Ostfildern, 27.4.2022

TÜV Süd sertifioi Pilzin tuotekehityksen IEC 62443-4-1:n mukaisesti - Pilzin kehitystyö huomioi sekä Securityn että Safetyn

TÜV Süd sertifioi automaatioyhtiö Pilzin kehitysprosessit kansainvälisen Security-standardin IEC 62443-4-1 mukaisesti. Pilzin tuotekehitystyö on todistetusti turvallista: Security-ominaisuuksia tarkastellaan järjestelmällisesti jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa, riskit tunnistetaan ja mieluiten jo poistetaan tuotteesta. Tämä laajennus nykyiseen toiminnallisen turvallisuuden hallinnan sertifiointiin lupaa Pilzin asiakkaille kaksinkertaisen turvallisuuden välittömästi.

Automaation Industrial Securityn normatiiviset puitteet tarjoaa kansainvälinen standardisarja IEC 62443. ”Securea” tuotekehitystä varten standardissa IEC 62443-4-1 kuvataan vaatimukset niin sanotulle "Security Development Lifecycle -prosessille" (SDL-prosessi). Sen tarkoituksena on varmistaa, että haavoittuvuudet tunnistetaan ja poistetaan koko järjestelmän ja yksittäisten komponenttien elinkaaren ajan. Tätä varten prosessi edellyttää myös esimerkiksi, että kehittäjät ovat asianmukaisesti päteviä ja koulutettuja, että Security-vaatimukset ovat jäljitettävissä aina toteutukseen asti ja että kaikki tarvittavat Security-testit suoritetaan. 

TÜV Süd on tarkastanut Pilzin kehitysprosessit. Tulos: Pilz täyttää standardin vaatimukset, tarkastelee mahdollisia riskejä etukäteen ja varmistaa näin tuotteidensa Securityn jo kehitysvaiheesta lähtien. 

Teollisuuden turvallisuus Pilz Safety -ohjelman painopisteenä
TÜV Südin testannut ja sertifioinut Pilzin toiminnallisen turvallisuuden hallinnan (FSM) eli "Safetyn" jo noin 20 vuoden ajan. "Safety-komponenttien valmistajana prosessimme oli jo hyvin suunniteltu ja dokumentoitu. Security-vaatimusten lisääminen oli siis suhteellisen helppoa", Pilz GmbH & KG Co:n toimitusjohtaja Thomas Pilz kertoo. "Sertifiointi korostaa Industrial Securityn merkitystä, ja se on strategisesti yhtä tärkeä kuin toiminnallisen turvallisuuden sertifioinnit. Security suojaa Safetyä ja Safety suojaa ihmisiä. Tämä ketju on suljettu nyt toteutetulla kehitystoimintamme IEC 62443-4-1 -standardin mukaisella sertifioinnilla, ja näin voimme tarjota asiakkaillemme Industrial Securityn, jota teollisuus tarvitsee kansainvälisten tietoverkkojen aikakaudella."

Turvallisten automaatioratkaisujen valmistajana Pilz keskittyy yhtä lailla turvallisuuteen ja teolliseen turvallisuuteen liittyviin näkökohtiin jo tuotekehitysvaiheesta lähtien. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG )
Turvallisten automaatioratkaisujen valmistajana Pilz keskittyy yhtä lailla Safetyyn ja Industrial Securityyn liittyviin näkökohtiin jo tuotekehitysvaiheesta lähtien. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG )

Turvallisten automaatioratkaisujen valmistajana Pilz keskittyy yhtä lailla Safetyyn ja Industrial Securityyn liittyviin näkökohtiin jo tuotekehitysvaiheesta lähtien. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG )

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: