Servovahvistimet

Servovahvistin – taajuusmuuttaja, joka ohjaa kaikkea puolestasi

Servovahvistimet PMCprotego D ja PMCtendo DD

Käytä Pilzin nykyaikaisia servovahvistimia erilaisten moottorien ohjauslaitteina. Voit käyttää servomoottoreista asynkronisiin ja lineaarimoottoreihin kaikkia yleisiä moottoreita Tämä koskee myös pyöriviä suoravetoja, servolineaaritoimilaitteita ja erikoismoottorisovelluksia.

Servovahvistimet PMC SC6 ja PMC SI6

Servovahvistimet PMC SC6 PMC SI6 tarjoavat joustavasti yhdistettävän, kompaktin ohjauslaitteen. Nopea käyttöönotto on helppo tehdä elektronisen moottorityyppikilven kautta. Ohjauslaitteet voidaan liittää kaikkien yleisten tiedonsiirtoprotokollien kautta. PMC SI6 tarjoaa skaalautuvan moniakseliratkaisun, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi suurissa koneissa ja järjestelmissä, joissa on neljä akselia tai enemmän.

PMC SC6 on sitä vastoin laajennettavissa oleva stand-alone-ratkaisu, jota voidaan käyttää optimaalisesti kompakteissa järjestelmissä ja koneissa.

Servovahvistimet PMC SC6 ja PMC SI6

PMCprotego D -servovahvistin

PMCprotego D -servovahvistinta voidaan käyttää ohjauslaitteena, kun tarvitaan suurinta joustavuutta ja turvallisuutta! Se tukee kaikkia asiaankuuluvia kenttäväyläjärjestelmiä, takaisinkytkentöjä ja moottorityyppejä, ja se voidaan helposti integroida olemassa oleviin laitosympäristöihin. Tämä varmistaa yhteensopivuuden markkinoilla olevien järjestelmien kanssa.

”Turvallinen momentin irtikytkentä - Safe torque off (STO)” saatavana jo perusversiossa. Servovahvistin mahdollistaa käyttöön integroidut turvatoiminnot luokkaan PL e saakka kaikilla takaisinkytkennöillä anturityypistä riippumatta. Digitaalisen moottoripalauteprotokollan HIPERFACE DSL® ansiosta PMCprotego D:n kaapelointitarve on minimaalinen.

PMCprotego D -vahvistin

Servovahvistimien vakuuttavat edut

 • joustava reagointi formaattimuutoksiin sekä korkeampien syklien toteuttaminen nykyaikaisen servotekniikan ansiosta
 • parantaa koneen käytettävyyttä ja välttää seisokit
 • optimaalinen energiatase välipiirikytkennän älykkäällä suojavastuskytkennällä, välttää ulkoiset suojavastuskytkennät
 • yksilöllinen neuvonta ja opastus suunnittelusta käyttöönottoon
Servovahvistimien vakuuttavat edut

Servovahvistimien ominaisuudet

Servovahvistimien ominaisuudet
 • avoin laite- ja ohjelmistoarkkitehtuuri
 • nopea ja helppo integrointi sekä selkeä projektidokumentaatio helppokäyttöisen käyttö- ja parametrisointiohjelmiston ansiosta
 • Laaja jännitealue 230–480 V (+/- 10 %)
 • servovahvistimessa paljon liitäntöjä
 • kattavat mahdollisuudet ohjaukseen ja tilan kyselyyn helpottavat integrointia konekonseptiin
 • tarkka sijainti ja dynaaminen säätö kulmamittarin tai tarkan anturin ansiosta
 • nopea käyttöönotto ja diagnoosi servovahvistimen ansiosta

Servovahvistimien käyttökohteet

Käytä moottoriasi syöttämällä sille virtaa servovahvistimella. Lisäksi se pystyy paljon muuhunkin:

 • Asemointi (ohjaus väylän tai tulon kautta)
 • Erilaisten ajojen käynnistys
 • Pyörimisnopeudensäätö
 • Vääntömomentin säätö
 • Sähköiset vaihteistotoiminnot
 • Työstökoneet
 • Pakkauskoneet
 • Painokoneet
 • Paperin valmistus
 • Täyttö
 • Käsittely/robotiikka
 • Työstökoneet
 • Pick & Place
 • Testipenkit
 • Puolijohdeteollisuus
 • Servovahvistimien erikoissovellukset (esim. rengastyöt tai hitsauspihdit)
Servovahvistimien käyttökohteet

Toimialat

Tuotevalikoimamme: Servovahvistimet

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk