Ostfildern, 16.3.2021

PNOZmulti 2 -pienohjaukset: Laajennukset PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalussa - uudet moduulit tehokkaaseen automatisointiin

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalussa on ohjelmistoversiosta 10.13 lähtien uusia toimintomoduuleja turvallisten käyttäjäohjelmien helppoon konfigurointiin. Paketti sisältää uuden L-passivointimoduulin valoverhosovelluksiin, uudet logiikkatoimintomoduulit turvaporttiratkaisuisin ja analogisten toimintojen valvontaan sekä moduulit kattavampaan koodaukseen ja dekoodaukseen.

Uusilla elementeillä ja laajennuksilla varmistetaan, että turvallisuustoimintojen valvonnan moninaiset vaatimukset voidaan toteuttaa entistä tehokkaammin.

Suuntaa näyttävä toimintomoduuli logistiikkasovelluksiin
Nyt on mahdollista toteuttaa myös valoverhosovellukset, joissa materiaali liikkuu vain yhteen suuntaan: Versiosta 10.13 alkaen PNOZmulti Configuratorilla on mahdollista laatia niin kutsuttuja L-passivointisovelluksia helposti ja turvallisesti. Tämä toiminto on käytettävissä passivointitoimintomoduulin nykyisessä versiossa ja tarjoaa kaikki L-passivoinnin toiminnot, kuten valoverhon deaktivointi/aktivointi ja passivointilampun aktivointi. Esimerkiksi valoverhosovellukset logistiikan alalla - kuten kuljetinhihnojen ja lavapakkauskoneiden valvonta, pakettien ulosvirtauksen hallinta - voidaan nyt toteuttaa PNOZmulti 2:lla vielä sovelluskohtaisemmin ja siten tuottavammin ja taloudellisemmin.

Looginen moduuli pitoa varten
PNOZmulti 2 tarjoaa myös yhdessä Pilzin turvallisen PSENmlock-turvaporttijärjestelmän kanssa vieläkin mukavamman turvaporttiratkaisun: Uusi logiikkamoduuli turvallisen PSENmlock-turvaporttijärjestelmän pidon signaalijakson konfigurointia varten mahdollistaa tällaisten ratkaisujen entistä helpomman toteutuksen. Käyttäjät säästävät kustannuksia ja vaivaa, koska monimutkaisia ja aikaa vieviä parametrointeja bistabiilien (kaksikanavaisesti ohjattujen) turvaporttijärjestelmien ohjaukseen ei enää tarvita.

Valvo analogisia arvoja tehokkaammin
"Matematiikka" -toimintoa on laajennettu analogisten arvojen kerto- ja jakolaskulla analogisten toimintojen valvomiseksi. Tämä tarkoittaa, että monimutkaisemmatkin laskelmat sovelluksille, jotka koostuvat useista analogisista antureista, voidaan hoitaa selkeästi ja helposti.
Prosessien, lämpötilojen, paineiden tai muiden analogisten arvojen valvontaa voidaan nyt hallita kattavasti ja yhdenmukaisesti moduulin uusilla toiminnoilla: yhteisestä tarkastelusta uskottavuuteen ja laskentaan, esimerkiksi säiliöiden täyttöaika. Käyttäjät hyötyvät joustavammista laskelmista, jotka voivat säästää aikaa.

Uudet toimintalogiikkamoduulit koodausta ja dekoodausta varten
Käytettävissä on myös kaksi uutta logiikkatoimintomoduulia, digitaalinen kooderi ja digitaalinen dekooderi, joita käytetään tulo- ja lähtösignaalien koodaamiseen ja dekoodaamiseen. Tämä mahdollistaa tulosignaalien koodaamisen tai dekoodaamisen lähtösignaaleihin, toisin sanoen muuntamisen binäärikoodatuksi arvoksi ja päinvastoin. Yhdistettyjä laitteita, joilla on koodatut turvalliset tulo- tai lähtösignaalit, voidaan valvoa tai ohjata erittäin nopeasti ja helposti, mikä säästää vaivaa ja aikaa.

Lue lisää tuotteesta www.pilz.com/pnozmulti-tools

Versiosta 10.13 alkaen PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalu tarjoaa lisäelementtejä ja laajennusmoduuleja konfiguroitaville pienohjaimille. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)
Versiosta 10.13 alkaen PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalu tarjoaa lisäelementtejä ja laajennusmoduuleja konfiguroitaville pienohjaimille. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Versiosta 10.13 alkaen PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalu tarjoaa lisäelementtejä ja laajennusmoduuleja konfiguroitaville pienohjaimille. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: