Ostfildern, 19.5.2022

Susanne Kunschert: Tilivuosi 2021 ja näkymät 2022

(Puhe on etusijalla)

"Viime vuodet eivät ole olleet helppoja, ja ne ovat haastaneet kaikki pilziläiset maailmanlaajuisesti joka päivä. Vuoden 2021 tulos on vahvistus sille, että ponnistuksemme ovat kannattaneet. Olemme pysyneet kurssilla yhdessä, henkilöstömme on ollut väsymätöntä kaikkialla maailmassa ja reagoinut joustavasti muutoksiin. Tästä olemme veljeni kanssa hyvin kiitollisia. Olemme edelleen luottavaisia ja varmoja, että selviämme tästä ajanjaksosta vahvempina.

Tilivuosi 2021 oli Pilzille ennätysvuosi. Liikevaihtomme oli 348,4 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 21,7 prosentin liikevaihdon kasvua edellisvuoteen verrattuna, ja saavutimme näin ollen uuden liikevaihtoennätyksen yhtiön historiassa. Huolimatta materiaalien ja rahtikapasiteetin pullonkauloista, jotka ovat olleet erityisen tuntuvia kesästä lähtien, työntekijämme voivat pystyivät turvaamaan komponenttien toimitukset kaikkiin tuotantolaitoksiin ja tuottamaan 2,4 miljoonaa yksikköä, enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Tämä työntekijöidemme saavutus ansaitsee sitäkin enemmän tunnustusta, kun otetaan huomioon hankintamarkkinoiden jatkuvat ongelmat: Vuodesta 2020 lähtien toimitusketjun häiriöt ovat olleet ennennäkemättömän laajoja. Yksi syy siihen, että pystyimme selviytymään haasteesta hyvin, on Ostfildernissä, Jintanissa (Kiina) ja Betschdorfissa (Ranska) sijaitsevien tuotantolaitoksiemme verkottuminen ja niiden prosessien standardointi. Tämä on mahdollistanut tuotannon joustavan siirtämisen ja siten toimitusvaikeuksien poistamisen. 

Toinen syy on toimitusvarmuustyöryhmämme. Työryhmä koostuu hankinnasta, tuotekehityksestä, tuotantotekniikasta, tuotannosta ja myynnistä. Näin ollen hankintaosasto toimii tiiviissä yhteistyössä toimittajien kanssa, eskaloi pullonkaulatuotteita ja luo uusia hankintalähteitä. Tuotekehitys valitsee vaihtoehtoisia komponentteja ja materiaaleja, tuotantotekniikka valvoo (niukkojen) komponenttien käyttöä, tuotanto mukauttaa prosessejaan erittäin joustavasti ja tekee myös lisävuoroja lyhyellä varoitusajalla, jos komponentteja on helposti saatavilla. Myynti pitää yhteyttä asiakkaisiin ja tiedottaa ajankohtaisesta kehityksestä. 
Tavarantoimittajien lupaukset ovat nykyisin usein ei-sitovia tai muuttuvat lyhyellä varoitusajalla. Olemme tehneet tilauksia pitkällä aikavälillä, ja aikavälit vaihtelevat tuoteryhmästä riippuen. Ne voivat olla jopa 2 vuotta erityisen kriittisten komponenttien osalta. 

Toimituskyky on etusijalla! Tämän saavuttamiseksi Pilz kulkee myös epätavanomaisia polkuja. Esimerkiksi vihreän muovigranulaatin puutteen voittamiseksi Pilz on syyskuun puolivälistä 2021 lähtien toimittanut läpinäkyvillä muovikoteloilla varustettuja turvareleitä – ilman teknisiä rajoituksia asiakkaille. Koteloiden muutokset toteutettiin ennätysajassa ja tiiviissä yhteistyössä vastaavien testauslaitosten TÜV, UL, CQC, Kosha ja EAC kanssa. 
Kaikilla toteutetuilla toimenpiteillä ei kuitenkaan voitu estää niin sanottujen tuotantohäiriöiden esiintymistä myös Pilzissä. Näissä tapauksissa kyseeseen tuleville asiakkaille ilmoitettiin asiasta välittömästi, ja vaihtoehtoja kehitettiin yhdessä.

Kasvua kaikilla aloilla ja alueilla
Pilz on turvallisen automaation kokonaistoimittaja. Automaatioratkaisuillamme teemme maailmasta joka päivä digitaalisemman, verkottuneemman, joustavamman, tehokkaamman, turvallisemman ja varmemman.
Tuotevalikoimamme sisältää anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan täydellisiä automaatioratkaisuja – mukaan luettuna järjestelmiä teollisuuden tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja visualisointiin. Salkun täydentää kansainvälinen palvelutarjonta, johon sisältyy neuvonta, suunnittelu ja koulutus. 

Tuotteiden osalta myynnin kasvu vuonna 2021 jakautuu lähes tasaisesti yksittäisten tuotealueiden kesken. Tämä on erityisen ilahduttavaa, koska se osoittaa, että meillä on tasapainoinen tuotevalikoima. Olemme tyytyväisiä uuden modulaarisen turvareleemme myPNOZ onnistuneeseen markkinoille tuloon, sillä se mahdollistaa esimerkiksi hätäpysäytyksen tai turvaportin kaltaisten toimintojen turvallisen valvonnan. Se tarjoaa asiakkaillemme ainutlaatuisen digitaalisen tilausprosessin turvallisuutta varten uudenlaisen myPNOZ Creatorin ansiosta. Tuotehallinta- ja kehitystiimimme on onnistunut luomaan todellisen innovaation. Helppokäyttöisyyden ja modulaarisen rakenteen edut on otettu erittäin hyvin vastaan, ja myyntilukujen kasvu viime kuukausina on jälleen kerran ylittänyt muiden tuotteiden kasvun. Myös palvelut ovat lisääntyneet samaa tahtia. Tarjoamme kattavat turvallisuuspalvelut, jotka on räätälöity yrityksen yksilöllisiin vaatimuksiin koko koneen elinkaaren ajan. Näin takaamme maailmanlaajuinen vaatimustenmukaisuuden virallisten paikallisista vaatimusten, kuten CE-merkintä Euroopassa tai OSHA Yhdysvalloissa, kanssa tai jopa allekirjoitamme vaatimustenmukaisuusvakuutuksen puolestasi.

Pilz on kansainvälinen yritys. Tästä on osoituksena viennin korkea osuus, 75,2 prosenttia, joka on sama kuin edellisvuonna. Alueittain tarkasteltuna kasvu oli erityisen voimakasta Aasian ja Tyynenmeren alueella . Kun tarkastellaan koko Pilz-konsernia, Kiina, Korea ja Japani kuuluvat niihin maihin, joissa myynti on kasvanut eniten. Viime vuosien suuntaus kohti turvallista automaatiota on jatkunut. Ratkaisujamme käytetään Aasiassa esimerkiksi akkujen tuotannossa. Maantieliikenteen suuntaus kohti sähköistä liikkuvuutta on luonut uutta tuotantokapasiteettia. Kokemuksemme ja automaatioratkaisujemme avulla voimme täyttää tämän alan turvallisuusvaatimukset erittäin hyvin. Tämän asiantuntemuksen avulla haluamme myös tukea eurooppalaisia akkuvalmistajia. Intralogistiikka on toinen nouseva ala muuallakin kuin Aasiassa. Turvallisuus on tässäkin keskeisessä asemassa. Kerron myöhemmin lisää intralogistiikkatarjonnastamme.

Myös Euroopassa myynti kasvoi kaksinumeroisesti tiukasta tarjontatilanteesta huolimatta, ja vuoden 2021 tilauskertymä oli ennätyksellinen. Investointihalukkuus on selvästi havaittavissa. Koronasulkujen vuoksi henkilökuntamme on laajentanut verkkokoulutustarjontaa. Näin ollen koneturvallisuuskoulutusta voidaan nyt tarjota myös verkossa. Tuoteala, joka kasvoi Euroopassa nopeimmin vuonna 2021, oli anturit. Tällä tuoteperheellä Pilz kasvattaa edelleen markkinaosuuttaan alueella. Erityisesti valoverhojen osalta, jotka edustavat suurinta turvakomponenttien markkinaa. Alueella on erityisen suuri kysyntä järjestelmien ja erikoiskoneiden turvallisuusratkaisuille erityisesti autoteollisuudessa, rautatieteknologia-alalla ja puolijohdeteollisuudessa. 

Amerikat on alueena rakenteeltaan hyvin heterogeeninen. Pohjois-Amerikassa koneenrakentajat ja jakelijat ovat liikekumppaneitamme, kun taas Keski- ja Etelä-Amerikassa monet käyttäjät ovat asiakkaitamme. Pilz hyötyi kaikilla markkinoilla kulutustavaroiden, kuten elintarvikkeiden ja juomien tai hygieniatuotteiden, kasvavasta kysynnästä. 

Tarjoamme tukea sekä uusien tuotantokapasiteettien perustamiseen että jälkiasennuksiin, joissa olemassa olevat laitokset saatetaan nykyisten teknisten standardien mukaisiksi. On erittäin ilahduttavaa, että pystyimme viime vuonna kasvattamaan edelleen markkinaosuuttamme anturi- ja ohjaustekniikan (mukaan lukien releet) markkinoilla Pohjois-Amerikassa. Keski- ja Etelä-Amerikassa olemme palveluvalikoimamme ansiosta haluttu kumppani suurille kansainvälisille kulutustavaravalmistajille. Kyky tarjota samantasoisia palveluja maailmanlaajuisesti johtaa usein jatkohankkeisiin muualla maailmassa.

Henkilöstöhallinto: Henkilöstömäärän lisäys suunnitteilla vuodelle 2022
Pilz-konsernin henkilöstömäärä 2 335 (31.12.2021) on vähentynyt 1,3 prosenttia edellisvuoden 2 366 työntekijään verrattuna. Pilz varmistaa ihmisten, koneiden ja ympäristön turvallisuuden kaikkialla maailmassa 42 tytäryhtiön voimin. Jotkut niistä juhlivat vaikuttavia merkkipäiviä vuonna 2022. Esimerkiksi tytäryhtiömme Iso-Britanniassa on jo 35-vuotias, Espanjassa 30-vuotias, Japanissa ja Skandinaviassa 25-vuotias.

Myös Saksassa työntekijöiden määrä väheni vain hieman: Vuoden 2020 1 012 työntekijästä 990:een vuonna 2021 (-1,9 prosenttia). Pystyimme silti välttämään pakolliset irtisanomiset kriisin seurauksena. Tänä vuonna aiomme jälleen palkata lisää henkilöstöä. 

Pilz jatkoi laajaa ja intensiivistä tutkimus- ja kehitystoimintaansa myös kriisivuosina ja kasvatti teknistä johtoasemaansa. Tämä voidaan osoittaa myös henkilöstöluvuilla: Vuoden lopussa hieman alle 21 prosenttia koko työvoimasta työskenteli tutkimus- ja kehitystyössä.

Me Pilzillä haluamme tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä paitsi asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme myös ennen kaikkea työntekijöidemme kanssa. Osoituksena työntekijöiden tiiviistä lojaalisuudesta Pilzillä on pitkä työsuhdeaika. Esimerkiksi Saksassa se on 14 vuotta. Kun otetaan huomioon voimakas henkilöstömäärän kasvu vuotta 2019 edeltävinä vuosina (ja siksi suhteellisen suuri määrä työntekijöitä, jotka ovat olleet Pilzillä vasta lyhyen aikaa), luku on vielä huomattavampi. 

Haluaisin tässä vaiheessa korostaa erityisesti muutamia henkilöstön jäseniä: 10 Ostfildernin pääkonttorin työntekijää juhlii tänä vuonna yli 40-vuotista taivaltaan "Pilzlerinä". Ison-Britannian tytäryhtiömme toimitusjohtaja Steve Farrow juhlii 30-vuotista taivaltaan Pilzin palveluksessa, Pilz Skandinavian toimitusjohtaja Allan Paulsen 25-vuotista taivaltaan ja Itävallan tytäryhtiömme toimitusjohtaja David Machanek 20-vuotista taivaltaan. Kukin on omalla toiminnallaan ja vahvuuksillaan vaikuttanut Pilzin kehittymiseen nykyiseksi kansainvälisesti toimivaksi perheyritykseksi. 

"Pitkään palvelleista" nyt uuteen Pilz-sukupolveen: Olemme Pilzillä edelleen sitoutuneet sisäiseen ammatilliseen koulutukseen . Kahdeksan oppisopimuskoulutettavaa ja kuusi opiskelijaa Baden-Württembergin kaksoiskorkeakoulusta on aloittanut vuonna 2021 pääkonttorissa. Tämä tarkoittaa, että 31.12.2021 Pilzillä opiskelee 46 oppisopimuskoulutettavaa ja opiskelijaa. He ovat erityisen tyytyväisiä tänä vuonna, sillä jos koronan kehitys sallii sen, heidät lähetetään jälleen ulkomaankomennuksille. 

Koronapandemia näyttää kuitenkin edelleen vaikutuksensa muualla. Hakijamarkkinat ovat tällä hetkellä erittäin tiukat sekä vakituisten työpaikkojen että oppisopimuskoulutuksen osalta. 

Näkymä vuodelle 2022
Pilz odottaa, että vuodesta 2022 tulee jälleen haastava vuosi. Vaikka tilauskertymä on toistaiseksi ennätystasolla, elektroniikkakomponenttien, metallien ja muovirakeiden saatavuus on edelleen haaste. Ukrainan sodan vuoksi raaka-aine- ja materiaalikustannusten odotetaan edelleen nousevan. 
Pilz-tiimi tekee maailmanlaajuisesti tiivistä yhteistyötä, ja haluamme jatkossakin työskennellä toisiamme varten ja yhdessä asiakkaidemme hyväksi. Hyvät suhteet asiakkaisiimme ja liikekumppaneihimme antavat meille lisävoimaa. Katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Susanne Kunschert, toimitusjohtaja (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, toimitusjohtaja (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, toimitusjohtaja (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: