Turvallinen pakkausautomaatio

Joustavat ratkaisut pakkausautomaation Safetyä ja Securityä varten

Automaatioprosessit pakkausteollisuudessa

Tehokkaat pakkausprosessit edellyttävät pakkausteollisuudessa korkeaa automaatiotasoa. Samalla uusi konedirektiivi asettaa perusvaatimukset pakkausautomaation toiminnalliselle turvallisuudelle. Erityisesti ensiöpakkauksessa, joka on niin sanottu kriittinen infrastruktuuri, pakkausautomaatiossa käytettävien tuotteiden kestävyydelle ja suojaukselle manipulointia vastaan asetetaan erittäin korkeat vaatimukset. Pakkauslinjoihin sovelletaan lukuisia puhdistusprosesseja ja tiukkaa laadunvalvontaa. Valmistusprosessien jäljitettävyys on yhtä tärkeää kuin yksittäisten työntekijöiden pääsyn ja valtuutusten hallinta ja tietosuoja.

Ratkaisumme pakkausautomaatiossa - jokaisessa vaiheessa

PAKKAAMME sen yhdessä

Tuemme pakkauskoneiden valmistajia ja operaattoreita pakkausautomaation toteuttamisessa. Pilz on tunnustettu ja luotettava koneturvallisuuteen liittyvien palvelujen toimittaja kansallisille tai kansainvälisille teollisuusyrityksille.

Valitse innovatiiviset ja älykkäät teknologiat ja turvallisuusratkaisut Safetyä ja Securityä varten ja hyödy kattavasta palvelutarjonnasta, joka ulottuu riskinarvioinnista täydelliseen suunnitteluun. Yli 30 vuoden kokemukseen nojautuen tarjoamme sinulle vastauksia sekä yleisiin että toimialakohtaisiin turvallisuuskysymyksiin.

Palvelutarjontamme tunnistaa tarpeesi ja arvioi riskit, jotka vallitsevat koneen käyttöpaikalla. Olemme mukana koko suunnitteluprosessissa, huolehdimme CE-merkinnästä konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti ja luomme näin kansainvälisen oikeusvarmuuden pakkausjärjestelmällesi ja työntekijöillesi.

Ihmiset pakkauskoneen ääressä

Etusi

  • Kattava valikoima tuotteita ja palveluja pakkausteollisuudelle
  • Kokonaisvaltaiset ratkaisut Safetyä ja Securityä varten
  • Yksilöllistä neuvontaa tarvelähtöisiä ratkaisuja varten
  • Kansainvälisten standardien ja ohjeiden tuntemus monivuotisen alan kokemuksen ansiosta
  • Koko konekannan riskianalyysi ja turvallisuuskonsepti
  • Joustavuus avoimien rajapintojen ja hajautetun järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta
  • Aika- ja kustannussäästöjä yksinkertaisilla konfigurointi- ja ohjelmointisovelluksilla luotujen yksilöllisten ratkaisujen avulla
Digitaalinen näyttelytila

Tutustu kolmiulotteiseen pakkauskoneeseemme digitaalisessa näyttelytilassa ja opi lisää pakkaustekniikan automaatioratkaisuista.

Aloita virtuaalinen kierros

Pilz Podcast– kuuntele nyt!

Laitoksen kokonaistehokkuuden optimointi täydellisten automaatioratkaisujen avulla

Kuvitus täydellinen pakkauskone

Pakkaustekniikassa laitteiston kokonaishyötysuhde (OEE – overall equipment effectiveness) ilmaisee hyvin tuottavuuden ja siten myös taloudellisuuden. Se määrittää pakkauslinjan arvonnousun ja näyttää laitteiston tuottavuuden yhdellä silmäyksellä. Turvalliset automaatioratkaisut ovat optimoidun kokonaishyötysuhteen perusta. Koneturvallisuus ei siten pelkästään suojaa vältettäviltä tapaturmilta, vaan parantaa pakkausprosessin taloudellisuutta ja tehokkuutta (vähemmän seisokkeja, kapasiteettisuunnittelu (Predictive Maintenance)).

Taloudellisuutta voidaan parantaa myös Teollisuus 4.0:n uusien mahdollisuuksien avulla. Kokonaiskäyttökustannusten (TCO – total cost of ownership) alentamisen keskipisteessä on koneen ja ihmisten turvallisuuden varmistaminen. Räätälöity turvallisuuskonsepti pakkauskoneillesi on välttämätön optimaalisen toiminnan kannalta. Industrial Securityn merkitys kasvaa jatkuvasti - erityisesti arkaluontoisten tietojen suojaus verkotetussa laitteistossa.

Lisätietoja pakkausteollisuudesta Pilzillä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk