ISCS – Industrial Security Consulting Service

Kokonaisvaltainen koneturvallisuus on mahdollista koneiden valmistajille ja käyttäjille vain Industrial Security -turvatoimien avulla. Ne suojaavat koneitasi verkkohyökkäyksiltä, inhimillisiltä virheiltä tai manipuloinnilta , ja konedirektiivi edellyttää, että ne ovat CE-vaatimusten mukaisia. Mutta missä määrin yksittäinen kone on vaarassa joutua hyökkäysten kohteeksi, millaisia vaikutuksia voi olla työturvallisuuteen ja tuottavuuteen ja millaisilla toimenpiteillä Security-aukkoja voidaan minimoida?
 
Juuri tässä kohtaa Pilzin Industrial Security -konsultointipalvelu tulee apuun: Analysoimme riskisi koneen Security-aukkojen osalta, arvioimme yksittäisen riskin ja sen esiintymistodennäköisyyden tason mukaan, laadimme sopivat ratkaisuvaiheet ja tarkistamme toteutetut toimenpiteet. ISCS lisää näin kyberturvallisuutta ja varmistaa, että voit täyttää normatiiviset ja oikeudelliset vaatimukset oikein ja lieventää ja torjua koneen Security-loukkauksia.

Neljä askelta turvalliseen koneeseen Industrial Securityn mukaan:

Industrial Security -turvallisuuskonsultointipalvelu koostuu neljästä toisiinsa perustuvasta moduulista. Kun yksittäiset vaiheet on toteutettu, liikkuvan kohteen periaate edellyttää koneiden Industrial Security -tilan säännöllistä uudelleenarviointia uusimpien verkkohyökkäysmenetelmien tai haavoittuvuuksien torjumiseksi.

Etusi:

 • Tunnista mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet
 • Suojaudu verkkohyökkäyksiltä tai tuotantokatkoksia aiheuttavilta vaaratilanteilta
 • Paranna työntekijöiden turvallisuutta, kyberturvallisuutta ja koneiden käytettävyyttä
 • Tarkasta riskien minimointitoimenpiteiden asianmukainen täytäntöönpano
 • Koneen (koneiden) todennettavissa oleva suojaus Industrial Security -vaatimusten mukaisesti
 • CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tärkeä osa

ISCS:n neljä vaihetta

Etusi

1. Suojelutarpeiden analyysi

 • Voimassa olevien normien ja määräysten toteaminen
 • Tarkasteltavana olevan järjestelmän rajojen määrittäminen
 • Määrittele järjestelmän kunkin omaisuuserän suojaustavoitteet odotettavissa olevan vahinkotason perusteella luotettavuuden, eheyden tai saatavuuden menettämisen yhteydessä

 

 • Riskitietoisuuden arviointi

2. Industrial Security -riskianalyysi

 • Kaikkien riskien tunnistaminen kunkin omaisuuserän osalta järjestelmän elinkaaren jokaisessa vaiheessa suhteessa tarkasteltaviin suojelutavoitteisiin
 • Analyysi nykyisistä riskien vähentämistoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista
 • Suositellut toimenpiteet riskin vähentämiseksi
 • Haavoittuvuuksien ja niihin liittyvien riskien dokumentointi

 

 • Riskin laajuuden ja toimenpidetarpeen arviointi

3. Industrial Security -konsepti

 • Kunkin järjestelmäosan turvallisuustason määrittely
 • Mahdollisten vastatoimien määrittely ja erittely
 • Saatavuuden ja tuottavuuden huomiointi   
 • Turvallisuustoimenpiteiden yksityiskohtainen sovitus havaittuihin vaaratekijöihin
 • Sääntöjen ja ohjeiden luominen riskien vähentämiseksi koneen koko elinkaaren aikana
 • Vaatimusten ja täytäntöönpanosuositusten dokumentointi

 

 • Vastatoimien suunnittelu

4. Industrial Security -järjestelmän todentaminen

 • Toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden tarkastelu  
 • Testausraportin laatiminen, joka sisältää tiedot tuloksista ja mahdollisista poikkeamista.
 • Organisatoristen toimenpiteiden dokumentoinnin tarkastelu
 
 • Vastuunsuojaus noudattamalla asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia
 • Työntekijöiden turvallisuuden parantaminen
 • Järjestelmän käytettävyyden parantaminen
 • Kustannussäästöt suojautumalla verkkohyökkäyksiltä
 • Imagon suojaaminen tehokkaiden varotoimenpiteiden avulla

 

Industrial Security -valikoimaamme – Vaihe vaiheelta kohti turvallista konetta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk