Kansainvälinen vaatimustenmukaisuuden arviointi - CE-merkintä ja neuvoja koneille

Konedirektiivin mukainen CE-merkintä yhdestä lähteestä

Tuemme sinua CE-merkintäprosessissa todistetulla osaamisella ja saumattomalla palvelulla. Tämä on pakollista uusille tai muunnetuille koneille, jotka tuodaan EU:hun tai otetaan käyttöön siellä.

1.1.1995 lähtien valmistajien on suoritettava koneilleen vaatimustenmukaisuusarviointi. CE-hyväksynnällä valmistaja vahvistaa, että kone tai laitteisto täyttää konedirektiivin 2006/42/EY kaikki vaadittavat turvallisuuden- ja terveydensuojeluvaatimukset. Kaikilla muista kuin EU-maista tuoduilla koneilla on oltava CE-hyväksyntä valmistusvuodesta riippumatta.

Jos CE-hyväksyttyjä koneita lisätään koneista koostuvaan kokonaisuuteen (laitteisto), vaatimustenmukaisuusarviointi ja CE-hyväksyntä on suoritettava koko laitteistolle.

Vaatimuksesi

Todiste vaatimustenmukaisuudesta EU-direktiivien osalta
Haluatko tuoda tai myydä koneita tai järjestelmiä Euroopan talousalueella (ETA)? Sitten tarvitset kumppanin, jolla on laaja tuntemus ja kokemus tarvittavien direktiivien ja standardien tulkinnasta ja CE-merkintäprosessin erityisestä toteutuksesta. Jos CE-hyväksyttyjä koneita lisätään koneista koostuvaan kokonaisuuteen (laitteisto), vaatimustenmukaisuusarviointi ja CE-hyväksyntä on suoritettava koko laitteistolle.

Pilziltä saat aina apua ja neuvoja CE-merkintää varten.

Palvelumme

Huolehdimme puolestasi koko vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti.

Huolehdimme puolestasi koko vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti. Se sisältää seuraavat palvelut:

 • Asiaankuuluvien standardien ja ohjeiden määrittäminen ja soveltaminen
 • Riskin arviointi
 • Turvakonseptin ja/tai turvasuunnittelun luominen
 • Konedirektiivin mukaisuuden arviointi terveyttä ja turvallisuutta koskevien perusvaatimusten osalta
 • Tarvittavien tarkastusten, testien ja mittausten suorittaminen
 • Laillisesti vaadittujen asiakirjojen kokoaminen sisällytettäviksi teknisiin asiakirjoihin
 • Asiakirjojen arkistointi ja hallinta
 • Valinnainen: Valtuutettuna edustajana toimiminen CE-merkinnän suorittamiseksi.

Edut yhdellä silmäyksellä

 • Säästät aikaa ja rahaa jäsennellyllä CE-merkintäprosessillamme
 • Tuemme sinua standardien ja ohjeiden tulkinnassa ja soveltamisessa
 • Haluttaessa voimme ottaa vastuun valtuutettuna edustajana vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja vahvistaa allekirjoituksellamme, että konedirektiivin vaatimuksia on noudatettu
 • Euroopan ulkopuolisille valmistajille Pilz toimii edustajana Euroopan markkinoilla CE-merkinnöissä

Hyödynnä myös palvelumme

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk