Laitteet jarrujen ohjaukseen

PNOZ s50 -turvarele jarrujen turvaohjaukseen

PNOZ s50 -turvarele

Sovellukset turvajarruilla ja pitojarruilla edellyttävät jarrujen turvavalvontaa. Näin poistetaan kaikki vaarat käyttäjille – myös silloin, kun käyttö on kytketty pois päältä. Itsenäisellä PNOZ s50 -turvareleellä Pilz tarjoaa taloudellisen ratkaisun kahden turvajarrun ohjaukseen turvaluokkaan PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan.

PNOZ s50 -turvareleen yhteydessä väliaikaista yliohjausta seuraa parametrisoitava jännitteen alennus. Tästä seuraavat lyhyet avausajat parantavat sovelluksen energiatehokkuutta. Jarrujen turvaohjaus mahdollistaa nopean kytkennän hätätilanteessa. Toisaalta se takaa hitaan kulumattoman kytkennän normaalikäytössä, mikä vähentää huoltotarvetta.

Turvallinen ja kosketukseton jarrutus – etusi

 • korkein turvallisuus luokkaan PL e saakka kahden jarrun ohjauksella (pitojarrut tai turvajarrut)
 • kosketukseton tekniikka 4,5 A saakka turvajarrua kohti, mahdollistaa lyhyet reaktioajat ja pitkäikäisen ratkaisun
 • kulumaton jarrutus
 • parempi turvallisuus ja vähäisempi jarrujen kuluminen tehopiirien nopean ja hitaan irtikytkennän ansiosta
 • nopea diagnostiikka näytön avulla
 • valmistajasta riippumaton jarrujen ohjaus digitaalisten turvatulojen ansiosta

PNOZ s50 -turvareleen ominaisuudet

PNOZ s50 -turvareleen ominaisuudet
 • voit helposti navigoida valikoissa kääntönupilla
 • Säätöparametrien ja diagnostiikkaviestien näyttö näytöllä
 • Turvareleet kahdella 2-napaisella elektronisella 24 V DC turvadigitaalilähdöllä, joiden virta on 4,5 A
 • lyhyemmät jaksonajat väliaikaisella yliohjauksella ja sen jälkeisellä jännitteen alennuksella

Käyttö painovoimakuormitettujen akselien kanssa

PNOZ s50 -turvareleellä voidaan turvaohjata jarruja monissa käyttökohteissa. Esimerkiksi näyttämötekniikassa, työkalukoneissa, särmäyspuristimissa, pakkauskoneissa, koestustekniikassa, syöttötekniikassa tai energia- ja ympäristötekniikassa.

Koneet Z-akselilla

Esimerkiksi seuraavissa koneissa on Z-akseli:

 • Lastaus- ja purkuportaalit
 • Lavapakkauskoneet
 • Jyrsinkoneet
 • Robottiakselit
 • Nostolaitteet
 • Koneet, joissa on venttiilejä/pneumatiikkaa/hydrauliikkaa
 • Vinssit
Käyttö painovoimakuormitettujen akselien kanssa

Käyttö näyttämötekniikan vinsseissä

Eräissä sovelluksissa pitojarrun lisäksi on varmistettava vielä toinenkin jarru. Esimerkiksi näyttämötekniikassa käytetään kaksoisjarruilla varustettuja vinssejä. PNOZ s50 -turvareleellä voidaan ohjata kahta tehokasta jarrua kosketuksettomasti ja turvallisesti.

Käyttö näyttämötekniikan vinsseissä

Käyttö saksinostimissa

Saksinostimet ovat nostolaitteita, joissa on painovoimakuormitetut akselit. Niitä käytetään esim. loppuasennusvaiheessa autoteollisuudessa. Kun henkilöstö työskentelee pystyakselien parissa, sovelletaan konedirektiivin eri vaatimuksia.

Käyttö saksinostimissa

Tuotevalikoimamme: Laitteet jarrujen ohjaukseen

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk