Ostfildern, 22.7.2021

Konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus ja uusi laajennusmoduuli käyttöjen valvontaan - Turvallinen ja tehokas akselien valvonta

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 pienohjauksen uusi liikkeenvalvontamoduuli PNOZ m EF 1MM2DO tarjoaa nyt myös turvallisen liikkeenvalvonnan alalla kaskadointi- ja viivepysäytystoiminnot. Uusi liikkeenvalvontamoduuli valvoo jopa kahdeksaa turvatoimintoa yhdellä akselilla, mikä takaa tehokkaat käyttösovellukset ja suojaa siten tuotteita ja konetta.

Yhdessä PNOZ m B0 tai PNOZ m B1 -perusyksikön kanssa PNOZ m EF 1MM2DO valvoo yhtä akselia turvallisesti EN ISO 13849-1:n mukaiseen korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e tai EN IEC 62061:n mukaiseen SIL CL 3 -luokkaan asti. Moduuli kattaa jopa kahdeksan akselin turvallista valvontatoimintoa, esim. turvallinen pysäytys, turvallinen käyttöpysäytys tai turvallinen nopeusrajoitus.

Tapahtumien turvallinen ketjutus 
Kahden turvallisen puolijohdelähdön lisäksi uudessa liikkeenvalvontamoduulissa on myös kaskadoitava tulo ja lähtö. Jos koko järjestelmä siirtyy pysäytystilaan, viivästetty sammutus voidaan määrittää tämän integroidun kaskadoinnin avulla ja yhdistää muihin moduuleihin. Etu: Jos moduuli sammuu, myös kaskadoinnin kautta linkitetyt moduulit kytketään pois päältä. Tämä hallittu pysäytys tarjoaa joustavan mutta kattavan suojan sekä tuotteille että koneelle, mikä takaa koneen korkean käytettävyyden.

Akseliturvallisuus = Tuotannon turvallisuus
Kaikkien uuden moduulin kautta määritettävien liiketapahtumien konfigurointi tapahtuu -ohjelmistotyökalulla PNOZmulti Configurator (versiosta 10.13 alkaen): Kullekin liikkeenvalvontamoduulille luodaan itsenäinen moduuliohjelma (mIQ), joka ohjaa suoraan turvallisia digitaalisia lähtöjä. Suora ohjaus mahdollistaa nopean vasteajan, jolloin lähdöt kytkeytyvät pois päältä alle 12 ms:n kuluessa. Tämä tarkoittaa, että parametroitujen raja-arvojen ylityksestä, esimerkiksi enimmäisnopeuden ylityksestä, ilmoitetaan välittömästi. Vikojen ja suoja-alueen tai turva-alueen rikkomusten yhteydessä käynnistetään turvallinen ja luotettava reaktio. Nopea vasteaika suojaa ihmistä ja konetta tapahtuman aiheuttamilta seurannaisvahingoilta.

Avoinna erilaisille liikeskenaarioille
Kaikki kaupallisesti saatavilla olevat inkrementaalianturit voidaan liittää taajuusmuuttajakohtaisilla liitäntäkaapeleilla käyttäen liikkeenvalvontamoduulin erittäin vakaata Mini I/O -liitäntää, joka soveltuu teollisiin sovelluksiin. Tämä tarkoittaa, että turvallinen ja tehokas akselivalvonta voidaan myös jälkiasentaa helposti ja joustavasti olemassa oleviin koneisiin ja järjestelmiin.

Lisätietoja tuotteesta löydät täältä

 

Pilzin konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -pienohjaukseen tarkoitettu uusi liikkeenvalvontamoduuli PNOZ m EF 1MM2DO käyttää kaskadointi- ja viivepysäytystoimintoja tuotteiden, koneiden ja käyttäjien suojaamiseen käyttösovelluksissa. (Valokuva: Pilz GmbH & Co.KG)
Pilzin konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -pienohjaukseen tarkoitettu uusi liikkeenvalvontamoduuli PNOZ m EF 1MM2DO käyttää kaskadointi- ja viivepysäytystoimintoja tuotteiden, koneiden ja käyttäjien suojaamiseen käyttösovelluksissa. (Valokuva: Pilz GmbH & Co.KG)

Pilzin konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -pienohjaukseen tarkoitettu uusi liikkeenvalvontamoduuli PNOZ m EF 1MM2DO käyttää kaskadointi- ja viivepysäytystoimintoja tuotteiden, koneiden ja käyttäjien suojaamiseen käyttösovelluksissa. (Valokuva: Pilz GmbH & Co.KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: