Automaation turvallisuus

Hyödy turvallisesta automaatiosta

Automaatio tuo mukanaan monia etuja, ja sitä käytetään nykyään monilla teollisuudenaloilla ympäri maailmaa. Kun koneet tai jopa kokonaiset valmistus- ja tuotantolaitokset automatisoidaan, prosessit yksinkertaistuvat, mutta myös laatu ja tuottavuus paranevat.

Turvallisuusnäkökulma jätetään kuitenkin hyvin usein huomiotta teollisuusautomaatiossa, eikä vain työntekijöiden vahingoksi. Materiaali- ja työkaluvauriot ja niistä johtuvat seisokkiajat ovat vain osa kielteisistä seurauksista. Vielä pahempaa on, kun ihmiset loukkaantuvat tässä yhteydessä.
Lisäksi jos viranomaisten tarkastuksissa todetaan, että yksinkertaisia turvallisuusvaatimuksia ei noudateta, koko laitos suljetaan väistämättä. Laitoksen palauttaminen takaisin toimintaan edellyttää nopeita ja kalliita investointeja turvallisuustoimenpiteisiin.

Kun Pilz on kumppanisi, vältät tällaiset tilanteet. Tiedämme, mitkä vaatimukset ovat tärkeitä turvalliselle automaatiolle, ja tuemme sinua mielellämme toteutuksessa ja ratkaisussa. Sillä koneiden turvallisuusvaatimusten noudattamisesta on monissa maissa säädöksiä, jotka vaihtelevat ei-sitovista suosituksista sitoviin lakeihin.

Autamme mielellämme sinua yksilöllisissä haasteissasi turvallisen automaation alalla.

Seitsemällä askeleella turvalliseen automaatioon

Tarkistuslistamme avulla löydät oikean reitin turvalliseen automaatioon:

  • Tunnetko toimialasi asiaankuuluvat standardit?
  • Mitä turvallisuusstandardeja toimialallasi sovelletaan?
  • Mitkä koneturvallisuuden noudattamista koskevat lait ovat pakollisia maassasi?
  • Tunnetko konedirektiivin sisällön ja sen soveltamisen?
  • Mitä lakeja on otettava huomioon koneita vietäessä?
  • Onko koneellasi voimassa oleva vaatimustenmukaisuusarviointi ja CE-merkintä?
  • Käytätkö oikeaa turvatekniikkaa?

Turvallisen automaation edut

Turvallisuus on ihmisen perustarve. Turvalliseksi itsensä tuntevat työntekijät ovat tehokkaampia ja tuottavampia. Siksi turvallisuudella on pysyvä vaikutus yritysten menestykseen. Lisäksi optimaalisesti toteutettu turvatekniikka mahdollistaa koneiden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan ja parantaa siten tuotannon laatua.

Katsaus turvallisen automaation etuihin:

  • Kasvata tuottavuutta – menesty rationaalisilla, turvallisilla työprosesseilla
  • Lyhennä vikaantumisaikoja – lisää työturvallisuutta ja työntekijöiden työsuojelua
  • Minimoi seisokit – integroidulla diagnostiikalla varustetut turvajärjestelmät mahdollistavat nopean vianetsinnän vian sattuessa
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk