Jälkivarustelu Pilzin avulla

Koneiden nykyaikaistaminen, laajentaminen ja jälkivarustelu.

Tuotannon joustavuus on välttämätöntä nykyään. Koneita ja laitteistoja on laajennettava tai muunnettava voidakseen reagoida nopeasti uusiin markkinamahdollisuuksiin. Vanhempien koneiden päivittäminen on usein erittäin kannattavaa. Hyödynnä jälkivarustelun potentiaali! Pilz voi neuvoa koneiden ja laitteistojen muuntamisessa ja muutosten hyväksymisessä. Sillä koneturvallisuus on varmistettava myös jälkivarustelun yhteydessä.

Pidennä koneiden käyttöaikaa jälkivarustelulla

Jälkivarustelu: vanha kone

Lisää tuottavuutta huomattavasti päivittämällä koneesi uusimmalle tekniselle tasolle! Tämä on välttämätöntä, koska pitkän käytön jälkeen koneissa ja järjestelmissä voi esiintyä turvallisuuspuutteita. Suojaustoimenpiteet voivat esimerkiksi olla vanhentuneita ja manipuloituja. Usein ohjaus- ja käyttötekniikka on vanhentunutta, kun taas mekaaniset komponentit ovat edelleen täysin ehjiä.

Säästä kustannuksia jälkivarustelun avulla

Harkitusti suunnitellulla ja toteutetulla jälkivarustelulla vanhemmat koneet voidaan varustaa ajankohtaisella sähkö-, ohjaus- ja turvallisuustekniikalla. Kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin uuden koneen hankintahinta. Jälkivarustelu tekee koneet taas turvallisiksi ja parantaa samalla tuottavuutta ja käytettävyyttä. Kun tuotanto jatkuu taas järkevästi ja häiriöittä, varustelu maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Laatu, nopeus, tehokkuus, kustannukset
Määräykset ja standardit

Pilz tukee sinua koneiden ja järjestelmien modernisoinnissa

 

Jälkivarustelun yhteydessä suoritamme kattavan tekniikka- ja järjestelmäanalyysin. Vasta sitten voit päättää, mitä jälkivarusteluun sisällytetään. Turvallisen ja taloudellisen toiminnan edellyttämät tekniset muutokset on toteutettava sekä sovellettavia ohjeita ja standardeja on noudatettava. Koneen jälkivarustelu edellyttää yleensä uutta riskinarviointia ja CE-merkintää.

 

Pilz on erikoistunut tähän palveluun. Yhdessä laadimme vaatimukset, arvioimme koneiden todellisen tilan turvallisuusarvioinnin aikana ja kehitämme konseptin koneen muuntamiseksi.

Automatisoi turvallisesti Pilzin avulla

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk