Suomi | suomi

Aluesuojaus 2D- ja 3D-antureilla

Panosta antureihin alue- ja tilavalvonnassa!

Aluesuojaus 2D- ja 3D-antureilla

Koneiden ja laitosten aluevalvonnassa turvallisuuden, käyttäjäystävällisyyden ja tuottavuuden on oltava sopusoinnussa. Käytä aluevalvontaan optisia suojavarusteita, jos ihmisten on jatkuvasti mentävä vaara-alueille tai materiaalia syötetään/poistetaan. Valoristikot, laserskannerit, kamerajärjestelmät ja turvamatot soveltuvat optimaalisesti aluevalvontaan.

Suojaus tuotantoprosessiin tehtävien aktiivisten toimenpiteiden yhteydessä

Tuotteiden lisäyksen ja poiston yhteydessä tuotantoprosessiin puututaan aktiivisesti. Turvavaloristikot ovat ihanteellinen ratkaisu, sillä ne suojaavat ihmisiä ja tuotteita näkymättömillä infrapunasäteillä vaarallisilta alueilta. Ne asennetaan vaara-alueiden kulkuaukkoihin ja rekisteröivät, kun ihminen tai esine on suojakentässä. Kun valonsäde katkaistaan, annetaan välittömästi pysäytyskäsky. Kone ja laitteisto pysäytetään.

Valoristikoita käytetään vaatimuksista riippuen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaiseen sormien-, käsien- ja vartalonsuojaukseen. Niiden reaktioaika on millisekuntien luokkaa, joka tosin kasvaa säteiden pituuden ja määrän kasvaessa. Materiaalin syöttöön valoristikon läpi käytetään laajennettuja toimintoja, kuten sammutus, passivointi tai kaskadointi.

Aluesuojaus aktiivisten toimenpiteiden yhteydessä

Liikkuva ja kiinteä aluesuojaus

Liikkuva ja kiinteä aluesuojaus

Koneiden edessä olevien alueiden suojaukseen voidaan käyttää laserskannereita. Lasersäde pyyhkii valvottavaa aluetta. Jos alueella on ihmisiä, laserskanneri tunnistaa sen siitä, että lasersäde heijastuu vieraasta esineestä. Vaaraa aiheuttava liike pysäytetään.

Etäisyys esineeseen mitataan valopulssin lähetys- ja vastaanottohetken erotuksesta. Eri suunnissa olevien esineiden tunnistamiseksi laserskanneri varustetaan pyörivällä peilillä. IEC/EN 61496 luokan 3 turvallisuustuotteena turvalaserskannerit valvovat kaksiulotteisia tasoja.

Käyttökohteita on paljon ja ne ulottuvat kiinteästä aluevalvonnasta autonomisiin kuljetusjärjestelmiin (FTS) ja robottisovellusten suojaukseen. Viime aikoina erityisesti ohitussuojauksen merkitys on kasvanut: usein ei riitä, että varmistetaan kulku vaara-alueelle yhden robottisolun kautta (läpikulkusuoja). Myös sen takaista tilaa on valvottava, jotta voidaan estää koneen uudelleenkäynnistyminen niin kauan kuin vaara-alueella on ihmisiä. Avainjärjestelmistä poiketen toimintaa voidaan saumattomasti jatkaa heti kun vaara-alue on tyhjä.

Lue lisää:

Särmäyspuristimien turvallinen valvonta

Särmäyspuristimien turvallinen valvonta

Teleskooppikamerajärjestelmät sopivat erinomaisesti särmäyspuristimien valvontaan, koska kohteet näytetään aina samansuuruisina – etäisyydestä riippumatta. Kamera asennetaan puristimen yläpalkkiin ja se liikkuu siten ylätyökalun mukana.

Vertaamalla jatkuvasti puristimen CNC-ohjauksen, turvaohjauksen ja kamerajärjestelmän tietoja, turvaohjaus määrittää ylätyökalun hetkellisen sijainnin pellin päällä. Suoja-alueen laajuudesta riippuen kameroilla voidaan helposti valvoa myös erikoispuristimia, kuten esim. tandempuristimia.

Kamerapohjainen suoja- ja mittausjärjestelmä tunnistaa pienimmätkin esteet lähettimen ja vastaanottimen välisessä suoja-alueessa. Valonsäteet siirretään teleskooppiobjektiivin kautta lähettimestä särmäyspuristimen vastakkaisella puolella olevaan vastaanottimeen. Turva-alueet ulottuvat työkalun eteen, taakse ja alle. Näin estetään vaarallinen kurottaminen puristimen kaikilta suunnilta.

Kitkattoman yhteistoiminnan varmistava kokonaisratkaisu

Koneiden turvallisuusteknisessä varustuksessa kyse ei ole vain yksittäisistä komponenteista, vaan niiden yhteistoiminnasta! Kun anturit ja analysointiyksiköt tulevat samalta toimittajalta, komponenttien väliset liitännät on sovitettu toisiinsa. Vältä datasivujen selaaminen ja monimutkaisten testien lukeminen ja sijoita Pilz kokonaisratkaisuun!

Tuotevalikoimamme: 2D- ja 3D-anturit

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk