Ostfildern, 5.10.2021

Pilzin uusi turvakortti PMCprotego S3 laajentaa käyttöön integroitua PMCprotego DS Safe-Motion-ratkaisua - turvallisin käytön takaisinkytkentä.

Pilzin uusi turvakortti PMCprotego S3 laajentaa käyttöön integroitua PMCprotego DS Safe-Motion-ratkaisua EN 61800-5-2 mukaisilla Motion-Monitoring-toiminnoilla. Toimintojen avulla sovelluskohtainen virhereaktio voidaan nyt määrittää joustavasti ja yksilöllisesti etukäteen PASmotion-suunnittelutyökalun avulla. Tämä vähentää koneiden seisokkiaikoja, joten laitokset saavuttavat aina maksimaalisen tuottavuutensa erilaisista turvallisuusvaatimuksista huolimatta. Näin varmistetaan laitosten korkea käytettävyys.

Muita Motion Monitoring -valvontatoimintoja ovat turvallisesti valvottu liikesuunta (SDI-M), turvallisesti valvottu askelmitta (SLI-M), turvallisesti valvottu nopeus (SLS-M) sekä turvallisesti valvottu käyttöpysäytys (SOS-M), turvallisesti valvottu asento (SLP-M) ja turvallisesti valvottu nopeusalue (SSR-M).
PMCprotego S3 tarjoaa uusilla toiminnoillaan entistä enemmän joustavuutta suunnitteluun.

Turvallisuustoiminnot ja turvallinen tiedonsiirto tekevät joustavaksi 
Turvallinen ja nopea tiedonsiirto PMCprotego S3:n kanssa tapahtuu reaaliaikaisen Ethernetin SafetyNET p RTFL:n kautta. Tämä mahdollistaa nyt myös turvallisen tiedonsiirron kaikkien sovelluksen turvakortilla varustettujen käyttöjen välillä. SafetyNET p RTFL -turvakortin lähtöjä voidaan käyttää myös virtuaalisesti: Tämä joustava käyttö vähentää kytkentätyötä ja säästää siten laitekustannuksia. 

Avoin kokonaispaketti säästää vaivaa
Käyttöön integroitu ratkaisu voidaan nyt myös liittää suoraan konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -pienohjaukseen SafetyNETp:n kautta. Lisäksi se on yhteensopiva kaupallisesti saatavien moottorityyppien ja takaisinkytkentäjärjestelmien kanssa, ja se tukee myös vakioviestintää EtherCAT- ja Profinet-järjestelmien kautta. Tämä tarjoaa turvallisesta käyttöratkaisusta ja turvallisesta ohjauksesta koostuvan avoimen kokonaispaketin, joka voidaan helposti integroida olemassa oleviin sovelluksiin. Avoimuus tarjoaa koneenrakentajille enemmän joustavuutta ja säästää siten ylimääräistä työtä ja kustannuksia. 

Työkalu nopeuttaa käyttöönottoa
Nopeaa käyttöönottoa varten PASmotion-suunnittelutyökalu mahdollistaa turvakortin parametroinnin lisäksi servovahvistimen ja Motion Control -ohjaimen konfiguroinnin yhdessä työkalussa. Suunnittelutyökalussa käyttäjät voivat nopeasti koota "omia" toimintojaan sertifioitujen moduulien avulla: Moduuleja voidaan helposti liittää ja yhdistellä, ja tulot ja lähdöt voidaan määrittää vapaasti erikseen. Lisäksi virtuaaliset tulot ja lähdöt samoin kuin fyysiset tulot ja lähdöt voidaan liittää turvallisuustoimintoihin SafetyNET p RTFL:n kautta graafisessa editorissa, mikä säästää lisäaikaa. Käyttäjät saavat näin yksilöllisen käyttöratkaisun, jota tukee joustava ja intuitiivinen konfigurointi. Tämä säästää aikaa ja varmistaa nopean käyttöönoton.

Käyttöjen suunnittelu
Pilz tarjoaa myös täydellistä suunnittelua ja palveluja PMC-ratkaisuihin (Pilz Motion Control) uusiin ja olemassa oleviin laitoksiin (jälkivarustelu). Pilz-kokonaispaketti minimoi koko käyttösuunnitteluun tarvittavan ajan. Tämä helpottaa järjestelmien käyttöönottoa esimerkiksi pakkaustekniikassa, jossa suuri määrä akseleita on koordinoitava turvallisesti. Koneenrakentajat ja operaattorit hyötyvät sovelluskohtaisista ja nopeista kokonaisratkaisuista, jotka säästävät aikaa ja kustannuksia ja lisäävät tuottavuutta.

Lisätietoa aiheesta löydät täältä

 

Pilzin uusi turvakortti PMCprotego S3 laajentaa käyttöön integroitua Safe-Motion-ratkaisua EN 61800-5-2 mukaisilla Motion-Monitoring-toiminnoilla. Toimintojen avulla sovelluskohtainen virhereaktio voidaan nyt määrittää joustavasti ja yksilöllisesti etukäteen PASmotion-suunnittelutyökalun avulla. Tämä vähentää koneen seisokkiaikaa. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)
Pilzin uusi turvakortti PMCprotego S3 laajentaa käyttöön integroitua Safe-Motion-ratkaisua EN 61800-5-2 mukaisilla Motion-Monitoring-toiminnoilla. Toimintojen avulla sovelluskohtainen virhereaktio voidaan nyt määrittää joustavasti ja yksilöllisesti etukäteen PASmotion-suunnittelutyökalun avulla. Tämä vähentää koneen seisokkiaikaa. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Pilzin uusi turvakortti PMCprotego S3 laajentaa käyttöön integroitua Safe-Motion-ratkaisua EN 61800-5-2 mukaisilla Motion-Monitoring-toiminnoilla. Toimintojen avulla sovelluskohtainen virhereaktio voidaan nyt määrittää joustavasti ja yksilöllisesti etukäteen PASmotion-suunnittelutyökalun avulla. Tämä vähentää koneen seisokkiaikaa. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co.KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: