Robotiikka

Ihmisen ja robotin yhteistoiminta. Turvallisesti!

Ihmisen ja robotin yhteistoiminta

Työskentelymenetelmistä tulee sitä tehokkaampia, mitä tiiviimmin ihminen ja kone työskentelevät yhdessä. Ihmisten ja robottien välinen turvallinen vuorovaikutus vaatii kuitenkin yhä enemmän uusia tekniikoita ja uusia ratkaisuja. Lisäksi turvallisuusvaatimukset ovat sitä korkeammat, mitä lähempänä ihminen ja robotti työskentelevät.

Vaadittavan turvallisuustason osoittaminen edellyttää, että tarkastellaan koko turvatoimintoa antureista ja logiikasta toimilaitteisiin. Turvallinen ihmisen ja robotin yhteistoiminta voidaan taata vasta kun kaikki tekijät toimivat koordinoidusti yhdessä.

Palvelut robottijärjestelmän elinkaaren aikana

Kaikille robottisovelluksille on suoritettava erillinen turvallisuustekninen tarkastelu. Pilz tukee sinua robottijärjestelmän yksittäisiin elinkaarivaiheisiin sovitetulla palveluvalikoimalla: Prosessianalyysistä EN ISO 12100 mukaiseen riskianalyysiin ja CE-merkintään.

Turvallisuusratkaisumme täyttävät standardien DIN EN ISO 10218-2 ja ISO/TS 15066 vaatimukset. Robottiturvallisuutta käsittelevä koulutustarjonta täydentää palveluvalikoiman.

Robottisovellus

Sopivat anturit ja ohjaustekniikka robottisovelluksiin

Luonnollisesti tuemme sinua myös turvaohjausjärjestelmillä ja turva-antureilla matkalla kohti turvallisia robotteja. Lue lisää laajasta tuotevalikoimastamme!

PSEN-turva-anturit

Pilz on kumppanisi robottisovelluksiesi turvallisessa automatisoinnissa

MRK-sovellus
  • robottijärjestelmien elinkaariin sovitettu palveluvalikoima – prosessianalyyseistä riskiarviointiin ja CE-merkintään
  • standardinmukaiset turvallisuusratkaisut, mm. DIN EN ISO 10218-2 ja ISO/TS 15066
  • törmäysmittaus ISO/TS 15066 raja-arvojen mukaan
  • robottiturvallisuuden vaatimuksia käsittelevät koulutukset
  • turvalliset ohjausjärjestelmä, käyttötekniikka ja anturitekniikka suoja-alueiden varmistukseen
  • aktiivisesti mukana kansainvälisessä standardointielimessä, joka vastaa turvallisesta ihmisen ja robotin yhteistoiminnasta
  • yhteistyö johtavien tutkimuslaitosten kanssa

Ladattavat tiedostot

Uutuus: Pilz kumppanina Rossini-hankkeessa

Pilz on kumppani Rossini-projektissa, jonka tarkoituksena on optimoida MRK-sovellukset ja lisätä niiden käyttöä. Horizon 2020, EU:n tutkimuksen ja innovaation edistämisohjelma, käynnisti projektin. 13 yritystä 7 maasta tukee hanketta, jonka tavoitteena on yhdistää teoria ja käytäntö ihmisen ja koneen yhteistoiminnassa. Rossini on lyhenne sanoista “RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing".

Hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää turvallinen laitteisto-ohjelmistoalusta tuotannon ihmisen ja koneen yhteistoiminnan (MRK) suunnittelua ja toteutusta varten. Innovatiivisten anturi-, käyttö- ja ohjausteknologioiden yhdistelmä ja niiden integrointi avoimeen kehitysympäristöön tuottaa ROSSINI-alustan puitteissa valikoiman työkaluja, jotka mahdollistavat MRK-sovellusten yleistymisen. Teknologiat tulevat omien alojensa markkinajohtajilta. Ihmiskäyttäjät ja robotit sulautuvat tiimiksi ja nostavat siten työpaikan laatua, tuotannon joustavuutta ja tuottavuutta.

Pilz innovaatioedistäjänä

Pilz on tukenut ROSSINI-projektia alusta lähtien teknisenä johtajana. Pilz osallistuu myös robottimanipulaattorien ja anturien kehitykseen.
Miksi päätitte osallistua Rossini-projektiin? ”Tämä tuottaa Pilzille ja sen asiakkaille aitoa lisäarvoa“, Pilzin Rossini-projektipäälliköt Castro ja Schweiker toteavat. ”Meille on tärkeää osallistua MRK-sovellusten tutkimukseen ja jatkokehitykseen ja tukea näin edistysaskeleita erityisesti turvallisuuden alalla. Lisäksi meille on kehittäjänä tärkeää ylläpitää vilkasta toimialojen välistä tiedonvaihtoa asiantuntijoiden ja globaalien markkinajohtajien kesken.”

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk