Vaara-alueen suojaus ei-erottavilla suojalaitteilla

Panosta antureihin alue- ja tilavalvonnassa!

Optiset, kamera- ja tutkapohjaiset turva-anturit

Ei-erottaviin suojalaitteisiin lasketaan ennen kaikkea kosketuksettomat suojavarusteet (BWS). Ne käyttävät seuraavia tekniikoita: optiset anturit, kuten yksisäteiset valopuomit ja turvavaloverhot, turvalaserskanneri ja kamerapohjaiset suojausjärjestelmät. Ei-erottaviin suojausratkaisuihin kuuluvat klassisten BWS:n lisäksi turvalliset tutkajärjestelmät .

Yhteistä kaikille tekniikoille: korkein suojaustaso, lyhyet reaktioajat, diagnostiikkaliitännät vianmääritykseen, yksinkertainen määritys ja käyttö sekä vankat tuoteominaisuudet parempaa käytettävyyttä varten. Teknologiat yhdistävät siten turvallisuuden, tuottavuuden ja käyttäjäystävällisyyden.

Vaara-alueen suojaus ei-erottavilla suojalaitteilla

Kaikki sovellukset yhdellä silmäyksellä

Avoimien kulkuyhteyksien ja käyttöpisteiden suojaaminen

Turvavaloverhojen avulla voit valvoa turvallisesti avoimia kulkureittejä ja vaara-alueilla olevia käyttöpisteitä. Valoverhot ovat oikea valinta varsinkin sovelluksissa, joissa tuotantoprosessiin puututaan aktiivisesti, kuten tuotteiden lisäys ja poisto.

Turvavaloverhot asennetaan kulkureiteille tai käyttöpisteisiin vaara-alueilla. Infrapunasäteillään ne rekisteröivät, kun ihmiset tai esineet ovat suojakentässä. Kun valonsäde katkaistaan, annetaan välittömästi pysäytyskäsky. Kone ja laitteisto pysäytetään.

Vaatimuksista riippuen valoverhot täyttävät standardin EN/IEC 61496-1/-2 sormen, käden ja vartalon suojaus vaatimukset. Ne tarjoavat erityisen lyhyet reaktioajat ja voidaan siksi sijoittaa lähemmäksi vaara-aluetta. Suojatoiminnan ylläpitämiseksi ja materiaalin päästämiseksi valoverhon läpi käytetään lisäominaisuuksia, kuten Blanking ja Muting. Myös ylitys- tai ohitussuojaus voidaan toteuttaa valoverhoilla. Käyttäjät hyötyvät kaskaditoiminnosta, jonka avulla suojakentät voidaan sitoa yhteen ilman kuolleita alueita.

Vaara-alueen suojaus ei-erottavilla suojalaitteilla

Kiinteä ja liikkuva vaara-alueen suojaus

Turvalaserskannerien sovellusalue on monipuolinen: Se ulottuu kiinteistä sovelluksista aluesuojaukseen, kulun valvonnasta sovelluksiin, joissa on ohitussuojaus (uudelleenkäynnistysesto). Lisäksi niitä käytetään autonomisten kuljetusjärjestelmien suojaamiseen (FTS).

Luokan 3 turvallisuustuotteena standardin IEC / EN 61496 mukaan turvalaserskannerit valvovat kaksiulotteisia alueita. Lasersäde skannaa valvottavaa aluetta. Etäisyys esineeseen mitataan valopulssin lähetys- ja vastaanottohetken erotuksesta. Kohteen havaitsemiseksi eri suunnista lasersäde käännetään pyörivän peilin avulla ja skannerin ympärillä skannataan 275 ° alue.

Suojatilat voidaan perustaa joustavasti, koska useita erillisiä vyöhykkeitä voidaan valvoa samanaikaisesti yhdellä skannerilla. On myös mahdollista vaihtaa kokoonpanoja.

Liikkuva ja kiinteä aluesuojaus

Suoja-alueiden valvonta vaativissa olosuhteissa

Optisten anturien ominaisuudet loppuvat usein kesken sellaisten vaara-alueiden valvonnassa, joissa on korkeat vaatimukset kestävyydelle ja vaativat ympäristöolosuhteet. Tämä koskee esimerkiksi metallin ja puun jalostusta tai ulkokäyttöä. Tutkajärjestelmät tarjoavat mittausperiaatteestaan johtuen selkeät edut: FMCW (taajuusmoduloitu jatkuva aalto) tilanvalvonta 24-24,25 GHz:n taajuudella ei reagoi ulkoisiin vaikutuksiin, kuten pölyyn, likaan, sateeseen, valoon tai lentäviin kipinöihin.

Tutkatekniikan avulla voit toteuttaa sovellukset SIL 2:een, PL d:ään ja luokkaan 2 saakka. Tutkajärjestelmille on ominaista korkea käytettävyys myös voimakkaissa lämpötilanvaihteluissa. Useat sarjaan kytketyt anturit lähettävät tutkasäteitä ja arvioivat ajan myötä muuttuneita heijastuksia. Näin voidaan havaita suoja-alueella liikkuvat esteet.

Suoja-alueen konfiguraatio voi vaihdella valvottavan alueen koon mukaan. Tutkapohjaiset anturit sopivat erityisesti kaikkiin sovelluksiin, joissa vaaditaan ohitussuojausta (uudelleenkäynnistysesto) vaativissa olosuhteissa, kuten hitsaustöissä robottisolussa. Sovellusalueeseen kuuluu myös kiinteiden sovellusten varmistus tai kulunvalvonta käyttöalueelle.

Tutkajärjestelmät

Särmäyspuristimien turvallinen valvonta

Telesentriset kamerajärjestelmät sopivat hyvin särmäyspuristimien turvavalvontaan, koska ne kuvaavat aina samankokoisia esineitä - riippumatta etäisyydestä kameraan. Kamera asennetaan puristimen yläpalkkiin ja se liikkuu siten ylätyökalun mukana.

Vertaamalla jatkuvasti puristimen CNC-ohjauksen, turvaohjauksen ja kamerajärjestelmän tietoja, turvaohjaus määrittää ylätyökalun hetkellisen sijainnin pellin päällä. Erikoispuristimia, kuten tandem-puristimia voidaan helposti valvoa suoja-alueen leveydestä riippuen .

Kamerapohjaiset suojaus- ja mittausjärjestelmät havaitsevat pienimmätkin vieraat kappaleet lähettimen ja vastaanotinyksikön välisessä suojakentässä. Valonsäteet siirretään teleskooppiobjektiivin kautta lähettimestä särmäyspuristimen vastakkaisella puolella olevaan vastaanottimeen. Turva-alueet ulottuvat työkalun eteen, taakse ja alle. Näin estetään vaarallinen kurottaminen puristimen kaikilta suunnilta.

Särmäyspuristimien turvallinen valvonta

Optiset, kamerapohjaiset ja tutkapohjaiset anturit vertailussa

Tekniikka Mittausperiaate, toiminta Sovellukset Edut
Turvavaloverho (optinen)
 • Laser tai infrapuna
 • Tunnistaa staattiset objektit
 • 2D-alueiden valvonta
 • Staattinen asennus
 • Kulun ja pääsyn suojaus
 • Käyttöpisteiden varmistaminen
 • Ohitussuojaus
 • Sormisuoja
 • Suuri kantavuus
 • Lyhyet vasteajat
 • Laajennetut toiminnot: Muting, Blanking, kaskadointi
Turvalaserskanneri
(optinen)
 • Laser
 • tunnistaa esteet
 • 2D-alueiden valvonta
 • Kiinteät ja liikkuvat sovellukset
 • Kiinteä ja liikkuva vaara-alueiden suojaus
 • Ohitussuojaus
 • Kulunvalvonta pystysovelluksilla
 • Tarkat reunat
 • Nopea vasteaika
 • Tarkka valvottavien alueiden määrittely
 • Lisätoiminnot: Muting, Blanking, sarjakytkentä, kooderianalysointi, asetusten vaihto
Turvalliset tutkajärjestelmät
(RCS)
 • FMCW-tutka: 24 GHz (sähkömagneettinen energia)
 • Tunnistaa vesipohjaiset ja metalliset esineet
 • Reagoi liikkeeseen
 • Tilanvalvonta
 • Ohitussuojaus
 • Kiinteä ja liikkuva vaara-alueiden suojaus
 • Kulun suojaus 
 • Erittäin kestävä ulkoisia ympäristövaikutuksia vastaan
 • Itseoppiva (STB)
 • Toiminnot: Muting
Turvakamerajärjestelmät
 • Telesentrinen linssi (vision parallel)
 • LED-valo
 • Särmäyspuristimien suojaus
 • Sormisuoja särmäyspuristimissa

 

Kitkattoman yhteistoiminnan varmistava kokonaisratkaisu

Koneiden turvavarustelussa kyse ei ole vain yksittäisistä komponenteista, vaan niiden yhteistoiminnasta! Kun ostat turva-anturit ja analysointiyksiköt samalta valmistajalta, komponenttien väliset liitännät sovitetaan optimaalisesti toisiinsa.

Säästä itsesi tietolomakkeiden selailulta ja aikaa vievien testien lukemiselta ja luota Pilzin kokonaisratkaisuun!

Ota yhteyttä!

Kiinteän aluevalvonta
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk