Varmista pysyvä turvallisuus

Pilzin turvalaitetarkastuksella

Laitteiston turvalaitteiden säännöllinen tarkastus varmistaa turvallisuusmääräysten noudattamisen ja luo siten perustan työntekijöiden paremmalle suojelulle ja riskien ja vastuun minimoimiselle.

Vaatimuksesi

Turvalaitteita asennettaessa, jälkiasennettaessa tai käsiteltäessä tai työprosesseja muutettaessa syntyy puutteita, jotka voivat huomaamattomina aiheuttaa suuria vahinkoja ja heikentää työntekijöiden turvallisuutta. Monissa maissa lait edellyttävät säännöllisiä koneiden turvalaitteiden tarkastuksia. Omistajana sinun on suoritettava tarkastus uudessa paikassa ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja muuton jälkeen. Koneet, joita käytetään paljon ja jotka altistuvat turvalaitteiden mahdollisille vaurioille, on tarkastettava säännöllisesti. Suosittelemme tarkastuksen suorittamista vähintään kerran vuodessa.

Turvalaitteet on tarkastettava säännöllisesti.

Palvelumme

Tarkistamme kaikki tekniset turvavarusteet

Tarkistamme koneidesi kaikkien teknisten turvalaitteiden kiinnityksen, kunnon ja toiminnan. Näitä ovat hätäpysäytykset, turvaportit, kahden käden katkaisimet ja optiset turvalaitteet, kuten valoverhot, laserskannerit ja kamerapohjaiset järjestelmät. Jälkikäyntimittauksilla tarkistaaksemme, että määritetyt turvaetäisyydet vastaavat koneesi nykyistä tilaa.

Turvalaitteiden Pilz-tarkastus sisältää:

  • Kaikkien teknisten turvalaitteiden alkutarkastus: asianmukainen kiinnitys, turvallinen toiminta ja integrointi koneen ohjaukseen
  • Kytkentäkaavion turvatoimintojen tarkastus
  • Jälkikäyntimittaukset (valmistajan ilmoittaman turvaetäisyyden tarkistaminen)
  • Kaikkien teknisten turvalaitteiden tarkastus: nykytila, asianmukainen asennus, turvallinen toiminta
  • Yksityiskohtainen tarkastusraportti konedokumentaatiota varten

Akkreditoitu tarkastuslaitos

Pilz GmbH& Co. KG -yhtiöllä on riippumaton, DAkkS:n akkreditoima ja standardin ISO/IEC 17020 mukainen tarkastuspiste. Turvalaitteiden tarkastusprosessimme noudattaa näitä tiukkoja vaatimuksia. Jos tarkastus läpäistään, varustamme koneesi Pilz-kyltillä.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Työntekijöiden luotettava suojaaminen sekä riskien ja vastuiden pysyvä vähentäminen
  • Minimoit seisokit ja parannat järjestelmän käytettävyyttä
  • Täytät kansallisten ohjeiden ja lakien vaatimukset (esim. BetrSichV Saksassa, Arbeitsmittelverwendung Itävallassa, OSHA Yhdysvalloissa, PUWER Isossa-Britanniassa, UWED Euroopassa).

Hyödynnä myös nämä palvelut:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk