Ostfildern, 2.11.2022

Pilzin uusi palvelu koneiden turvallisuusarviointiin - vaatimustenmukaisuus yhdellä silmäyksellä

Automaatioasiantuntija Pilz tarjoaa "Machinery Safety Evaluation" (MSE) -palvelun avulla uuden palvelun olemassa olevien koneiden koneturvallisuuden arviointiin. Operaattorit saavat yksinkertaisen ja nopean yleiskatsauksen koneidensa turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden tilasta kojelaudalla. Pilz tarjoaa näin erityisen tehokkaan lisän koneiden kattavaan riskinarviointiin tai turvallisuusanalyysiin.

"Koneiden turvallisuusarviointi" käsittää tuotantolaitoksen koneiden arvioinnin paikan päällä sovellettavien turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten osalta. Pilz ottaa huomioon koneiden käyttö- tai määräpaikassa sovellettavat standardit ja direktiivit, sekä myös asiakkaan yksilölliset, yrityksen sisäiset eritelmät pyynnöstä. Tämän seurauksena operaattorit näkevät koneen tai järjestelmän vaatimustenmukaisuuden nykytilan yhdellä silmäyksellä selkeästä ja kattavasta, ohjelmiston tukemasta kojelaudasta. Luettelo toimenpiteistä ja niitä vastaavista suosituksista - jotka on lajiteltu tärkeysjärjestykseen - osoittaa tehokkaan tavan turvata koneet. Pilz voi tarvittaessa tukea näiden toimenpiteiden toteutuksessa. 

Koneiden turvallisuusarviointi on tarkoitettu toimijoille, jotka haluavat, että heidän olemassa olevien koneidensa turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus arvioidaan tehokkaasti, jotta työntekijät ja vastuukysymykset olisivat täysin suojattuja. Pilz-asiantuntijoiden tekemä nopea ja helppo koneen turvallisuusarviointi on ihanteellinen myös koneille, joiden jälkiasennusmahdollisuudet halutaan tarkistaa tai jotka on hankittu.

Kaksi teknisen yksityiskohtaisuuden tasoa 

Pilz tarjoaa "koneiden turvallisuusarvioinnin" kahdella yksityiskohtaisuuden tasolla asiakkaan yksilöllisten vaatimusten mukaan. Tason 1 turvallisuustilan vaatimustenmukaisuuden ja riskien vähentämistä koskevien toimenpidesuositusten luetteloinnin lisäksi tasolla 2 arvioidaan myös tärkeimmät riskit ja tarkistetaan dokumentaatio. Asiantuntijat laativat haluttaessa vaatimustenmukaisuuskatsauksen yrityksen erityisten eritelmien mukaisesti, arvioivat testattujen alatoimintojen suurimman saavutettavissa olevan suorituskykytason PLr ja toimittavat valinnaisesti myös kustannusarvion mahdollista päivitystä varten. Mielenkiintoista, kun operaattorit käyttävät yhtä konetyyppiä useissa toimipisteissä: Yhden koneen tulokset voidaan siirtää samanlaisiin koneisiin. Operaattorit saavat näin ollen koneiden turvallisuusarvioinnin avulla erityisen tehokkaasti toteutetun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.

Machinery Safety Evaluation (MSE) -palvelun avulla Pilz tarjoaa operaattoreille uuden palvelun olemassa olevien koneiden koneturvallisuuden arvioimiseksi. (Valokuva: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)
Machinery Safety Evaluation (MSE) -palvelun avulla Pilz tarjoaa operaattoreille uuden palvelun olemassa olevien koneiden koneturvallisuuden arvioimiseksi. (Valokuva: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Machinery Safety Evaluation (MSE) -palvelun avulla Pilz tarjoaa operaattoreille uuden palvelun olemassa olevien koneiden koneturvallisuuden arvioimiseksi. (Valokuva: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: