Ostfildern, 29.1.2020

Pilz tapahtumasarja ”Automation on Tour“ alkaa aiheella ”CE-merkinnän turvallinen toteutus“ - Kiertue 2020! – Pilzin ”Turvallinen automaatio“

Maaliskuussa 2020 seminaarisarja ”Turvallinen automaatio“ käynnistää Pilz-tapahtumasarjan ”Automation on Tour“. Se on osa ostfilderniläisen automaatioyrityksen käytännönläheistä tapahtumasarjaa. Ilmaisen seminaarisarjan painopiste yltää CE-merkintäprosessin laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelusta aina koneturvallisuuden täydelliseen validointiin ja dokumentointiin.

Turvallinen automaatio -seminaarisarja vastaa kysymykseen, miten koneesta voi tulla turvallinen. Lähtökohtana on ”Safety“ eli koneturvallisuus. Tämän lisäksi koko sarjan painopisteenä on katsaus Turvallisuuteen.

Tunne vaarat!
Käytännön esimerkkien avulla osallistujat oppivat määrittämään vaarat ja arvioimaan niistä syntyvät riskit. Seminaarin sisältöä täydentää Pilzin normi-asiantuntijana tarjoama yleiskuva nykyisistä ja myös tulevista muutoksista asiaankuuluvissa normeissa ja ohjeissa. Turvaporttisovelluksen avulla Pilz asiantuntijat näyttävät, kuinka vaadittavat suorituskykytasot PLr määritetään ja miten suojauskonsepti luodaan. Tavoitteena on laatia osallistujien kanssa tätä varten laitteisto- ja ohjelmistoratkaisu.


Tänäkin vuonna Pilz tarjoaa tapahtumasarjan puitteissa kaksi erilaista seminaarisarjaa. Toinen seminaarisarja ”Koneiden ja laitteistojen turvallinen käyttö“ käynnistyy syyskuussa 2020.

Tiedot seminaarisarjan sisällöstä, aikatauluista ja paikoista sekä ilmoittautumisen ilmaiseen Turvallinen automaatio -seminaarisarjaan löydät täältä

Ostfilderniläisen automaatioyrityksen Pilzin Turvallinen automaatio -seminaarisarjan keskipisteessä on Turvaportti-malliesimerkin CE-merkintä. (Valokuva: Pilz GmbH & Co.KG)
Ostfilderniläisen automaatioyrityksen Pilzin Turvallinen automaatio -seminaarisarjan keskipisteessä on Turvaportti-malliesimerkin CE-merkintä. (Valokuva: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfilderniläisen automaatioyrityksen Pilzin Turvallinen automaatio -seminaarisarjan keskipisteessä on Turvaportti-malliesimerkin CE-merkintä. (Valokuva: Pilz GmbH & Co.KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: