Koneiden ja järjestelmien turvallisuusanalyysi

Tunnista konekannan riskit Pilzin turvallisuusanalyysin avulla

Koneturvallisuuden kokonaiskäsitteet

Pilzin turvallisuusanalyysin ja siitä saatujen raporttien avulla saat perustellun tiedon koneidesi turvallisuustilasta. Mukana on suosituksia tarvittavista parannustoimista ja niiden priorisointi.

Vaatimuksesi

Teetkö tuotantolaitoksissasi jatkuvasti muutoksia? Vai käytätkö uusia ja vanhempia koneita rinnakkain? Sitten sinun on priorisoitava riskienhallinta suhteessa terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskeihin ja toteuttaa turvallisuusstrategioita.

Tässä auttaa koneidesi työnkulun analyysi. Tällä tavalla voit tunnistaa tärkeimmät mahdolliset vaarat. Turvallisuusanalyysin pohjalta kerromme tarvittavat toimenpiteet lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

Tarjoamme sinulle kokonaiskuvan laitteistojesi turvallisuustilanteesta.

Palvelumme

Teetä konekantasi turvallisuusanalyysi Pilzillä.

Konekannan turvallisuusanalyysi sisältää paikan päällä suoritettavan tarkastuksen, sen jälkeen koneen kunnon arvioinnin ja tutkimustulosten esittelyn. Tätä varten käytämme jäsenneltyä riskinarviointia. Tämä menetelmä tarjoaa riittävästi tietoja järjestelmän tärkeimpien vaatimustenmukaisuuteen ja turvallisuuteen liittyvien tekijöiden arvioimiseksi. Kaikki koneet arvioidaan moniparametrianalyysillä. Tämä antaa sinulle arvion jokaisen koneen tarvittavista turvallisuusvaatimuksista ja niiden prioriteeteista.

Konekannan turvallisuusanalyysi sisältää:

  • Yksittäisten koneiden vaarojen analyysi
  • Arvio nykyisistä toimenpiteistä riskien minimoimiseksi
  • Koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointi sovellettavien määräysten perusteella
  • Mahdollisuudet integroida turvatoiminnot koneeseen
  • Parannustoimenpiteiden prioriteetti ja suositus siitä, miten ne voidaan toteuttaa koneissa

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Saat yleiskuvan koko järjestelmästäsi sekä mahdollisista tuntemattomista turvallisuusriskeistä
  • Työnantajana varmistat paremman työpaikan ja työntekijöiden turvallisuuden
  • Saatujen tietojen perusteella voit suunnitella turvallisuusinvestoinnit tehokkaasti ja optimoida konekannan kannattavuuden
  • Voit soveltaa tätä analyysia ja suosituksia vastaaviin järjestelmiin tai koneisiin koko arvoketjussasi

Hyödynnä myös palvelumme

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk