Ostfildern, 23.9.2021

Pilz tarjoaa suoja-alueiden valvontaan uuden tutka-anturin ja analysointiyksikön - Turvallinen suoja-alueen valvonta myös robotiikkaan!

Pilzin valikoimassa on nyt saatavilla lisäanturi PSENradar-tutkajärjestelmään, joka mahdollistaa suoja-alueen valvonnan myös vaativissa olosuhteissa: Uutta PSEN rd1.2 -tutka-anturia voidaan käyttää turvallisuusluokassa Cat. 3 / PL d, joten se suojaa luotettavasti myös robottisovelluksia. Uuden PSEN rd1.0 I/O PS ETH -analysointiyksikön avulla tutkajärjestelmä voidaan nyt integroida nykyisiin sovelluksiin entistä helpommin, mikä optimoi käyttöönoton. Turvallista tutkajärjestelmää käytetään siellä, missä optoelektroniset anturit ovat äärirajoillaan. Erityisesti vaativissa käyttöolosuhteissa, kuten puunjalostuksessa, mineraalien ja teräksen jalostuksessa tai raskaassa teollisuudessa sekä kuljetus- ja logistiikka-alalla, PSENradar yhdessä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa tarjoaa turvallisen ja täydellisen ratkaisun suoja-alueiden valvontaan - mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Turvallisen tutkajärjestelmän uusi PSEN rd1.0 I/O PS ETH -analysointiyksikkö tarjoaa nyt nykyisten liitäntöjen lisäksi Ethernet-liitännän ja Profisafe-liitännän. Näin turvallinen tutkajärjestelmä voidaan integroida nykyisiin sovelluksiin entistä monipuolisemmin. Lisäksi voidaan luoda lisää vyöhykesarjoja. Tämä yksinkertaistaa konfigurointia ja takaa siten järjestelmän paremman käytettävyyden.

Uusi anturi entistäkin parempaa turvallisuutta varten
PSEN rd1.2 täydentää PSENradar-tutkajärjestelmän nykyistä PSEN rd1.1 -tutka-anturia, ja jälkimmäiseen verrattuna siinä on kaksikanavainen rakenne, joka mahdollistaa laajemman suojauksen aina suorituskykytasoon (PL) d Cat. 3 asti. Tämä tarkoittaa, että uutta tutka-anturia voidaan käyttää sovelluksissa, joissa turvallisuusvaatimukset ovat tiukemmat. Tämä tutka-anturi asennetaan kolmen akselin avulla, joten myös pystysuora kiinnitys kattoon on mahdollista X- ja Y-akselien ympäri tapahtuvan pyörimisen ansiosta. PSEN rd1.2 voidaan siis asentaa tai siirtää joustavasti ja nopeasti. Myös käyttöönotto sujuu nopeammin.
Samalla uusi PSEN rd1.2 -tutka-anturi tarjoaa 5 metrin kantaman ja kapean avautumiskulman, joka on 20° pystysuunnassa tai 20-100° vaakasuunnassa. Toinen plussa on se, että uuden anturin avautumiskulma voidaan määrittää 10°:n lohkoissa. Joustava säätö ulottuvuuden ja avautumiskulman avulla mahdollistaa nopeasti muunnettavan, yksilöllisen järjestelyn. Tämä parantaa myös saatavuutta.

Turvallisuus robotiikkaa varten
Turvallisuusluokan 3 rakenteen ja jopa 5 metrin kantaman ansiosta uutta tutka-anturia voidaan käyttää myös robotiikkasovelluksissa . Järjestelmäratkaisun kattamiin turvallisuustoimintoihin kuuluu aluevalvonta eli koneen asettaminen turvalliseen tilaan heti, kun vaara-aluetta rikotaan. Lisäksi on ohitussuojaus, joka estää koneen automaattisen uudelleenkäynnistymisen, jos vaaravyöhykkeellä on vielä ihmisiä. Näin voidaan välttää seisokit ja taata robottisovelluksen käytettävyys.

Tekemällä oppiminen säästää aikaa
Turvallisen tutkajärjestelmän uusi itseoppiva taustatoiminto mahdollistaa muutosten tekemisen varoitus- tai suoja-alueella käytön aikana. Tähän kuuluu esimerkiksi työkalulaatikon tai materiaalin sijoittaminen. Opetustila varmistaa, että tätä ei pidetä suoja-alueen rikkomisena vaan mukauttamisena. Uutta konfigurointia ei tarvita. Käyttäjät hyötyvät materiaalivirran joustavammasta käsittelystä myöhempien muutosten yhteydessä, mikä säästää turhaa lisävaivaa sovelluksen käyttöönotossa.

Täydellinen tutkaratkaisu ja vaatimustenmukaisuuden arviointi pakettina
Pilz tarjoaa täydellisen palveluratkaisun turvallisen tilan valvontaan ankarissa käyttöolosuhteissa, joka sisältää kaiken riskinarvioinnista ja järjestelmäintegraatiosta vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Osana tätä palvelua käyttäjät saavat myös tutkaratkaisun, joka sisältää vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. Yhdessä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa tuloksena on turvallinen, taloudellinen ja kattava kokonaisratkaisu suoja-alueen valvontaan vaikeissa ympäristöissä.

 

PSENradar-tutkajärjestelmään on nyt saatavana uusi tutka-anturi PSEN rd1.2 turva-alueen valvontaan aina turvallisuusluokkaan Cat. 3 / PL d saakka. PSEN rd1.2 voi siten suojata myös robottisovelluksia turvallisesti. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
PSENradar-tutkajärjestelmään on nyt saatavana uusi tutka-anturi PSEN rd1.2 turva-alueen valvontaan aina turvallisuusluokkaan Cat. 3 / PL d saakka. PSEN rd1.2 voi siten suojata myös robottisovelluksia turvallisesti. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

PSENradar-tutkajärjestelmään on nyt saatavana uusi tutka-anturi PSEN rd1.2 turva-alueen valvontaan aina turvallisuusluokkaan Cat. 3 / PL d saakka. PSEN rd1.2 voi siten suojata myös robottisovelluksia turvallisesti. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: