Ostfildern, 21.3.2024

Securityyn käytettävä uusi PIT oe ETH -käyttölaite, jossa on aktivoitava Ethernet-portti turvasovelluksiin - turvallinen ja joustava käyttö

Pilz laajentaa käyttö- ja merkinantolaitteiden valikoimaansa PIT oe ETH -käyttölaitteella. PIT oe ETH:ssa on aktivoitava Ethernet-portti, joka suojaa teollisuuden vapaasti käytettävissä olevia Ethernet-liitäntöjä luvattomalta käytöltä. Pienikokoinen käyttölaite takaa näin ollen suuremman turvallisuuden. Industrial Ethernet -liitäntänä se voi toimia palomuurin tavoin ja suojata verkkoyhteyksiä luvattomalta ulkopuoliselta käytöltä ja toisaalta suoralta pääsyltä HMI-liittymiin ja ohjaustietoihin.

PIT oe ETH suojaa verkkoa ja siten asiantuntemusta sekä investointeja laitteisiin ja koneisiin. Uusi Ethernet-liitäntä, joka voidaan aktivoida ja deaktivoida, tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden suojata verkkonsa kattavasti: Sitä, kenellä on lupa käyttää arkaluonteisia konetietoja, milloin ja miten, voidaan säädellä ja seurata yksilöllisesti ja turvallisesti. Tämä lisää tuotannon turvallisuutta.

Aktivoitu käyttösuojaus estää luvattoman pääsyn
, sillä Ethernet-liitäntä aktivoituu vain asianmukaisella valtuutuksella Pilzin PITreader -lukuyksikön avulla. Tämä tarkoittaa, että vain valtuutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää näitä käyttöliittymiä tilapäisesti. Esimerkiksi uusien konfiguraatioiden, ohjelmien tai varmuuskopioiden luomiseksi. 24 V:n tai vaihtoehtoisesti 5 V:n vakiotulojen ansiosta ne voidaan aktivoida joustavasti minkä tahansa ohjauslähdön kautta. Tämä antaa käyttäjille täyden tiedonkulun hallinnan verkoissaan.

Täyttää kaikki normatiivisetvaatimukset 
Uusi PIT oe ETH -käyttölaite täyttää sekä koneenvalmistajien että käyttäjien turvallisuusvaatimukset: Koneasetuksen mukaan koneiden valmistajat ovat vastuussa turvatoimista viimeistään tammikuusta 2027 alkaen.
Esimerkiksi Saksassa koneenkäyttäjiin sovelletaan jo nyt työturvallisuusasetuksen täydennyksenä teknistä sääntöä TRBS 1115, jossa edellytetään muun muassa, että laitteistoliitännät, joita ei tarvita, on kytkettävä pois päältä tai estettävä ja luvattomat tietoliikenneyhteydet on katkaistava. PIT oe ETH tukee siten oikeudellisten ja normatiivisten vaatimusten täytäntöönpanoa, mikä viime kädessä suojaa investointeja ja minimoi kustannuksia.

Helppo asennus
Kompaktit käyttölaitteet on suunniteltu asennusaukkoihin, joiden halkaisija on vain 22,5 mm ja joissa on EN 60947-5-1 -standardin mukainen kiertymissuoja. Näin ollen ne sopivat täydellisesti koneiden ja järjestelmien suunnitteluun.
PIToe-tuoteperheeseen kuuluvat myös PIToe 4S ja PIToe USB -käyttölaitteet: PIToe 4S -käyttölaitetta voidaan käyttää digitaalisten tulojen ja lähtöjen, kuten käyttötavan, kytkemiseen ja näyttämiseen. PIToe USB:ssä on aktivoitava USB-liitäntä koneita ja järjestelmiä varten, mikä mahdollistaa esimerkiksi ohjelmien manipulaatiosuojatun tuonnin. 
Kompaktit käyttölaitteet tarjoavat siten etuja asennettaessa tai jälkiasennettaessa konsoleihin, ohjauspaneeleihin tai käyttökoteloihin. Yhdessä kulkulupajärjestelmän PITreader kanssa ne varmistavat turvallisen kulunhallinnan.
 

Pilzin uusi PIT oe ETH -käyttölaite, jossa on aktivoitava Ethernet-portti, suojaa verkkoyhteyksiä palomuurin tavoin ulkopuolelta ja sisältä tulevalta luvattomalta käytöltä. PIT oe ETH täydentää Pilzin valikoimaa käyttö- ja merkinantolaitteiden alalla. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilzin uusi PIT oe ETH -käyttölaite, jossa on aktivoitava Ethernet-portti, suojaa verkkoyhteyksiä palomuurin tavoin ulkopuolelta ja sisältä tulevalta luvattomalta käytöltä. PIT oe ETH täydentää Pilzin valikoimaa käyttö- ja merkinantolaitteiden alalla. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilzin uusi PIT oe ETH -käyttölaite, jossa on aktivoitava Ethernet-portti, suojaa verkkoyhteyksiä palomuurin tavoin ulkopuolelta ja sisältä tulevalta luvattomalta käytöltä. PIT oe ETH täydentää Pilzin valikoimaa käyttö- ja merkinantolaitteiden alalla. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: