Ostfildern, 7.10.2021

Täydellinen palveluvalikoima autonomisten kuljetusajoneuvojen käyttäjille - Turvallisilla reiteillä

Automaatioyritys Pilz tarjoaa palvelupaketillaan neuvoja ja tukea turvallisten sovellusten toteutuksessa autonomisten kuljetusajoneuvojen (AGV) avulla. Pilzin tarjonta alkaa turvallisuuskonseptien kehittämisestä suunnitteluvaiheessa aina käyttöönottoon asti, mukaan lukien koulutustarjonta. Tämä täyttää sekä asiaankuuluvan ISO 3691-4 -standardin vaatimukset että varmistaa käytön tuottavuuden.

Autonomisten ajoneuvojen tai järjestelmien (AGV) käyttäjien on varmistettava, että heidän järjestelmänsä on suunniteltu turvallisesti ja että sitä voidaan myös käyttää turvallisesti ja ennen kaikkea tuottavasti intralogistiikassa ottaen huomioon kaikki alueelliset ja infrastruktuuriin liittyvät olosuhteet. 

Ota turvallisuusnäkökohdat huomioon jo varhaisessa vaiheessa
Pilz on kehittänyt tätä tehtävää varten palvelupaketin, joka voidaan mukauttaa yksilöllisesti sovelluksen erityisvaatimuksiin. Pilz osallistuu turvallisuuskonseptien kehittämiseen jo suunnitteluvaiheessa. Tähän sisältyy myös AGV-valmistajan riskinarvioinnin tarkastelu ja tärkeimpien turvallisuustoimintojen yksityiskohtainen validointi. Näin turvallisuusnäkökohdat voidaan ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa. Tämä AGV-järjestelmien turvallisuuden varmistaminen hankintaprosessin varhaisessa vaiheessa auttaa välttämään tarpeettomia kustannuksia ja säästämään aikaa. 

On tärkeää tehdä koko sovelluksen riskinarviointi paikan päällä toiminnanharjoittajan tiloissa. Kaikki toiminnassa olevat AGV:t tarkastetaan tämän prosessin aikana. Seuraavaksi koko sovellus validoidaan. Myös vaaditut suoja-alueet tai -vyöhykkeet määritellään, ja mobiilijärjestelmän suojaus toteutetaan koko ympäristö huomioon ottaen. 

Pilz ottaa vastuun turvallisesta käyttöönotosta
Pilz tukee kaikissa tarvittavissa toimenpiteissä paikan päällä, auttaa tarvittaessa operaattoria kansainvälisessä vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa (esim. CE-merkinnässä) ja ottaa näin ollen vastuun AGV-sovelluksen turvallisesta käyttöönotosta. 
AGV:n asianmukainen kunto ja turvallinen toiminta on tarkastettava säännöllisesti jo ennen käyttöönottoa ja siitä lähtien. Pilz voi hoitaa myös tämän osana kokonaispakettia. Kestävän tietämyksen lisäämiseksi käyttäjille on edelleen tarjolla AGV-sovelluksen turvallista käyttöä käsitteleviä koulutuskursseja. 

Lisätietoja tuotteesta löydät täältä

Erityisesti automatisoitujen kuljetusajoneuvojen vaatimuksiin räätälöidyn Pilz-palvelupaketin avulla käyttäjät saavat kaiken, mitä he tarvitsevat sovelluksensa turvallisuuteen ja tuottavuuteen liittyen - mukaan lukien kansainvälinen vaatimustenmukaisuuden arviointi, koulutus ja sopivat komponentit. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Erityisesti automatisoitujen kuljetusajoneuvojen vaatimuksiin räätälöidyn Pilz-palvelupaketin avulla käyttäjät saavat kaiken, mitä he tarvitsevat sovelluksensa turvallisuuteen ja tuottavuuteen liittyen - mukaan lukien kansainvälinen vaatimustenmukaisuuden arviointi, koulutus ja sopivat komponentit. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Erityisesti automatisoitujen kuljetusajoneuvojen vaatimuksiin räätälöidyn Pilz-palvelupaketin avulla käyttäjät saavat kaiken, mitä he tarvitsevat sovelluksensa turvallisuuteen ja tuottavuuteen liittyen - mukaan lukien kansainvälinen vaatimustenmukaisuuden arviointi, koulutus ja sopivat komponentit. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: