Miksi turvallisuus kannattaa?

Ota enemmän irti koneistasi ja laitteistoistasi

Koneet ja laitteistot muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Niiden pitäisi kuitenkin olla turvallisia ja helppokäyttöisiä käyttäjilleen. Käyttämällä oikeaa turvallista automaatioteknologiaa saavutat tämän tavoitteen nopeasti. Kasvata yrityksesi arvoa toteuttamalla tehokkaasti sovellettavat turvallisuusvaatimukset! Suojaat siten työntekijöitäsi ja hyödyt myös tehokkaammasta tuotannosta. Alemmat kustannukset, lisääntyneet vientimahdollisuudet ja parempi maine toimialallasi ovat myös turvallisen automaation etuja. Tuemme sinua mielellämme automaatiojärjestelmäsi toteutuksessa turvallisuuskomponenteillamme, laitteistoillamme ja palveluillamme!

Valmista tehokkaammin

Valmista tehokkaammin Pilzin avulla

Turvallisuus on ihmisen perustarve. Turvalliseksi itsensä tuntevat työntekijät ovat tuottavampia. Siksi turvallisuudella on pysyvä vaikutus yritysten menestykseen. Lisäksi optimaalisesti toteutettu turvatekniikka mahdollistaa koneiden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan ja parantaa siten tuotannon laatua.

Katsaus turvallisen automaation etuihin:

  • Kasvata tuottavuutta - Menesty rationaalisilla, turvallisilla työprosesseilla
  • Lyhennä vikaantumisaikoja- Lisää työturvallisuutta ja työntekijöiden työsuojelua
  • Minimoi seisokit - Integroidulla diagnostiikalla varustetut turvajärjestelmät mahdollistavat nopean vianetsinnän vian sattuessa

Yhteenvetona tämä tarkoittaa: Yritykset, joissa on johdonmukainen turvallisuusfilosofia, menestyvät todistetusti paremmin.

Säästä kustannuksia vähentämällä onnettomuuksia

Turvallinen tuotanto Pilzin turvallisuustekniikalla

Monet onnettomuudet ja niiden seurannaiskustannukset voidaan välttää, jos turvatoiminnot sisällytetään tavoitteellisesti heti alusta alkaen. Pääsääntöisesti vakuutus korvaa vain pienen osan onnettomuuksien kustannuksista, loppu jää yrityksen maksettavaksi. 

Tuotannossa kustannukset syntyvät esimerkiksi materiaalivaurioista, kone- ja työkaluvaurioista tai tuotantoviiveistä. Henkilöstöpuolella on odotettavissa sairauspoissaoloja, vahingonkorvauksia tai ylityötuntien ja tilapäistyöntekijöiden kustannuksia. Eikä johtokaan jää vaikutusten ulkopuolelle. Hallintotyöt, sakot tai onnettomuuden syyn selvittäminen voivat aiheuttaa lisäkustannuksia.

Käyttämällä optimaalista turvallisuustekniikkaa täytät huolenpitovelvollisuutesi työnantajana ja vähennät myös kustannuksiasi merkittävästi.

Vie onnistuneesti

Vie onnistuneesti Pilzin avulla

Monissa maissa laki edellyttää turvallisuusstandardien noudattamista. Sinäkin voi tulla kilpailukykyisemmäksi globaaleilla markkinoilla noudattamalla maailmanlaajuisesti sovellettavia turvallisuusstandardeja! Sovellettavien standardien mukainen automaatioteknologia lisää myös myynti- ja vientimahdollisuuksia globaalisti toimiville yrityksille.

Lue lisää aiheesta:

Vie onnistuneesti!

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk