Ostfildern, 4.10.2022

Pilz "Key-in-pocket" -huoltovarmistus suojaa uudelleenkäynnistykseltä ja manipuloinnilta ja varmistaa näin turvallisen huollon

Huoltotöiden turvallisen suorittamisen varmistamiseksi uusi Pilzin "Key-in-pocket"-huoltovarmistus suojaa käyttäjiä koneen luvattomalta uudelleenkäynnistämiseltä. PITreader-käyttöoikeusjärjestelmään perustuva digitaalinen huoltovarmistus takaa Safetyn ja Industrial Securityn: Vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy koneeseen tai järjestelmään huoltoprosessin aikana - manipulointi ja virheellinen käyttö on suljettu pois.

Laajoissa laitoksissa on usein erilaisia vaarallisia alueita, jotka on suojattu suoja-aidoilla. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia turvallisuudelle: On tärkeää, että esimerkiksi huoltotöihin on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä. Samalla on varmistettava, että vaaravyöhykkeellä ei ole enää henkilöitä, kun järjestelmä käynnistetään uudelleen. 
Pilz esittelee "Key-in-pocket" -järjestelmällä digitaalisen huoltovarmistuksen, joka ratkaisee joustavasti sekä Safety että Industrial Security -vaatimukset: "Key-in-pocket" varmistaa, että kone ei käynnisty uudelleen huoltotöiden aikana ja että asiattomat henkilöt eivät pääse koneeseen käsiksi. Tällä tavoin ratkaisu tarjoaa Safetyn vaarallisia uudelleenkäynnistyksiä vastaan ja samalla Industrial Securityn, koska huoltotöiden manipulointi ei ole mahdollista.

Tunnistus perustuu
"Key-in-pocket" -järjestelmään, joka perustuu PITreader -käyttöoikeuksien hallintajärjestelmään ja toteutetaan konfiguroitavalla PNOZmulti 2 -pienohjauksella tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä. Käyttäjät saavat yksilölliset valtuutuksensa RFID-avaimella, joka luetaan PITreaderilla turvaportilla. Näin yksi tai useampi huoltotöihin valtuutettu käyttäjä voi todentaa itsensä laitoksessa. Operaattori tietää aina, kenellä on pääsy mihinkin tehtävään, ja hän voi myös antaa tilapäisiä käyttöoikeuksia. Onnistuneen todennuksen jälkeen käyttäjän henkilökohtainen turvatunnus tallennetaan ohjausyksikön turvaluetteloon. Kone voidaan nyt kytkeä pois päältä, turvaluukku avata ja koneeseen voidaan mennä sisään. Samalla RFID-avaimet pysyvät käyttäjien taskussa - "avain taskussa". Huoltotöiden suorittamisen ja vaaravyöhykkeeltä poistumisen jälkeen kaikki työntekijät kirjautuvat ulos, turvatunnukset poistetaan Pilz-ohjausjärjestelmän turvaluettelosta ja kone voidaan käynnistää uudelleen. 

Huolla turvallisesti
Digitaalinen huoltovarmistus on suunniteltu erityisesti koneisiin, joissa on suoja-aidoilla suojattuja vaarallisia alueita. Se tarjoaa taloudellisen ja tehokkaan vaihtoehdon kaikkiin turvaportteihin asennettaville mekaanisille Lockout-Tagout-huoltovarmistuksille. Koska laitokseen voidaan mennä sisään tai sieltä voidaan poistua eri turvaporteista, Key-in-pocket tarjoaa henkilökunnalle enemmän joustavuutta ja siten ajansäästöä huollon aikana.

Pilzin
Pilzin

Pilzin "Key-in-pocket" -huoltovarmistus varmistaa Safetyn und Industrial Securityn: Vain valtuutetut henkilöt voivat suorittaa huoltotöitä, ja tahaton uudelleenkäynnistyminen on estetty huollon aikana. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: