Perusstandardit (A+B-standardit)

Koneiden ja laitteistojen turvallisuuden perusta

Perusstandardit (A+B-standardit)

Standardit ovat erilaisten sidosryhmien välisiä sopimuksia (valmistajat, käyttäjät, testilaitokset, työsuojeluviranomaiset ja hallitukset). Ne selostavat laadintahetken teknisen tason. Koneen tai tuotteen käyttöpaikasta riippuen niitä voivat koskea erilaiset asetukset, jotka edellyttävät erilaisten standardien käyttöä. Oikea valinta auttaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.

Perusstandardit (A- ja B-standardit) sisältävät perustiedot koskien suunnittelua, strategiaa ja työtapoja - koneiden ja laitteistojen turvallisuutta varten.

Tärkeimmät perusstandardit eli A- ja B-standardit:

Riskiarviointi/riskien vähentäminen, toiminnallinen turvallisuus ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset  
Koneturvallisuus - Yleiset suunnitteluperiaatteet - Riskien arviointi ja vähentäminen EN ISO 12100
Koneturvallisuus - Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat EN ISO 13849-1/-2
Koneturvallisuus - Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 62061
Fluiditekniikka - Paineilmajärjestelmien ja niiden komponenttien yleiset säännöt ja turvallisuusvaatimukset EN ISO 4414
Fluiditekniikka - Hydrauliikkajärjestelmien ja niiden komponenttien yleiset säännöt ja turvallisuusvaatimukset EN ISO 4413
Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteet EN IEC 60204 - Sarja
Pienjännitekytkinlaitteet EN IEC 60947-5 - Sarja

Suojusten valinta

 

Koneturvallisuus - Suojat - Yleiset vaatimukset kiinteiden ja siirrettävien suojien suunnittelulle ja rakenteelle

EN ISO 14120

Koneturvallisuus - Suojiin liittyvät lukituslaitteet - Suunnittelu- ja valintaperiaatteet

EN ISO 14119
Koneturvallisuus - Odottamattoman käynnistymisen estäminen EN ISO 14118
Koneturvallisuus - Kosketuksettomat suojalaitteet (esim. valoverhot, laserskannerit jne.)

EN IEC 61496-1/-2/-3

Koneturvallisuus - Paineherkät suojalaitteet (esim. turvamatot) EN ISO 13856-1/-2/-3
Koneturvallisuus - Kahden käden hallintalaitteet - Toiminnalliset näkökohdat ja suunnitteluperiaatteet EN ISO 13851
Koneturvallisuus - Hätäpysäytystoiminto - Suunnitteluperiaatteet  EN ISO 13850
Täydentävät suojaustoimenpiteet - Koneturvallisuus  
Turvaetäisyydet (ylä- ja alaraajojen suojaus) EN ISO 13857
Vähimmäisetäisyydet, joilla vältetään ihmiskehon osien puristuminen EN ISO 13854
Ihmiskehon mitat, kulkutiet konetyöpaikoille, kulkuaukot, vartalomitat EN 547-1/-2/-3
Suojalaitteiden toteutus lähestymisnopeuden suhteen EN ISO 13855

Suojavarusteilla pyritään mahdollisuuksien mukaan suojaamaan ihmiset koneen aiheuttamilta vaaroilta. Valmistaja on velvollinen valitsemaan asianmukaisen suojavarustuksen. Se ei saa suurentaa vaaraa eikä estää koneen toimintaa. Valmistajan intresseissä on perustella huolella, miksi tiettyjä liikkuvia osia ei varusteta suojavarusteilla.

Yleiskuva aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk