Koneiden ja laitosten järjestelmäintegraatio

Ota turvallisuus nopeasti käyttöön

Neljäs askel koneturvallisuuteen: Järjestelmäintegraatio

Kun integroit yksittäisiä koneita laitteistoon tai optimoi olemassa olevien koneiden turvallisuutta, aikaa on yleensä hyvin vähän. Pilz auttaa sinua integroimaan turvatoimenpiteesi turvallisesti ja ajallisesti optimoidulla tavalla.

Vaatimuksesi

Turvatoimenpiteiden nopea integrointi

Koneiden ketjutuksessa tai olemassa olevien järjestelmien jälkivarustelussa turvatoimenpiteiden integroinnilla on tärkeä rooli. Käytännössä sen toteuttamiseen on kuitenkin yleensä hyvin vähän aikaa. Nopeat ja kohdennetut toimenpiteet ovat tässä välttämättömiä.

Ilman kiertoteitä koneturvallisuuteen

Sinulle on tärkeää, että turvajärjestelmistä ja niiden integroinnista ei tule automaatio- ja turvallisuusprojektin kustannuksia määräävä elementti. Huolehdimme turvatoimiesi toteuttamisesta osana järjestelmän integrointia.

Kokeneet insinöörimme toteuttavat koneillesi asianmukaiset turvatoimenpiteet.

Palvelumme

Kokeneet projektipäällikkömme varmistavat, että tuotantoprosessissa on mahdollisimman vähän rajoituksia.

Turvallisuustoimintojen integroinnissa kokeneet projektipäällikkömme varmistavat, että tuotantoprosessissa on mahdollisimman vähän rajoituksia. Kun toteutamme projekteja ja varustamme laitteistoja mekaanisilla, sähköisillä ja hydraulisilla komponenteilla, mukaudumme olemassa olevien järjestelmien olosuhteisiin seisokkien minimoimiseksi.

Pilzin järjestelmäintegrointi sisältää seuraavat vaiheet:

 • Projektin suunnittelu ja valvonta
 • Tarvittavien komponenttien, kuten toimilaitteiden, antureiden ja ohjausyksiköiden valinta ja hankinta
 • Tarvittavien mekaanisten rakenteiden rakentaminen ja kokoaminen
 • Vaadittujen sähkökeskusten rakentaminen ja testaus
 • Sähkö- ja ohjausjärjestelmien asennus
 • Ohjaus- ja visualisointijärjestelmien ohjelmointi
 • Järjestelmän käyttöönotto
 • Toimittajien ja urakoitsijoiden valinta
 • Konekäyttäjien ja huoltohenkilöstön koulutus
 • Kehitykseen liittyvien asiakirjojen laatiminen jäsenneltyjen prosessien mukaisesti

Edut yhdellä silmäyksellä

Maailmanlaajuisen verkostomme avulla toteutamme projektisi kohdennetusti ja oikea-aikaisesti:

 • Voit delegoida tehtäviä kokeneille asiantuntijoille, joilla on monen vuoden kokemus sovelluksesta
 • Toteutat turvajärjestelmät asiaankuuluvien standardien ja ohjeiden mukaisesti
 • Toteutat järjestelmän mahdollisimman pienillä kustannuksilla ja seisokeilla

Seuraavat askeleet koneturvallisuuteen

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk