Ratkaisu samasta paikasta: DRA - FAT - SAT Koneen vaatimustenmukaisuutta koskeva palvelu

Suunnittelun riskiarviointi (DRA) - Tehtaan hyväksymistestaus (FAT) ja paikan päällä suoritettava hyväksymistestaus (SAT)

Koneen vaatimustenmukaisuus ja hyväksyntä

Koneiden ja järjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja toimituksen ratkaisevat vaiheet perustuvat erilaisiin oikeudellisiin ja normatiivisiin vaatimuksiin . Sen vuoksi näinä aikoina on tärkeää varmistaa, että on lakisääteisten vaatimusten mukainen , ennen kuin koneet/järjestelmät siirretään seuraavaan vaiheeseen.

Lakisääteiset vaatimukset vaihtelevat maittain tai jopa alueittain. Pilz tukee sinua koneenvalmistajana tai omistajana lakien, direktiivien ja standardien täytäntöönpanossa maailmanlaajuisesti.

Varmistamme, että koneesi täyttävät lainsäädännön vaatimukset kaikissa tärkeissä vaiheissa.

Oikeat palvelut tarpeisiisi

Vaatimuksesi

Sinun on noudatettava erilaisia lakisääteisiä vaatimuksia

Omistajana tuot koneita kaikkialta maailmasta ja joudut siksi kohtaamaan monimutkaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia asentaessasi koneita tehtaaseesi.
Koneiden valmistajana haluat toimittaa koneita alueille, joilla on erilaiset lainsäädännölliset vaatimukset, ja siksi sinun on otettava huomioon vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset kaikissa koneenrakennusvaiheissa jo ennen koneiden rakentamista.

Haluatko olla varma, että täytät tietyn maan/alueen vaatimustenmukaisuusvaatimukset?

Haluatko tuoda tai viedä laitoksia tai koneita ja tarvitset palvelukumppanin, joka tukee sinua sovellettavien direktiivien ja standardien tulkinnassa? Tuemme sinua koko DRA-FAT-SAT-prosessin ajan.

Palvelumme

Ihmisen ja koneen turvallisuus

Integroidussa DRA - FAT - SAT -prosessissamme käytämme kattavaan palveluvalikoimaamme kuuluvaa ja hyväksi havaittua osaamistamme. Ottamalla meidät mukaan jo varhaisessa projektivaiheessa minimoit ihmiselle ja koneelle aiheutuvan vaaran riskin.

Optimaalinen turvallisuus ja kustannussäästöt

Olemme mukana koneiden ja järjestelmien koko elinkaaren ajan ja varmistamme näin optimaalisen turvallisuuden ja alhaiset kustannukset.

Tämä ulottuu suunnitteluvaiheen riskinarvioinnista valmistajan tiloissa tapahtuvaan hyväksymiseen ja koneen käyttöpaikalla tapahtuvaan hyväksymiseen. Näin varmistamme, että koneet ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia kaikissa vaiheissa.

Edut yhdellä silmäyksellä

Strukturoitu DRA - FAT - SAT -prosessimme sisältää tukea standardien ja ohjeiden tulkinnassa ja soveltamisessa maailmanlaajuisesti. Suunnitteluprosessin aikana annamme neuvoja kaikista asiaankuuluvien standardien ja direktiivien vaatimuksista ja siitä, miten voit täyttää nämä kustannusoptimaalisella tavalla mahdollisimman suurella turvallisuudella . Olemme mukana projektin kaikissa vaiheissa riippumatta siitä, onko kone parhaillaan valmisteilla vai jo käytössä.

  • Säästät aikaa ja rahaa jäsennellyn DRA-FAT-SAT-prosessimme avulla
  • Voit luottaa asiantuntemukseemme, kun autamme sinua tulkitsemaan ja soveltamaan standardeja ja direktiivejä
  • Varmista lainmukaisuus neuvoillamme asiaankuuluvien standardien ja direktiivien vaatimuksista ja siitä, miten nämä vaatimukset pannaan täytäntöön
  • Hyödy kansainvälisten compliance-asiantuntijoidemme pitkäaikaisesta kokemuksesta Pilz-tytäryhtiöissä eri puolilla maailmaa
  • Pilz-menettelyt on standardoitu kansainvälisesti. Kansainvälisesti yhdenmukaiset menettelymme eivät ainoastaan säästä aikaa ja rahaa, vaan saat kaikkialla maailmassa samojen palveluiden lisäksi myös yhdenmukaiset asiakirjat. Näin varmistetaan selkeys ja avoimuus
Etusi

Hyödynnä myös palvelumme

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk