Ostfildern, 25.2.2020

Konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus uusilla Safety ja Industrial Security -toiminnoilla / Pilz Hannoverin messuilla 2020 (halli 9, osasto D17) - Be safe and secure with Pilz!

Käyttötavan valinnassa ja käyttöoikeuksien hallinnassa konfiguroitava turvallinen PNOZmulti 2 pienohjaus huolehtii nyt entistä useammista Industrial Securityn ja Safetyn (koneturvallisuus) tehtävistä: Järjestelmäratkaisuna PNOZmulti 2 mahdollistaa yhdessä PITmode käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmän PITreader-lukuyksikön kanssa kattavan kulunhallinnan ja toiminnallisesti turvallisen käyttötavan valinnan. Se on saatavana siihen liittyvän ohjelmistotyökalun PNOZmulti Configuratorin versiosta 10.12 lähtien.

Järjestelmäratkaisu, joka koostuu pienohjauksesta ja käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmästä, varmistaa siten tuotantoprosessit koneissa, jotka ovat yhtä turvallisia, tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä.

Hallitse käyttöoikeuksia taloudellisemmin ja turvallisemmin
Yhdessä PITmode-käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmän PITreader-lukuyksikön kanssa PNOZmulti 2 huolehtii tehokkaasta kulunhallinasta. PNOZmulti 2 -pienohjauksen PNOZ m B1 -perusyksikköön voidaan kytkeä jopa neljä PITreader-lukuyksikköä, mikä tarkoittaa, että ketjutettuja koneita voidaan nyt myös hallita turvallisesti. Tämä on taloudellinen ratkaisu, koska laitteistotarve voidaan minimoida.
Tämän laajennetun järjestelmäratkaisun mahdollisuudet vaihtelevat yksinkertaisesta hyväksymisestä tiettyjen konetoimintojen autentikoinnin avulla monimutkaiseen hierarkkiseen valtuutusmatriisiin. Tällä tavalla käyttöoikeudet, joilla on korkea manipulaatiosuoja, voidaan konfiguroida käyttäjäystävällisellä tavalla. Se yksinkertaistaa manipuloinnin hallintaa ja käyttäjät hyötyvät koneen vähentyneistä seisokeista.

Ei (käyttötavan) valinnanvaikeuksia
Käyttämällä toimintolohkoja yhdessä PITreaderin kanssa, koneissa ja järjestelmissä voidaan helposti määrittää käyttötavan valinta luokkaan PL d / SIL CL 2 saakka. Kaksi mukavaa sovellusratkaisua on nyt saatavana turvalliseen käyttötavan valintaan - joko painikkeiden tai kosketuspaneelin kautta. Kummassakin vaihtoehdossa käyttötavan valinta valtuutetaan PITreader-lukuyksiköllä ja asianmukaisesti konfiguroiduilla RFID-avaimilla.

Vaihtoehto 1: Tila- ja laitetehokas
Käyttötapa voidaan valita painikkeella käyttämällä kaupallisesti saatavia painikkeita. Pilzin uusi moninäppäinelementti PIT oe4S tarjoaa lisäarvoa käyttäjille: Se käsittää jopa viisi käyttötapaa. Ne voidaan valita erikseen moninäppäinelementin neljällä erillisellä painikkeella. Tilaa säästävä ratkaisu voidaan integroida ohjauspaneeliin ja se poistaa silloin erillisten painikkeiden tarpeen. Tässä vaihtoehdossa käyttötavan turvallistekninen arviointi suoritetaan PNOZmulti 2: n kautta. Tämä on yleensä edullinen vaihtoehto, koska visualisointilaitteista ei myöskään aiheudu kustannuksia.

Vaihtoehto 2: Laajasti haarautuneisiin järjestelmiin
Jos käyttäjien on seurattava koko järjestelmäänsä, he voivat vaihtoehtoisesti käyttää Pilzin PMIvisu- käyttö- ja visualisointipäätteitä käyttötavan turvalliseen valintaan. Tämä kosketuspaneelia käyttävä versio on erityisen edullinen silloin, kun kyseessä ovat laajasti haarautuneet järjestelmät, joissa on useita toisistaan erotettuja työalueita.

Pilz on hallissa 9, osasto D17. Lisätietoja löytyy täältä

Lisätietoja konfiguroitavasta PNOZmulti 2 pienohjauksesta löytyy täältä

Pilzin turvallinen konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus huolehtii nyt konekoneturvallisuuden (Safety) lisäksi myös kulunvalvonnasta (Industrial Security). (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)
Pilzin turvallinen konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus huolehtii nyt konekoneturvallisuuden (Safety) lisäksi myös kulunvalvonnasta (Industrial Security). (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Pilzin turvallinen konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus huolehtii nyt konekoneturvallisuuden (Safety) lisäksi myös kulunvalvonnasta (Industrial Security). (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: