilötietojen tyyppi

Konversiotyökalu luo evästeen, joka kerää seuraavat tiedot: URL-osoite, lähettäjän URL-osoite, IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet (User Agent) sekä aikaleima.

b. Säilytysaika

IP-osoitteet lyhennetään tai hajautetaan, eli IP-osoite muunnetaan merkki- ja symbolimerkkijonoksi, jota ei voida lukea. LinkedInin jäsenten suorat tunnistetiedot poistetaan seitsemän päivän kuluessa tietojen pseudonymisoimiseksi. Jäljellä olevat pseudonymisoidut tiedot poistetaan 90 päivän kuluessa.

c. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käytämme "LinkedIn Insight Tagia" vierailutapahtumien arviointiin (konversioseuranta) ja uudelleenkohdentamiseen. Teknologian avulla voimme näyttää LinkedIn relevantteja mainoksia myös käyttäjille, jotka ovat jo vierailleet verkkosivustollamme ja ovat LinkedIn jäseniä (uudelleenkohdentaminen). Kun vierailet verkkosivustollamme, LinkedIn-pikseli ilmoittaa LinkedInille, että olet käynyt verkkosivustollamme ja mistä sisällöstä olit kiinnostunut. Kerättyjä tietoja käytetään parantamaan LinkedInissä olevien mainosten relevanssia, tavoittamaan sinut eri laitteilla ja näyttämään sinulle kohdennettuja, henkilökohtaisia mainoksia verkkosivustomme ulkopuolella. LinkedIn ei jaa kanssamme henkilötietoja, joista sinut voitaisiin tunnistaa, vaan se tarjoaa ainoastaan raportteja ja ilmoituksia yleisöstä ja mainonnan suorituskyvystä.

b. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a.
LinkedInin jäsenet voivat hallita henkilötietojensa käyttöä mainostarkoituksiin tiliasetustensa kautta. Voit poistaa Insight-tagin käytöstä verkkosivustollamme täällä ("Opt-out"): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

f. Tietojen jakaminen

Kun käytät LinkedIniä, henkilötiedot siirretään LinkedIn Corporationille, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Siirtäessään henkilötietoja Yhdysvalloissa sijaitsevalle LinkedIn Corporationille, LinkedIn Corporation käyttää niin sanottuja Euroopan unionin komission vakiosopimuslausekkeita. Nämä lausekkeet ovat sopimusvelvoitteita, jotka edellyttävät, että yritykset suojaavat yksityisyyttä ja tietoturvaa siirrettäessä henkilötietoja (esim. LinkedIn Ireland Unlimited Company tai sen asiakkaiden ja LinkedIn Corporationin välillä).

 

5. Twitter

Käytämme lyhytviestipalvelun Twitterin teknistä alustaa ja palveluja, joka on Twitter, Inc:n (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) teknologiaa. Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvien henkilöiden osalta rekisterinpitäjä on Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlanti.

a. Henkilötietojen tyyppi

Seuraavat tiedot kerätään sinusta, kun käytät palvelua, ja Twitter Inc. käsittelee niitä, ja ne voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin: IP-osoite, käytetty sovellus, tiedot käyttämästäsi päätelaitteesta (mukaan lukien laitetunnus ja sovellustunnus), tiedot käytetyistä verkkosivuista, sijaintisi ja matkapuhelinoperaattorisi.

b. Säilytysaika

Twitter säilyttää lokitietojasi enintään 18 kuukautta.

c. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Verkkosivustoon integroidun Twitter-painikkeen ja evästeiden käytön avulla Twitter voi tallentaa vierailusi verkkosivustollamme ja liittää ne Twitter-profiiliisi. Näitä tietoja voidaan käyttää sinulle räätälöidyn sisällön tai mainonnan tarjoamiseen. Tietoja tästä ja käytettävissä olevista asetusvalinnoista on seuraavilla Twitterin tukisivuilla:

Me käsittelemme Twitterissä antamiasi tietoja, erityisesti käyttäjänimeäsi ja tililläsi julkaistua sisältöä, siltä osin kuin voimme uudelleentwiittailla twiittejäsi tai vastata niihin tai laatia twiittejä, joissa viitataan tiliisi. Tiedot, joita vapaasti julkaiset ja jaat Twitterissä, sisältyvät siten tarjoukseemme ja ovat seuraajiemme saatavilla.
Löydät tietoa siitä, mitä tietoja Twitter käsittelee ja mihin tarkoituksiin, Twitterin tietosuojakäytännöstä (https://twitter.com/privacy?lang=de) sekä mahdollisuudesta tarkastella omia tietojasi Twitterissä (https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

b. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a.
Voit rajoittaa tietojesi käsittelyä Twitter-tilisi yleisissä asetuksissa sekä kohdassa "Tietosuoja ja turvallisuus". Lisäksi voit rajoittaa Twitterin pääsyä yhteystieto- ja kalenteritietoihin, valokuviin, sijaintitietoihin jne. mobiililaitteissa (älypuhelimissa, tableteissa) niiden asetusvaihtoehdoissa. Tämä riippuu kuitenkin käytettävästä käyttöjärjestelmästä. Lisätietoja näistä kohdista on saatavilla seuraavilla Twitterin tukisivuilla: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-privacy-settings.

e. Tietojesi jakaminen

Jos henkilötietoja siirretään Euroopan unionin, EFTA-maiden, Brasilian tai Ison-Britannian ulkopuolelle, Twitter varmistaa rekisteröityjen oikeuksien riittävän suojan tason vastaanottajamaan tietosuojalainsäädännön ja/tai tietojen vastaanottajan sopimusvelvoitteiden riittävyyden perusteella. Jos Twitter käyttää EU:n vakiosopimuslausekkeita, niitä voidaan pyytää.

VIII. Uutiskirje ja uutiskirjeen seuranta

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustollamme käyttäjällä on mahdollisuus tilata ilmainen uutiskirje. Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä meille välitetään sähköpostiosoite syöttömaskista. Uutiskirjeemme ilmestyy säännöllisesti ja sisältää tietoa projekteista ja tapahtumista

Lisäksi tilauksen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 1. Haluttu uutiskirjeen kieli
 2. Rekisteröinnin päiväys ja aika

Vapaaehtoiset tiedot:

 1. Titteli
 2. Sukunimi
 3. Etunimi
 4. Yritys

Tietojen käsittelyä varten uutiskirjeen tilauksen yhteydessä pyydetään suostumus ja viitataan tähän tietosuojakäytäntöön.

Saat meiltä tilauksen jälkeen vahvistusviestin, joka sisältää linkin uutiskirjeen tilauksen vahvistukseen (double opt-in). Koko prosessi dokumentoidaan ja tallennetaan. Sekä rekisteröintitiedot, joiden tila on ”ei vielä vahvistettu“ että rekisteröintitiedot, joiden tila on ”rekisteröinti vahvistettu“, tallennetaan uutiskirjejärjestelmän tietokantaan. Ellei asiakas vahvista tilausta 14 päivän sisällä, tietue poistetaan automaattisesti. Tiedot on kerättävä, jota voimme sähköpostiosoitteen väärinkäytön yhteydessä jäljittää tapahtumat ja toimii siten juridisena varmistuksenamme. Uutiskirjeen tilaamalla hyväksyt nämä ehdot.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Uutiskirjeen tilaamisen jälkeen tapahtuvan tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a. Siltä osin kuin tietoja kerätään selostetun kaksinkertaisen valinnan yhteydessä, oikeusperuste on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Kerättyä käyttäjän sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen toimittamiseen. Analysointi (Newsletter-Tracking) ks. 6.

Muut henkilötiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä palvelujen tai sähköpostiosoitteen väärinkäytön estämiseksi ja persoonallista puhuttelua varten, jos haluat sitä ja luovutat sitä varten tittelin, etunimen ja sukunimen.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita keruutarkoituksen saavuttamiseen. Käyttäjän sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan kun uutiskirjeen tilaus on aktiivinen. Niin kauan säilytetään myös Double-Opt–inin tietoja, jotta voimme todistaa sen.

Muut kirjautumisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan yleensä 7 päivän kuluttua.

5. Vastustus- ja poistomahdollisuus

Käyttäjä voi koska tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksen. Tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki.

Se mahdollistaa myös tilauksen yhteydessä kerättyjen tietojen tallennusten varten annetun suostumuksen peruuttamisen.

6. Newsletter Tracking

Huomautamme, että analysoimme käyttäjän käyttäytymisen uutiskirjeen lähetyksen yhteydessä. Pyydämme suostumuksesi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Jos ulkoisia palveluntarjoajia käytetään uutiskirjeen toimittamiseen, GDPR:n noudattaminen taataan sopimuksen perusteella.

a. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Tätä analysointia varten sähköposteissa on ns. Web-Beaconeita tai Tracking-Pixeleitä, jotka esittävät sivustollemme tallennettuja 1 pikselin kuvatiedostoja. Analysointia varten yhdistämme kohdassa V mainitut tiedot ja Web-Beaconin sähköpostiosoitteeseesi ja yksilölliseen tunnisteeseen (numero).

b. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a.

c. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tallennetut tiedot voidaan yhdistää sinuun lähettäjänä. Pyrkimyksemme ei kuitenkaan ole yksittäisen käyttäjän seuraaminen. Käytämme analyysejä käyttäjien lukutottumusten havainnointiin ja sisältömme sovittamiseen kaikille käyttäjille tai erilaisten sisältöjen lähettämiseen käyttäjien kiinnostuksista riippuen.

d. Vastustus- ja poisto-oikeus

Voit koska tahansa peruttaa suostumuksesi uutiskirjeessä olevan linkin avulla.

Tällainen seuranta ei sitä paitsi ole mahdollista, jos kuvien näyttö on lähtökohtaisesti deaktivoitu sähköpostiohjelmassa. Tässä tapauksessa uutiskirje ei näy täysin etkä voi käyttää kaikkia toimintoja. Kun aktivoit kuvien näytön käsin, yllä mainittu seuranta toimii.

IX. Rekisteröinti

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Tarjoamme sivustollamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä antamalla henkilökohtaisia tietoja. Tiedot syötetään syöttömaskiin ja välitetään meille ja tallennetaan.

Rekisteröinnin yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot:

 1. Käyttäjän IP-osoite
 2. Rekisteröinnin päiväys ja kellonaika
 3. Nimi
 4. Osoite
 5. Puhelin/Faksi
 6. Sähköposti
 7. Salasana
 8. Pilz-asiakas Kyllä/EI

Rekisteröinnin puitteissa pyydetään käyttäjän suostumus näiden tietojen käsittelylle. Tietoja ei luovuteta kolmansille.

 

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a.

Jos rekisteröinti on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, jonka sopijapuoli käyttäjä on tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen, oikeusperustana toimii myös GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käyttäjän rekisteröinti on tarpeen sivuston tiettyjen sisältöjen ja palvelujen tarjoamiseksi. Käyttäjän rekisteröinti on lisäksi tarpeen sopimuksen, esim. kauppasopimuksen täytäntöönpanoa varten tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen. Muuten verkkokauppamme toimintoja ei voi käyttää.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita keruutarkoituksen saavuttamiseen.

Rekisteröinnin yhteydessä kerätyt tiedot poistetaan, kun rekisteröinti poistetaan tai muutetaan verkkosivullamme.

Rekisteröinnin aikana sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamista varten kerätyt tiedot poistetaan, kun tietoja ei tarvita enää sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Sopijapuolen tietoja on ehkä säilytettävä sopimuksen päättymisen jälkeenkin sopimusvelvoitteiden tai juridisten velvoitteiden täyttämiseksi.

5. Vastustus- ja poistomahdollisuus

Sinulla on koska tahansa oikeus peruuttaa rekisteröinti. Voit koska tahansa muuttaa tallennettuja henkilötietojasi.

Jos tietoja tarvitaan sopimusvelvoitteiden täyttämiseen tai sopimuksen valmisteluun, tiedot voi poistaa vain, jos sopimusvelvoitteet tai juridiset velvoitteet eivät estä niiden poistamista.

Rekisteröinti voidaan poistaa lähettämällä viesti osoitteeseen: pilz.gmbh@pilz.de.

X. Staattiset linkit Facebookiin, Google+:aan, Twitteriin, XING:iin ja LinkedIn:iin

Sivuillamme on staattisia linkkejä Facebook ja Google+ -somepalveluihin, Twitter-mikrobloggingpalveluun sekä XING ja LinkedIn -palveluihin. Nämä palvelut tarjoavat Meta Platforms Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG ja LinkedIn Corp. (”palveluntarjoaja“). Lue kunkin alustan tietosuojakäytännöt.

XI. Yhteydenottolomake ja sähköposti

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustollamme on lomake, jota käytetään sähköisiin yhteydenottoihin. Kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä lomakkeen avulla, syöttömaskiin syötetyt tiedot välitetään meille ja tallennetaan. Pakollisia tietoja ovat:

 1. Titteli
 2. Sukunimi
 3. Etunimi
 4. Yritys
 5. Katuosoite
 6. Postinumero ja -toimipaikka
 7. Maa
 8. Sähköposti

Vapaaehtoisia tietoja ovat:

 1. Osasto
 2. Postilokero
 3. Osavaltio
 4. Puhelin
 5. Faksi
 6. Toimiala
 7. Asiakasnumero

Viestin lähetyshetkellä tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:

- Käyttäjän IP-osoite

Tietojen käsittelyä varten lähetyksen yhteydessä pyydetään käyttäjän suostumus ja viitataan tähän tietosuojakäytäntöön.

Yhteydenotto on mahdollista myös annetun sähköpostiosoitteen avulla. Siinä tapauksessa tallennetaan käyttäjän sähköpostissa antamat henkilötiedot.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja käytetään yksinomaan vuoropuhelun käsittelyyn.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus, ks. GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a. Sähköpostin lähetyksen yhteydessä saatujen tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Mikäli sähköpostiyhteydenoton tavoitteena on sopimuksen solmiminen, tietojenkäsittelyn oikeusperuste on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Syöttömaskin kautta kerättyjä henkilötietoja käytetään yksinomaan yhteydenoton käsittelyyn. Sähköpostiyhteydenoton yhteydessä meillä on oikeutettu intressi käsitellä tietoja.

Lähetyksen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämiseen ja IT-järjestelmämme turvallisuuden varmistamiseen.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita keruutarkoituksen saavuttamiseen. Yhteydenottolomakkeen henkilötiedot ja sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot poistetaan, kun vuoropuhelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Vuoropuhelu päättyy, kun voidaan päätellä, että asia on käsitelty.

Lähetyksen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään 7 päivän kuluttua.

5. Vastustus- ja poistomahdollisuus

Käyttäjällä on koska tahansa oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus

Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, hän voi koska tahansa kieltää henkilötietojensa tallennuksen. Vuoropuhelua ei silloin voida jatkaa.

Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan.

6. LinkedIn - Liidien luominen lomakkeen kautta

Ilmoitusten avulla linkitämme LinkedInin kautta lomakkeita, joiden avulla tarjoamme sinulle mahdollisuuden saada lisätietoja tai käyttää lisätarjouksia. Näillä lomakkeilla pyydämme sinulta henkilötietoja (etu- ja sukunimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja ilmoitustyypistä riippuen LinkedInin lomakkeeseen täyttämiä muita henkilötietoja.

Vahvistamalla tiedot "Lähetä"-painiketta painamalla lähetät lomakkeeseen syötetyt tiedot ensin LinkedInille, ja LinkedIn antaa nämä tiedot sitten meidän käyttöömme käyttöliittymän kautta.

Antamiesi tietojen käsittely perustuu yksinomaan suostumukseesi (GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta a). Jo antamasi suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa. Peruuttamiseen riittää vapaamuotoinen ilmoitus sähköpostitse. Peruutus ei vaikuta ennen peruuttamista suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Säilytämme lomakkeella lähetetyt tiedot, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen tai kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta. Pakolliset oikeudelliset säännökset - erityisesti säilytysajat - pysyvät ennallaan. LinkedIn säilyttää lähetetyt tietosi sisäisten tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti meistä riippumatta 90 päivän ajan ja poistaa ne sen jälkeen automaattisesti.

XII. Microsoft Forms webinaareja varten

Käytämme Microsoft Forms -työkalua sisäisiin ja ulkoisiin tutkimuksiin ja kyselyihin, esim. toteutettujen toimien arviointiin, tapahtumiin rekisteröitymiseen jne. Toimittaja on Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://learn.microsoft.com/fi-fi/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.

Microsoft Forms -työkalua käytettäessä käsitellään erityyppisiä tietoja. Tietojen laajuus riippuu esitetyistä ja vastatuista kysymyksistä sekä mahdollisista lisäpalveluista. Periaatteessa kyse on seuraavista henkilötiedoista:

 1. Sukunimi
 2. Etunimi
 3. Asema yrityksessä
 4. Työsähköposti
 5. Yritys
 6. Postiosoite: Katuosoite, talon numero
 7. Postinumero, postitoimipaikka
 8. Maa

Ellei pysyvään säilyttämiseen ole toiminnallista tarvetta, oikeudellista velvoitetta tai erityistä toiminnallista etua, kaikki tiedot poistetaan vuoden kuluessa siitä, kun käyttötarkoitus on lakannut olemasta voimassa.

Webinaariin osallistuminen on periaatteessa vapaaehtoista. Jos suostumus annetaan osallistumalla webinaariin, oikeusperustana on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Suostumus voidaan koska tahansa peruuttaa. Jos peruutat suostumuksesi tai et anna sitä, et voi osallistua webinaariin.

Henkilötiedot, joita käsitellään "MS Forms -tutkimuksiin ja -lomakkeisiin" osallistumisen yhteydessä, välitetään Pilz-tytäryhtiöillemme, jotta he voivat ottaa sinuun yhteyttä intressi- ja asiakastukitarkoituksessa. Löydät luettelon kaikista Pilzin tytäryhtiöistä täältä: Pilz – edustettuna kaikilla mantereilla.

Niitä ei luovuteta muille kolmansille osapuolille, ellei tietoja ole tarkoitettu luovutettavaksi tai ellei se ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi. Jos tarkoituksen toteuttamiseen käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia, tietoja voidaan luovuttaa niille tiettyä tarkoitusta varten.

Microsoft Forms -palvelun toimittaja saa väistämättä tietoonsa nämä tiedot henkilötietojen käsittelijänä osana palveluntarjontaansa. Tässä suhteessa Microsoft on käsittelijä. Jos Microsoftin sivusto tai "Microsoft Forms" käsittelee henkilötietoja tai käyttää evästeitä, Microsoft on vastuussa tietojen käsittelystä. Microsoftin evästeitä käytetään kyselysivulla Microsoft Forms -palvelun tarjoamiseen. Lisätietoja tietosuojasta Microsoftilla on kohdassa https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement.

XIII. Rekisteröitävän oikeudet

Jos henkilötietojasi käsitellään, olet GDPR-asetuksen mukaan rekisteröity ja sinulla on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjään nähden:

1. Tiedonsaantioikeus

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä rekisteriote käsittelemistämme henkilötiedoista.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus vaatia seuraavia tietoja:

 1. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,
 2. käsiteltävien henkilötietojen luokka,
 3. vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan,
 4. henkilötietojen suunniteltu säilytysaika ja jos konkreettisia tietoja ei voida antaa, säilytysajan määritysperusteet,
 5. oikeus korjata tai poistaa henkilötiedot, oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus vastustaa käsittelyä,
 6. oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle,
 7. kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, kun henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä,
 8. käytetäänkö automaattista päätöksentekoa ml profilointia GDPR-asetuksen artiklan 22 kohtien 1 ja 4 mukaan ja – ainakin näissä tapauksissa – merkityksellinen tieto kyseisestä logiikasta ja tällaisen käsittelyn soveltamisalasta ja tarkoitetusta vaikutuksesta rekisteröitävään.

Sinulla on oikeus vaatia tieto siitä, siirretäänkö henkilötietosi ulkomaille tai kansainväliselle organisaatiolle. Tässä yhteydessä voit vaatia GDPR-asetuksen artiklan 46 mukaiset asianmukaiset takuut siirrolle.

2. Oikeus vaatia korjausta

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan ja/tai täydentämään tietosi, jos ne ovat virheelliset tai puutteelliset. Rekisterinpitäjän on oikaistava tiedot välittömästi.

3. Oikeus rajoittaa käsittelyä

Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoitusta seuraavin edellytyksin:

 1. kun riitautat henkilötietojesi oikeellisuuden siksi ajaksi, kunnes rekisterinpitäjä voi tarkistaa tietojen oikeellisuuden,
 2. käsittely on laitonta ja kiellät henkilötietojen poiston ja vaadit sen sijaan käsittelyn rajoitusta,
 3. rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja käsittelyn tarkoitukseen, mutta sinä tarvitset niitä oikeusvaatimusten tekemiseen tai puolustamiseen,
 4. jos olet vastustanut käsittelyä GDPR-asetuksen artiklan 21 kohdan 1 mukaan eikä ole vielä selvää ohittavatko rekisterinpitäjän oikeusperusteet sinun perusteesi.

Jos henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, tietoja saa käyttää – tallennusta lukuun ottamatta – ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeusvaatimusten tekemiseen tai puolustamiseen tai toisen luonnollisen tai juridisen henkilön oikeuksien suojaamiseen tai EU:n tai jäsenvaltioiden tärkeän julkisen intressin vuoksi.

Mikäli rajoitusta on rajoitettu em. syistä, rekisterinpitäjä tiedottaa sinulle ennen rajoituksen poistamista.

4. Oikeus vaatia poistoa

a) Poistovelvollisuus

Voit vaatia rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietosi välittömästi, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan kyseiset tiedot välittömästi, jos joku seuraavista ehdoista täyttyy:

 1. Henkilötietoja ei tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muulla tavoin käsitelty.
 2. Peruutat suostumuksesi käsittelyyn, jos käsittely perustui GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan a tai GDPR-asetuksen artiklan 9 kohdan 2 alakohtaan a eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustetta.
 3. Vastustat käsittelyä GDPR-asetuksen artiklan 21 kohdan 1 mukaan, eikä käsittelylle ole aikaisempia oikeusperusteita tai vastustat käsittelyä GDPR-asetuksen artiklan 21 kohdan 2 mukaan.
 4. Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti.
 5. Henkilötietosi on poistettava rekisterinpitäjää koskevan EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen velvoitteen täyttämiseksi.
 6. Henkilötietosi kerättiin tietoyhteiskunnan tarjoamiin palveluihin viitaten GDPR-asetuksen artiklan 8 kohdan 1 mukaan.

b) Tiedot kolmannelle osapuolelle

Jos rekisterinpitäjä on julkaissut henkilötietosi ja hän on GDPR-asetuksen artiklan 17 kohdan 1 mukaan velvollinen poistamaan tietosi, hänen on käytettävissä oleva teknologia huomioiden ja toteutuskustannuksiltaan kohtuullisin keinoin, ml tekniset toimenpiteet, ilmoitettava henkilötietojen käsittelijälle, että olet vaatinut kaikkien henkilötietoihin viittaavien linkkien poistamista sekä henkilötietoja kopioiden poistamista.

c) Poikkeukset

Poisto-oikeus ei ole voimassa, mikäli tietojen käsittely on tarpeen,

 1. jotta voidaan käyttää oikeutta sananvapauteen ja tietoihin,
 2. laillisen velvoitteen täyttämiseksi, joka edellyttää tietojen käsittelyä EU:n tai jäsenvaltioiden lakien mukaan taikka suorittamaan tehtävää yleisen edun nimissä tai rekisterinpitäjälle annetun julkisen vallan harjoittamiseksi,
 3. yleisen kansanterveydellisen edun nimissä GDPR-asetuksen artiklan 9 kohdan 2 alakohdan h ja i tai artiklan 9 kohdan 3 mukaan,
 4. yleisessä intressissä oleviin arkistointi-, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin GDPR-asetuksen artiklan 89 kohdan 1 mukaan edellyttäen, ettei kohdassa a) nimetty oikeus tee näiden tavoitteiden saavuttamista mahdottomaksi tai vaikeuta sitä vakavasti tai
 5. oikeudellisten vaatimusten tekemiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Oikeus saada tietoa

Jos olet käyttänyt oikeuttasi oikaisuun, poistamiseen tai käsittelyyn rajoittamiseen rekisterinpitäjän suhteen, hänellä on velvollisuus ilmoittaa kaikille vastaanottajille, joille henkilötietosi on luovutettu, tietojen korjaamisesta tai poistamisesta tai tietojen käsittelyn rajoittamisesta ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai vaadi kohtuutonta vaivaa.

Sinulla on oikeus saada tietoja näistä vastaanottajista rekisterinpitäjältä.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjälle luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yhteisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjällä henkilötietojen luovuttaneen rekisterinpitäjän estämättä edellyttäen, että

käsittely perustuu suostumukseen GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a tai GDPR-asetuksen artiklan 9 kohdan 2 alakohdan b mukaan tai sopimukseen GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaan ja käsittely tapahtuu automaattisella menettelyllä.

Käyttäessäsi tätä oikeutta sinulla on myös oikeus vaatia, että henkilötiedot lähetetään suoraan yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa loukata muiden henkilöiden vapauksia tai oikeuksia.

7. Vastustusoikeus

Sinulla on koska tahansa oikeus henkilökohtaisista syistä johtuen vastustaa henkilötietojesi käsittelyä GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan e tai f perusteella; tämä koskee myös näiden ehtojen tukemaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei enää käsittele henkilötietojasi, ellei se voi osoittaa käsittelylle perusteltuja syitä, jotka ohittavat sinun intressisi, oikeutesi ja vapautesi tai käsittely on tarpeen oikeusvaatimusten tekemiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramainontaa varten, sinulla on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten; tämä koskee myös profilointia, sikäli kuin se liittyy tällaiseen suoramainontaan.

Mikäli vastustat käsittelyä suoramarkkinointia varten, henkilötietojasi ei enää käsitellä tätä tarkoitusta varten.

Sinulla on mahdollisuus tietoyhteiskunnan palveluja käyttäessäsi - direktiivistä 2002/58/EY riippumatta - käyttää oikeuttasi vastustaa automatisoiduilla prosesseilla, joissa käytetään teknisiä erittelyjä.

8. Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on koska tahansa oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen peruutusta tehdyn käsittelyn oikeudellisuuteen.

 

9. Oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle

Muita hallinnollisia tai oikeussuojakeinoja rajoittamatta sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, erityisesti asuinpaikkasi, työpaikkasi tai väitetyn rikkomuksen jäsenvaltiossa, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely on vastoin GDPR-asetusta.

Valvontaviranomainen tiedottaa kantelijalle kantelun tilasta ja tuloksista, mukaan lukien mahdollisesta oikeussuojakeinosta GDPR-asetuksen artiklan 78 nojalla.

XIV. Luokka: B2BIQ – DSP/DMP

1. Tallennetut tiedot ja tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tämä sivusto käyttää B2BIQ-palvelua B2B Media Group EMEA GmbH:n (”B2BMG”) mainosten sisällyttämiseen. B2BMG käyttää ns. evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneen selaimeen ja jotka keräävät/sisältävät nimettömiä käyttötietoja. B2BIQ käyttää myös ns. verkkojäljitteitä (näkymätön grafiikka). Näitä verkkojäljitteitä voidaan käyttää arvioimaan tietoja, kuten vierailijaliikenne tämän sivuston sivuilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä ja mainosformaattien toimittamisesta välitetään Saksan B2BMG-palvelimelle ja tallennetaan sinne. B2BMG voi välittää nämä tiedot B2BMG:n sopimuskumppaneille. Tietojen avulla voidaan luoda käyttöprofiileja peitenimen alle. Henkilökohtaisia tietoja ei kuitenkaan tallenneta ilman asianomaisen suostumusta. B2BMG käyttää näitä tietoja arvioidakseen kävijöiden verkkosivuston käyttöä ja käyttöperusteiseen verkkomainontaan (OBA). Jos IP-osoitteet kerätään, ne tallennetaan nimettömänä poistamalla viimeinen numerolohko. Levy- ja pituusasteita koskevia tietoja käsitellään myös, jos niitä on saatavilla. Evästeet ovat joko B2BMG-evästeitä (https://www.b2biq.net/optout) tai evästeitä palveluntarjoajilta, joiden on myös noudatettava tietosuojaa, jota B2BMG käyttää (luettelo liitetyistä palveluntarjoajista, mukaan lukien Optout -vaihtoehto löytyy täältä: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Oikeutettu etu

Käyttämällä B2BMG:n mainonta- ja seurantatyökaluja voimme sovittaa internet-tarjontamme kohdennetummin asiakkaidemme etujen ja tarpeiden mukaan.

3. Tietojen tallennuksen kesto

IP-osoite poistetaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun palveluntarjoaja on kerännyt sen. Voit estää evästeiden asentamisen asettamalla selainohjelmiston vastaavasti; haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston toimintoja täysimääräisesti. Lisäksi voit milloin tahansa vaatia tietojen oikaisua tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä ja käyttää oikeutta tietojen siirrettävyyteen. Sähköpostiosoite: datenschutz@b2bmg.de tai kirjeitse: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Saksa. https://www.b2bmg.com/datenschutz/

4. Oikeusperusta

Nämä evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston toiminnalle, ja siksi ne asetetaan suostumushallinnan (evästebanneri) kautta vain, jos suostumus on annettu.

5. Tarjoaminen

Näiden evästeiden käyttö ei ole välttämätöntä verkkosivustomme käytölle, mutta palveluihin ja palveluihin voi vaikuttaa, jos eväste poistetaan käytöstä.

XV. EuroDSP - Retargeting

EuroDSP käyttää MediaMath Analytics & Insightsia, MediaMath, Inc:n tarjoamaa web-analyysipalvelua. ("MediaMath"). MediaMath käyttää evästeitä, jotka tallennetaan päätelaitteeseesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Tallennettuihin tietoihin voi sisältyä esimerkiksi selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, selaimen kieli, IP-osoite ja Internet-palveluntarjoaja.

MediaMath käsittelee päätelaitteeseesi liittyvät tiedot pseudonyymiksi, niin sanotuksi "MediaMath ID:ksi". Tämä yksilöllinen MediaMath-tunniste tallennetaan evästeeseen päätelaitteellesi, ja sen avulla sinulle voidaan tarjota relevantimpia mainoksia. MediaMath-tunnus ja muut alustan kautta kerätyt tiedot voivat myös auttaa meitä mittaamaan aktiivisuuttasi verkkosivustollamme, jotta voimme määrittää alustan kautta välitettävien mainosten tehokkuuden. Näin tarpeisiisi voidaan vastata paremmin. Sen avulla voimme myös näyttää sinulle mainoksia tuotteista, joista saatat olla kiinnostunut.

MediaMath voi siirtää näitä tietoja kolmansille, mikäli se on laissa määrätty tai kolmas osapuoli käsittelee tietoja MediaMathin puolesta. Lisätietoja siitä, miten MediaMath käyttää tietojasi ja miten voit estää MediaMathin evästeiden käytön, saat MediaMathin tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. Jos et halua, että MediaMath käsittelee kuvattuja henkilötietojasi tämän verkkosivuston puitteissa, voit kieltäytyä tästä esimerkiksi selaimesi tietosuoja-asetusten kautta tai täällä: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/.

XVI. Push-ilmoitukset

Jos otat käyttöön push-ilmoitukset tällä verkkosivustolla Signalize-palvelun kautta, ilmoitusten lähettämiseen käytetään internet-selaimesi tai mobiilikäyttöjärjestelmäsi ominaisuutta. Viestien lähettämistä varten tallennetaan vain nimettömiä tietoja, joiden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä tietystä henkilöstä. Näitä tietoja käsitellään vain tilaamiesi ilmoitusten toimittamiseksi ja ilmoituksiin liittyvien asetusten tekemiseksi. Pyydämme suostumustasi näiden tietojen tallentamiseen. Tässä tapauksessa tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a. Voit milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta ilmoituksia selaimesi tai mobiililaitteesi asetusten kautta. Tietoa push-ilmoitusten käytöstä poistamisesta löytyy täältä.

Jotta push-ilmoitukset olisivat sinulle sisällöllisesti mielekkäitä, käytämme evästeiden avulla nimettömästä käyttäjäprofiilista kerättyjä mieltymyksiä ja yhdistämme ilmoitustunnuksesi verkkosivuston käyttäjäprofiiliin yksinomaan henkilökohtaisten viestien lähettämistä varten. Seurantatekniikkaa käytetään myös ilmoitusten tilastolliseen analysointiin puolestamme. Näin voidaan määrittää, onko ilmoitus toimitettu ja onko sitä klikattu. Näin tuotettuja tietoja käsittelee ja tallentaa puolestamme Signalize-palvelun tarjoava etracker GmbH Hampurista yksinomaan Saksassa, ja siihen sovelletaan näin ollen tiukkoja saksalaisia ja eurooppalaisia tietosuojalakeja ja -standardeja. etracker on tarkastettu ja sertifioitu riippumattomasti, ja sillä on oikeus käyttää ePrivacyseal-tietosuojahyväksyntämerkkiä.

Tietojen käsittely ilmoituspalvelun kutsujen lähettämistä ja rekisteröintiä tai hylkäämistä koskevaa tilastollista analyysia varten perustuu GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaiseen oikeutettuun etuumme tehdä ilmoituspalvelusta käyttäjäystävällinen ja tehokas. Koska kävijöidemme yksityisyys on meille erittäin tärkeää, tiedot, jotka voisivat mahdollisesti liittyä yksittäiseen henkilöön, kuten IP-osoite, kirjautumistunnukset tai laitetunnisteet, anonymisoidaan mahdollisimman pian. Suora viittaus henkilöön on siten poissuljettu. Tietoja ei käytetä muulla tavoin, yhdistetä muihin tietoihin eikä siirretä kolmansille osapuolille.

Voit koska tahansa kieltää tässä kuvatun käsittelyn.

XVII. Vimeo

Käytämme videoiden näyttämiseen verkkosivustollamme Vimeo-nettivideoportaalia, jonka on palveluntarjoaja on Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor New York, New York 10001, USA.

a. Henkilötietojen luonne

Kun avaat verkkosivustollamme sivun, jossa on Vimeo-video, selaimesi muodostaa yhteyden Vimeo-palvelimiin. Vimeo siirtää ja käsittelee IP-osoitteesi, selaimen tyyppiä ja käyttöjärjestelmää sekä päivämäärää ja kellonaikaa koskevat tekniset tiedot.
 Vimeo tallentaa tietoja siitä, miltä verkkosivustolta käytät Vimeon palvelua ja mitä verkkotoimintoja suoritat verkkosivustollamme. Verkkotoimintoihin sisältyvät istunnon kesto, poistumisprosentti sekä se, mitä painiketta napsautit verkkosivustollemme sisäänrakennetussa Vimeo-soittimessa. Vimeo voi seurata ja tallentaa näitä toimia evästeiden avulla. Jos et hyväksy tallentamista ja käsittelyä, evästeiden asentaminen on estettävä. Tämä voidaan tehdä selaimesi asetusten avulla. Tältä osin viittaamme evästeitä koskeviin selityksiimme.
Jos olet sisäänkirjautuneena Vimeoon, kun vierailet verkkosivustomme sellaisella verkkosivulla, johon on asennettu Vimeo-soitin, kerätyt käyttäjätiedot liitetään henkilökohtaiseen käyttäjätiliisi.
Lisätietoja Vimeon evästeiden käytöstä on osoitteessa https://vimeo.com/cookie_policy, ja tietoja Vimeon tietosuojasta on osoitteessa https://vimeo.com/privacy.

b. Säilytysaika

Vimeo säilyttää tietojasi, kunnes Vimeolla ei ole enää taloudellista syytä säilyttää tietoja. Tällöin tietosi poistetaan tai anonymisoidaan.

c. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Vimeo käyttää tietoja parantaakseen omaa palveluaan, kommunikoidakseen kanssasi ja asettaakseen omia kohdennettuja mainostoimenpiteitään.

d. Käsittelyn oikeusperusta

Oikeusperusta on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a. Annat suostumuksesi sallimalla ulkoisen sisällön sisällyttämisen.

e. Tietojesi luovuttaminen

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille - ellei sitä edellä ole nimenomaisesti mainittu.
Käyttäjätietojen käsittely tapahtuu Vimeon palvelimilla Yhdysvalloissa. Kolmansissa maissa sijaitsevien vastaanottajien tietojenkäsittelyn tai näihin maihin tapahtuvan tiedonsiirron perustana Vimeo käyttää niin sanottuja vakiosopimuslausekkeita (GDPR-asetuksen artiklan 46 2 ja 3 kohta). Näillä lausekkeilla Vimeo sitoutuu noudattamaan eurooppalaista tietosuojan tasoa käsitellessään asiaankuuluvia tietojasi, vaikka tiedot tallennettaisiin, käsiteltäisiin ja hallinnoitaisiin Yhdysvalloissa.

XVIII. Oikeus muutoksiin pidätetään

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä noudattamaan voimassa olevia ehtoja ja tarjouksia.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk