Laatu Pilzissä

DIN EN ISO 9001 -standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä

Pilz on "turvallisuuden lähettiläs" ja luotettava kumppani kaikkialla maailmassa. Varmistaaksemme asiakkaidemme menestyksen panostamme korkeisiin standardeihin ja erinomaiseen laatuun kaikissa tuotantovaiheissa maailmanlaajuisesti. Komponenteillamme ja järjestelmillämme on maailmanlaajuiset hyväksynnät. Näin säästyt aikaa vieviltä projektin uudelleensäädöiltä ja lisäät myynti- ja vientimahdollisuuksiasi.

Pilzin DIN EN ISO 9001 -standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä

Muut sertifikaatit

TÜV Nord -sertifikaatti

Tarkastetut ja valvotut tuotantolaitokset

TÜV-Nord vahvistaa, että Pilzin tuotantolaitoksissa valmistetut tuotteet sekä käytetyt materiaalit ja toimenpiteet soveltuvat korkealaatuisten elektroniikkatuotteiden valmistukseen. Tätä varten piti todistettava, että tuotantolaitokset on laadittu teknisesti ja organisatorisesti tiukkojen ehtojen mukaisesti ja että niitä johdetaan niin, että varmistetaan valmistuksen ja tuotteiden tasainen laatu. Oikeus käyttää TÜV-Süd-koestusmerkkiä edellyttää tiukkojen ehtojen täyttämistä, joita TÜV-koestuspiste tarkastaa ja valvoo säännöllisesti.

Tuotekehityksen Functional Safety Management (FSM) sertifioitu

Pilzin tuotekehitystä ohjataan tiukkoihin ehtoihin ja määräyksiin perustuvalla johtamisjärjestelmällä (Functional Safety Management), joka täyttää standardin EN/IEC 61508 vaatimukset.

TÜV on tarkastanut FSM:n tiukkojen mittapuiden mukaisesti ja myöntänyt sille sertifikaatin. Siihen liittyvät prosessit ja toimenpiteet tarkastetaan vuosittain.
 

Esikatselu sertifikaatti

Kaksinkertaisesti varmistettu tuotekehitys

TÜV Süd vahvisti sen tarkastuksessaan: Pilzin tuotekehitystyö tapahtuu turvallisesti ja suojatusti! Kansainvälisen standardisarjan IEC 62443 ”Teollisuuden tietoliikenneverkot - verkkojen ja järjestelmien tietoturva” mukaan Pilzin kehitysprosessi täyttää turvallisen tuotekehityksen vaatimukset ("Security by Design"). Tätä kehitystä varten standardissa IEC 62443-4-1 kuvataan vaatimukset niin sanotulle SDL-prosessille "Security Development Lifecycle Prozess".

Tarkastuksen tulos: Pilzin tuotekehitys täyttää standardin vaatimukset ja SDL-prosessin vaatimukset.

Turvallisempi ja varmempi kehitysprosessi

Functional Safety Management (FSM) -sertifioitu suunnitteluprosesseja varten

Functional Safety Management -sertifioitu suunnitteluprosesseja varten

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Suunnitteluhankkeet toteutetaan Pilz GmbH & Co. KG:ssa jäsennellyn EN IEC 61508-1 ja EN ISO 13849-1 standardien mukaisen toiminnallisen turvallisuuden hallintaprosessin mukaisesti ja ne ovat TÜV SÜDin sertifioimia. Myös taustalla olevat prosessit ja toimenpiteet tarkastetaan vuosittain.

<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Pilzin tytäryhtiöt ovat myös joko suoraan TÜV SÜD:n sertifioimia tai toimivat määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Sisäisillä tarkastuksilla varmistetaan kansainvälisesti yhdenmukainen menettely.

FSM-suunnittelusertifikaatti

Yhteistyökumppanisi suojavarusteiden tarkastukseen ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

DAkkS:in ISO/IEC 17020 -standardin mukaan akkreditoima tarkastuspiste

Pilz – yhteistyökumppanisi suojavarusteiden tarkastukseen ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Pilz GmbH und Co. KG -yhtiöllä on riippumaton, DAkkS:n akkreditoima ja standardin ISO/IEC 17020 mukainen tarkastuspiste. Tämä takaa palvelujen puolueettomuuden ja koneittesi parhaan käytettävyyden.
Tarkastusraportti luovutetaan ja tarkastustulos selostetaan tarkasti. Läpäistyn tarkastuksen jälkeen koneeseen kiinnitetään Pilzin tarkastuskyltti.

Akkreditoinnin laajuus

Akkreditoitu EMC-testilaboratorio

Pilzillä on vuodesta 2004 lähtien DAkkS:in (saksalainen akkreditointielin) akkreditoima riippumaton koestuslaboratorio. Tämä antaa Pilz GmbH & Co. KG:lle pätevyyden suorittaa sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja sähköturvallisuutta koskevia testejä ja laatia maailmanlaajuisesti tunnustettuja, ISO 17025 -standardin mukaisia koestusraportteja.Akkreditointi EMC-koestuslaboratorio

DAkkS:in (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditoima riippumaton koestuslaboratorio
EY-sertifiointi ATEX

EX-suojaussertifiointi (ATEX)

Pilzillä on käytössä laadunvalvontajärjestelmä, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan 2014/34/EU-direktiivin liitteen IV vaatimukset .

Lisätietoa

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk