Koneiden riskiarviointi

Arvioi vaarat järjestelmällisesti

Ensimmäinen askel koneturvallisuuteen: Riskiarviointi

Pilz tarjoaa yksilöllisiin vaatimuksiisi räätälöidyn ja järjestelmällisesti suoritetun konedirektiivin 2006/42/EY mukaisen riskinarvioinnin, jonka avulla voit määrittää tärkeimmät turvatoimenpiteet ja varmistaa koneiden turvallisuuden.

Vaatimuksesi

Räätälöity yksilöllisiin vaatimuksiisi: riskiarviointimme konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti.

Lakisääteisten ja yksilöllisten vaatimusten yhdistäminen

Koneiden ja järjestelmien riskinarviointiin omistajat ja valmistajat tarvitsevat konseptin, joka noudattaa kansallisen lainsäädännön vaatimuksia sekä kansainvälisiä ohjeita ja standardeja. Tämän saavuttamiseksi koneidesi ja järjestelmiesi arviointi on käytännönläheistä, jäsenneltyä ja kohdennettua.

Puolellasi alusta alkaen

Kokeneet asiantuntijamme kehittävät riskienarvioinnin perustan, joka on räätälöity koneidesi erityisvaatimuksiin. Aina yrityksesi politiikan, sisäisten prosessien ja toimintavaatimusten mukaisesti.

Palvelumme

Sovellettavien kansallisten ja/tai kansainvälisten standardien ja ohjeiden mukaisesti teemme - yhdessä kanssasi - koneidesi teknisen tarkastuksen. Tällä tavoin määritettyjen tietojen perusteella koneen turvallisuustoimenpiteet voidaan lopulta määritellä, priorisoida ja toteuttaa.

Pilzin (koneiden) riskinarviointi sisältää:

 • Sovellettavien standardien, määräysten ja menettelyjen tunnistaminen
 • Koneen rajojen kuvaus
 • Koneen tarkastus voimassa olevien kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti
 • Olemassa olevien vaarojen tunnistaminen ja arviointi
 • Vaarojen tutkiminen koneen elinkaaren kaikissa asiaankuuluvissa vaiheissa
 • Riskinarviointi
 • Riskienvähennyssuositukset
Teemme koneidesi teknisen tarkastuksen kanssasi.

Edut yhdellä silmäyksellä

Yksilöllisesti luodun ja järjestelmällisesti suoritetun riskinarvioinnin avulla voit tunnistaa tai vähentää olemassa olevia vaaroja, joille työntekijät altistuvat käytön tai huollon aikana. Ja asetat perustan tuotantolaitoksesi kattavalle turvallisuudelle :

 • Tehokas ja taloudellinen riskinarviointi
 • Pidennät koneesi käyttöikää tunnistamalla vaarat jo varhaisessa vaiheessa
 • Varmistat konedirektiivin noudattamisen sovellettavien standardien ja ohjeiden mukaisesti
 • Säästät aikaa ja rahaa sopivien turvatoimien integroinnissa

Seuraavat askeleet koneturvallisuuteen

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk