Lainsäädäntö ja standardit - tietämys koneturvallisuudesta

Henkilö istuu kannettavan tietokoneen ääressä ja lukee tekstiä paperiarkilta

Muuttuvat teknologiat ja yhä tehokkaammat valmistus- ja automaatiokonseptit edellyttävät yhä älykkäämpiä turvallisuusratkaisuja koneturvallisuuden alalla. Projektien lisääntyvä monimutkaisuus ja standardi- ja lakimaailman muutokset edellyttävät jatkuvaa tiedonsiirtoa. Sääntöjä säännöistä – mikä on tärkeää koneiden ja laitteiden Safetyn ja Securityn kannalta? Mitä asetuksia, direktiivejä ja standardeja sovelletaan? Useimmissa maissa on sitovia vaatimuksia, jotka on täytettävä koneturvallisuuden varmistamiseksi. Vaatimukset ulottuvat pakottavista laeista vapaaehtoisiin suosituksiin. Hanki yleiskuva.

Ajankohtaista

Aiheen yleiskatsaus

Turvallisuuskäsikirja – Päähakuteos toiminnallista turvallisuutta varten

Turvallisuuskäsikirja neuvoo miten standardeja ja direktiivejä käytetään. Turvallisuuskäsikirja on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät toiminnallisen turvallisuuden ja siihen liittyvien aiheiden parissa. Tämä on turvallisuuskäsikirjan 5. painos.

Käsikirjassa on selostettu mm.:

 • Tuotevastuu ml tuotevastuulaki
 • Standardit, direktiivit ja lait
  - mm. CE-merkintä,
  - standardin vaatimukset teollisuusrobottien käytölle,
  - ihmisen ja robotin turvallinen yhteistyö (MRK) - ja turvallinen ohjelmointi EN ISO 13849-1 mukaan
 • Konedirektiivin ja liittyvien standardien mukaiset suojavarusteet
 • Turvallinen ohjaustekniikka ja turvallisuus Industrie 4.0:ssa, turvallinen tiedonsiirto, turvallinen liikkeenohjaus
 • Mekaaniset, pneumaattiset ja hydrauliset rakenteet
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk