Autonomisten kuljetusjärjestelmien turvallinen käyttö

Teemme autonomisista kuljetusjärjestelmistäsi turvallisia. Kaiken muun ohella!

Kun ihmiset ja autonomiset kuljetusjärjestelmät, eli koneet jakavat työtilan, turvallisuuskonsepteille on erityisvaatimuksia. Koneen ja ihmisen on voitava toimia sujuvasti ja vaarattomasti samassa ympäristössä.

Tarkastelemme autonomista kuljetusjärjestelmääsi kokonaisvaltaisesti. Aloitamme järjestelmäkonseptin kehittämisestä suunnitteluvaiheessa ja seuraamme hankkeitasi aina käyttöönottoon asti. Näin varmistamme, että turvallisuus ja tuottavuus taataan autonomisten kuljetusjärjestelmien käytössä.

Vaatimuksesi

Autonomisia kuljetusajoneuvoja tai -järjestelmiä koskevat vaatimukset

Autonomisten kuljetusajoneuvojen tai järjestelmien (useita autonomisia kuljetusajoneuvoja) operaattorina tai valmistajana sinun on noudatettava ISO 3691-4 -standardin vaatimuksia. Siinä määritellään vaatimukset turvallisuustoiminnoille ja täsmennetään, miten ajoneuvojen automaattiset toiminnot on validoitava.

ISO 3691-4 määrittelee myös vaadittavan suoritustason ajoneuvon valvontatoiminnoille, eri toimintatiloille ja jarrujen ohjaukselle.

ISO 3691-4 -standardi autonomisille kuljetusjärjestelmille ja autonomisille liikkuville roboteille

Standardissa ISO 3691-4 esitetään valmistajille ja käyttäjille selkeä menettely autonomisen kuljetusjärjestelmät turvallisuuden saavuttamiseksi. Siinä autonominen kuljetusjärjestelmä määritellään yhden tai useamman kuljettajattoman kuljetusajoneuvon tai autonomisen liikkuvan robotin ja laitosympäristön yhdistelmäksi.

Uuden autonomisia kuljetusjärjestelmiä ja autonomisia liikkuvia robotteja koskevan ISO 3691-4 -standardin julkaiseminen vuonna 2020 oli vastaus uusien tekniikoiden nopeaan kehitykseen automatisoitujen ajoneuvojen alalla. ISO-standardi oli jo pitkään myöhässä, sillä sen edeltäjä (EN 1525:1997) oli julkaistu 23 vuotta aiemmin. Sitä voidaan nyt pitää tärkeimpänä autonomisia kuljetusjärjestelmiä koskevana kansainvälisenä standardina. Euroopassa ISO 3691-4 -standardia täydennetään standardilla EN 1175:2020, joka kattaa autonomisten trukkien (mukaan lukien autonomiset kuljetusjärjestelmät) sähköiset erityisnäkökohdat.

Sen lisäksi, että ISO 3691-4 on hyväksytty kansainvälisesti, myös Yhdysvalloissa on päivitetty vastaavat standardit vuosina 2019 ja 2020: ANSI/ITSF B56.5:2019 (autonomiset kuljetusjärjestelmät) ja ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonomiset liikkuvat robotit).

Lue lisää kansainvälisistä standardeista

Palvelumme

Autonomiset kuljetusajoneuvot tai -järjestelmät tuotantohallissa

Käytätkö autonomisia kuljetusajoneuvoja tai -järjestelmiä tuotantohallissa tai intralogistiikkasovelluksissa? Silloin sinun on varmistettava, että järjestelmää ei vain suunnitella turvallisesti, vaan sitä myös käytetään turvallisesti ja ennen kaikkea tuottavasti, ottaen huomioon kaikki paikalliset olosuhteet.

Autonomisten kuljetusjärjestelmien turvallista käyttöä koskeva palvelumme tarjoaa täydellisen paketin aina kansainväliseen vaatimustenmukaisuuden arviointiin asti.

Hallinnoi turvallisesti kaikkien intralogistiikkaan osallistujien liikennettä ja tilauksia

Autonomisia kuljetusajoneuvoja varten tarjoamme maailman ensimmäisen liikenne- ja tilaushallintajärjestelmän kaikille intralogistiikan toimijoille yhteistyössä materiaalivirran automatisoinnin asiantuntijan NAiSE GmbH:n kanssa. Älykkään anturi-infrastruktuurin ja integroidun, valmistajariippumattoman viestinnän ansiosta tilaustenhallintajärjestelmä "NAiSE Traffic" analysoi liikenne- ja tavaravirtoja reaaliajassa. Ohjelmisto koordinoi ja ohjaa kaikkien osallistujien liikennettä - olipa kyse sitten vapaasti navigoivasta tai raideliikenteestä tai haarukkatrukeista.

Hyödy täydellisestä materiaalivirran automaatioratkaisusta: Ruuhkat, pullonkaulat ja onnettomuudet vältetään. Tämä lisää turvallisuutta ja optimoi liikenteenohjausta – lisää avoimuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tuotantohalli autonomisen kuljetusjärjestelmän kanssa

Valitse sopiva palvelu:

Suunnittelun riskinarviointi (DRA)

Suunnittelun riskinarviointi (DRA)

 • Autonomisen kuljetusajoneuvon valmistajan tekemän riskinarvioinnin tarkastelu (paikan päällä tai etänä)
 • Autonomisen kuljetusajoneuvon käytön kannalta olennaisten suunnitteluominaisuuksien tarkastaminen
 • Asiaankuuluvien standardien ja määräysten noudattamisen tarkastaminen/ sen varmistaminen, että autonominen kuljetusajoneuvo on lakisääteisten vaatimusten mukainen
 • Saat meiltä seuraavat tulokset:
 1. Autonomisen ajoneuvon suunnittelun riskiarviointi (DRA) perustuu suunnittelupiirustuksiin ja autonomisten ajoneuvojen käyttöä koskeviin tietoihin
 2. Autonomisen kuljetusajoneuvon suunnittelun tarkastuskertomus
 3. Luettelo tarvittavista suositelluista toimenpiteistä turvallisuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi
Valinnainen luovutus valmistajalla (FAT)

Valinnainen luovutus valmistajalla (FAT)

 • Autonomisen kuljetusajoneuvon tärkeimpien turvallisuustoimintojen yksityiskohtainen analyysi
 • Saat meiltä seuraavat asiakirjat:
 1. Yksityiskohtainen raportti tehtaan hyväksymistestistä
 2. Luettelo tarvittavista / suositelluista toimenpiteistä turvallisuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi

Tämä palvelu on kiinnostava myös autonomisten kuljetusajoneuvojen valmistajille. Annamme neuvoja erityisistä turvallisuustoiminnoista navigointiin, ohjaukseen, jarruihin tai nopeudenvalvontaan. Ja me toimitamme sinulle vastaavat vaatimustenmukaisuustodistukset asiakkaitasi varten.

Paikan päällä tapahtuva luovutus (SAT)

Paikan päällä tapahtuva luovutus (SAT)

 • Koko automatisoidun ajoneuvojärjestelmän täydellinen riskinarviointi
 • Kaikkien/valittujen käytössä olevien autonomisten kuljetusajoneuvojen tarkastus
 • Koko sovelluksen validointi, mukaan lukien ympäristön huomioon ottaminen
 • Neuvonta kaikista tarvittavista toimenpiteistä käyttäjälle paikan päällä
 • Saat meiltä seuraavat asiakirjat:
 1. Riskiarviointi
 2. Paikan päällä tapahtuva luovutus -raportti
 3. Luettelo toimenpiteistä

Edut yhdellä silmäyksellä

 • Säästää aikaa ja kustannuksia käyttämällä meitä turvallisuus- ja automaatiokumppanina koko sovelluksen ajan
 • Varmistamme, että sovelluksesi täyttävät ISO 3691-4 -standardin vaatimukset. Tarvittaessa vahvistamme tämän sinulle vaatimustenmukaisuuden arvioinnin muodossa.
 • Tarkistamme autonomisten kuljetusjärjestelmien turvallisuuden jo hankintaprosessin varhaisessa vaiheessa. Näin vältät lisäkustannukset ja säästät aikaa.
 • Varmistamme optimaalisen materiaalien käytön ja parhaan turvallisuuden yhdistelmän

Sopiva tuote sovellukseesi

PSENscan-turvalaserskanneri

PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa ajoreitillä olevat esineet ja varmistaa myös suurilla nopeuksilla parhaan turvallisuuden tuottavuuden heikkenemättä. Täydellinen ratkaisu käytettäväksi autonomisten kuljetusajoneuvojen kanssa!

ROS (Robot Operation System) -paketin ansiosta PSENscan tukee AGV-järjestelmien dynaamista navigointia ja tarjoaa siten uusia mahdollisuuksia tuotantologistiikan alueella.

Lue lisää PSENscan-turvalaserskannerista

Hyödynnä myös palvelumme

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk