Koneturvallisuusarviointi

Nopea tie vaatimustenmukaisuuskatsaukseen koneen turvallisuustarkastuslistan avulla

Koneen turvallisuusarviointi antaa kattavan yleiskatsauksen tässä arvioinnissa testattujen koneiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Lisäksi saat toiminta- tai tarkistuslistan, jonka avulla voit nopeasti määrittää toimenpiteet turvallisuuden optimoimiseksi ja sovellettavien lakien, standardien ja ohjeiden noudattamiseksi.

Tehokas yleiskuva koneiden vaatimustenmukaisuustilanteesta

Mies tabletin kanssa koneen edessä

Ovatko jotkin koneistanne olleet käytössä jo pitkään, eikä niitä ole arvioitu turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuuskriteerien osalta vähään aikaan? Tai oletko ostanut koneen tai laitoksen, joka on jo käytössä? Silloin tarvitset yleensä ensin suoraviivaisen yleiskatsauksen näiden koneiden turvallisuustilanteesta voimassa olevan lainsäädännön ja sovellettavien standardienmukaisesti. Lisäksi tarvitset tietoa siitä, mitä kiireellisiä päivitystoimenpiteitä sinun on mahdollisesti toteutettava, jotta koneiden turvallisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät esimerkiksi konedirektiivin mukaisesti ja jotta sinulla on edelleen täysi vastuuvakuutus.

Palvelumme

Arvioimme puolestasi useita tuotantolaitoksen koneita sovellettavien turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten osalta. Otamme huomioon koneiden käyttö- tai määräpaikassa sovellettavat lakisääteiset standardit ja direktiivit, sekä myös asiakkaan yksilölliset yrityksen sisäiset eritelmät pyynnöstä.

Saat kaikki oleelliset tiedot koneiden turvallisuustilanteesta haluamallasi teknisellä tarkkuudella. Tuloksena saat selkeän ja kattavan kojelaudan, joka sisältää kaikki arvioinnit, mutta myös toimenpideluettelon ja kaikki toimenpidesuositukset. Koneiden turvallisuustarkistuslistamme antaa sinulle nopean ja kätevän yleiskatsauksen kaikista tarkasteltavista koneista. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon kahdesta koneturvallisuusarvioinnin vaihtoehdosta.

Nainen kypärän kanssa kannettavan tietokoneen takana

Tarpeidesi mukaan räätälöityjen palvelujen valikoima

Voit valita sinulle parhaiten sopivan palvelun kahdesta vaihtoehdosta. Se voi sisältää seuraavat:

  Taso 1 Taso 2

Turvallisuustilanteen mukaisuus

Turvallisuusvaatimusten noudattamisen arviointi ja luettelo kaikista poikkeamista. Vaatimuksiin perustuva tarkistuslista sisältää sekä kuvauksen että arvioinnin kustakin vaatimuksesta ja siihen liittyvän vaatimustenmukaisuuden tilan. Sekä vaatimustenmukaisuus että arviointi esitetään graafisessa muodossa (kojelauta).

 •  
 •  

Tärkeimpien riskien arviointi

Tärkeimpien riskien arviointi valitun menetelmän perusteella: Sisältää viittauksen vaatimukseen, riskiluokituksen ja kuvauksen.

 
 •  

Dokumentaation tarkistus

Antaa yleiskuvan siitä, onko kaikki koneen edellyttämä dokumentaatio saatavilla ja onko se riittävä.

 
 •  

Lainsäädäntö ja vaatimustenmukaisuus/yritysvaatimukset

Tarjoaa yleiskatsauksen vaatimustenmukaisuuden tilasta yrityksen vaatimusten perusteella ja ottaen huomioon kansainväliset tai kansalliset vaatimukset, esim. "Työvälineiden käyttöä koskeva direktiivi 2009/104/EY".

 
 •  

Tärkeimpien turvallisuuden osatoimintojen arviointi

Kunkin testatun osatoiminnon suurimman saavutettavissa olevan PLr-arvon arviointi. Arvioidaan komponenttien, arkkitehtuurin, diagnoosin ja virhevasteen laatu.

 
 •  

Riskien vähentäminen/suositellut toimenpiteet

Luettelo kaikista vaatimustenvastaisista kohdista ja niihin liittyvistä riskien vähentämistoimenpiteistä, joilla kone saatetaan asiaankuuluvien standardien mukaiseksi.

 •  
 •  

Päivityksen kustannusarvio

Toimenpideluettelon perusteella laaditaan kustannusarvio koneen saattamiseksi asianmukaisten standardien mukaiseksi.

 
 • (valinnainen)

Edut yhdellä silmäyksellä

Mies taskulampun kanssa tarkastaa koneen

Pilz Koneen turvallisuusarviointi on nopea ja tehokas tapa saada yleiskuva siitä, ovatko koneet ovat asiaankuuluvien koneturvallisuusvaatimusten mukaisia . Koneiden teknisen arvioinnin avulla säästät aikaa ja rahaa.

 • Kustannusten optimointi

Sovimme etukäteen kanssasi arvioinnin yksityiskohtaisuudesta ja mukautamme sen yksilöllisiin tarpeisiisi. Voit valita tämän palvelun kahdesta vaihtoehdosta itsellesi sopivan.

 • Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja vastuuvakuutus

Tuloksena saat mittariston, jossa on selkeä yleiskuva kone- tai laitoskohtaisesti - räätälöitynä tarpeidesi mukaan. Näin saat yleiskuvan vaatimustenmukaisuuden nykytilasta. Me myös määrittelemme toimintatarpeet ja priorisoimme yksittäiset toiminta-alueet, mikä säästää erityisesti resursseja.

 • Turvallisuus

Koneen turvallisuusarviointi on suunniteltu erityisesti olemassa olevia koneita varten. Kaikki tarkastukset ja arvioinnit varmistavat, että saat suoran yleiskuvan tarkastettujen koneiden turvallisuustilanteesta ja toimenpidetarpeesta.

 • Tehokkuus

Tuloskojelautaa ja yksittäisiä raportteja voidaan käyttää sisäisesti, ja olemme jo valmiiksi määrittäneet nämä asiakirjat sinulle monilla arviointivaihtoehdoilla.

 • Yrityksesi ohjeiden noudattaminen

Voit milloin tahansa lisätä arviointiimme yksilölliset auditointistandardisi. Näin myös omat ohjeistuksesi otetaan huomioon heti alusta alkaen.

 • Kansainvälinen

Voit käyttää samaa menetelmää kaikissa toimipisteissäsi ympäri maailmaa. Voit myös siirtää tuloksia yhdessä maassa sijaitsevasta koneesta toisessa maassa sijaitsevaan vastaavaan koneeseen.

Hyödynnä myös palvelumme

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk