Pilzin E-Business-palvelut

Pilzin E-Business-palvelut

E-Business-ratkaisumme tukevat monikanavakäyttöä, joka mahdollistaa useiden erilaisten myyntikanavien hyödyntämisen.

Asiakkaanamme voit hakea tietoa tuotteistamme verkossa, tilata niitä verkkokaupastamme tai kommunikoida elektronisesti Pilzin järjestelmien kanssa standardisoitujen tiedonvaihtoformaattien avulla.

Vakiotoimintojen automatisointi suurentaa joustavuutta ja alentaa prosessikustannuksia. Hallintotyöt vähenevät ja säästät aikaa ja hallintokustannuksia.

Haluatko lisätietoa E-Business-ratkaisuistamme? E-Business-yhteyshenkilömme vastaa mielellään käyttöönottoon ja käyttöön liittyviin kysymyksiin.

E-kauppa

Globaaleilla markkinoilla tärkeintä on tietojen, tuotteiden ja varaosien nopea saatavuus sekä kattava yleiskuva kaikista tehdyistä kaupoista. Pilzin E-kaupassa teet hankinnat helposti ja nopeasti. Kaikkialla maailmassa ja monilla eri kielillä.

Edut:

 • turvallinen käyttö ja varmistus (rekisteröinti ja loki)
 • helppo ja nopea käyttö
 • tuotteiden saatavuuskyselyt 24/7 – 365 päivänä
 • toimitusilmoitukset
 • voit hyödyntää koko tuotevalikoimaa
 • personalisoitu käyttäjäprofiili yksilöllisillä ehdoille
E-kauppa

Elektroninen asiakirjojen vaihto EDI (Electronic Data Interchange)

EDI on lyhenne sanoista Electronic Data Interchange ja mahdollistaa tuotehallintajärjestelmäsi liittämisen suoraan toimittajan tuotehallintajärjestelmään. Ostajana voit tehdä tilaukset suoraan Pilzin järjestelmässä. Automatisoitu elektroninen tilausten, tilausvahvistusten ja laskujen välitys vähentää manuaalista työtä ja virhemahdollisuuksia.

Electronic Data Interchange

Edut:

 • täysin automaattinen tietojen vaihto standardisoiduilla formaateilla
 • ajasta riippumaton ja siten nopeampi informaatiovirta
 • kustannus- ja ajansäästöjä tietojen keruussa ja välityksessä
 • maailmanlaajuinen tietojen välitys
 • parantaa lähtötietojen laatua ja prosessiturvallisuutta
 • pienentää virheiden todennäköisyytt

EDI-tietojen välitystä varten Pilz tukee seuraavia tiedonsiirtostandardeja:

 • kansainvälinen, toimialariippumaton standardi strukturoidulle tiedolle EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)
 • Saksan autoteollisuuden EDI-standardi
 • tiedonsiirtojärjestelmät SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), X400 (OSI-malliin perustuva sähköpostijärjestelmä, vaihtoehto internetsähköpostille), HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) ja OFTP (Odette File Transfer Protocol)

Luetteloliittymä Open Catalogue Interface (OCI)

Pilzin E-kauppa tukee Open Catalogue Interfacea (OCI), joka mahdollistaa tuotetietojen ja ostoskorien vaihtamisen E-hankintajärjestelmien ja muiden luetteloiden välillä.

Liittymä mahdollistaa tuotehallintajärjestelmän liittämisen suoraan Pilzin E-kauppaan. Pääset Pilz-tuotetietoihin käsiksi omassa järjestelmässäsi. Tukee sisäisiä hyväksyntäprosesseja.

Open Catalogue Interface

Luettelovaihtoformaatti BMEcat

BMEcat

Luetteloiden vaihtoformaatit helpottavat elektronisten tuoteluetteloiden vaihtoa toimittajien ja hankintaorganisaation välillä. Ne mahdollistavat hankintaprosessien standardisoinnin ja yksinkertaistavat sitä.

BMEcat on XML-pohjainen standardisoitu vaihtoformaatti luettelotietojen siirtoon ml. yksilölliset hinnat ja tekniset tiedot. Tietojen strukturointi helpottaa tuotetietojen vaihtoa ja helpottaa myös erilaisten tulostusmedioiden ja -menetelmien kuten tulosteiden ja Internetin käyttöä.

Pilz tukee Standard BMEcatia ja yksittäisiä CSV/ Excel-pohjaisia johdannaisia.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk