Suomi | suomi

Ostfildern, 1.10.2015

Pilz luo uusilla tuotantotiloilla edellytykset lisäkasvulle

Dirk Sonder, Senior Vice President Production Pilz GmbH & Co. KG Uudella Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskuksella Pilz laajentaa päätoimipaikkaansa Ostfildernissä. Joustava ja valmistuksenmukainen hallirakenne, energiatehokkuus, integratiivinen prosessien ja työympäristön toteutus sekä suuntaus Industrie 4.0:n suuntaan luovat edellytykset yrityksen lisäkasvulle.

Uudella Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskuksella Pilz laajentaa päätoimipaikkaansa Ostfildernissä. Joustava ja valmistuksenmukainen hallirakenne, energiatehokkuus, integratiivinen prosessien ja työympäristön toteutus sekä Industrie 4.0:n mukainen organisaatio luovat edellytykset yrityksen lisäkasvulle.

Uusi Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskus on osa Pilzin maailmanlaajuista tuotantolaitosverkostoa. Ostfildernin lisäksi Pilz valmistaa tuotteita Ranskan Betschdorfissa ja kesästä 2015 lähtien myös Kiinan Jintanissa. Kaikissa tuotantolaitoksissa käytetään samoja tuotantostandardeja ja -prosesseja sekä samoja koneita. Tämä varmistaa tuotteiden tasaisen korkean laadun ja helpottaa sekä kansainvälistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa että sisäistä yhteistyötä.

Uudessa tuotanto- ja logistiikkakeskuksessa valmistetaan ennen kaikkea uusia ja monimutkaisia tuotteita, esim. SPS-ohjauksia Industrie-4.0-yhteensopivaa PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten, antureita kuten SafetyEYE 3D-turvakamerajärjestelmä sekä laitteita Pilz Motion Control -turvakäyttötekniikkaa varten. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tehostamiseksi ja tuotantoprosessien nopeuttamiseksi sinne on sijoitettu tuotanto mkl. tavaroiden vastaanotto ja lähettämö sekä kaikki tuotantoon liittyvät osastot kuten tuotantotekniikka, IT, laadunvalvonta ja sisäänosto. Uudessa rakennuksessa toimivat myös Pilzin koulutuskeskus ja luottamusmies.

Integroitu, energiatehokas ja tuotantoa tehostava
Tuotanto- ja logistiikkakeskus valmistui 16 kuukauden sisällä ensimmäisestä 28. huhtikuuta 2014 tehdystä lapionpistosta. Rakennuskustannukset olivat noin 20 miljoonaa euroa. 6 900 m2 tuotantotiloissa, noin 4000 m2 toimistotiloissa ja 4 000 m2 aputiloissa työskentelee 390 työntekijää. Täällä valmistetaan päivittäin noin 2200 relettä, ohjausta, anturia ja käyttötekniikkatuotetta.
Uusi rakennus rakennettiin Pilzin suunniteltua kasvua silmällä pitäen ja uusimpia energiatehokkuutta, logistiikkaa ja melusuojausta koskevia standardeja noudattaen. Siinä yhdistyvät energiatehokkuus, lean-periaatteiden mukaiset nykyaikaiset valmistusprosessit sekä työpaikan ergonomia.

Ostfildernissä sijaitsevan päätoimipaikan laajennus oli tietoinen valinta; tuotanto haluttiin säilyttää yrityksen muiden osastojen läheisyydessä ja samalla haluttiin säilyttää asema alueen luotettava yhteistyökumppanina. Laajennus suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Ostfildernin kaupungin sekä teollisuusalueen asukkaiden ja yritysten kanssa. Laitos sijoitettiin mahdollisimman kauas asuinalueista meluongelmien minimoimiseksi. Raskas liikenne ohjattiin vastaavasti rakennuksen taakse.

Työntekijät osallistuivat alusta lähtien teollisuus- ja toimistotilojen suunnitteluun. Valmistusalueen työympäristö optimoitiin tuotantotekniikkaosaston ja tehtaan työntekijöistä koostuvissa työpajoissa mahdollisimman tehokkaiden ja ergonomisten tuotantoprosessien varmistamiseksi. Toimistoissa miellyttävä työympäristö varmistetaan ilmastoiduilla huoneilla, hyvällä akustiikalla ja melunvaimennuksella, läpinäkyvillä huoneenjakajilla ja lattialämmityksellä.

Energiatehokkuus on painopiste uudessa rakennuksessa: uusi energiakonsepti kehitettiin tiukimpien ympäristöstandardien mukaisesti. Uusi Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskus lämmitetään maalämmöllä. Tavalliseen kaasulämmitykseen verrattuna CO2-päästöt pienenevät vähintään 150 tonnia vuodessa. Maalämpö ja erittäin tehokas lämmöneristys varmistavat alhaisen energiankulutuksen, jota tehokas lämmön talteenottojärjestelmä entisestään pienentää.

Ekologisten standardien täyttämisen lisäksi Pilzillä on korkeat tavoitteet myös valmistustekniikan puolella: Koko tuotannon sijoittaminen yhdelle tasolle auttaa tavaravirran optimoinnissa.
Useilla suunnitteluversioilla saatiin luotua melkein pilariton halli. Staattisten vaatimusten täyttämiseksi oli mm. kehitettävä betonipalkkeja, joiden jänneväli on yli 30 metriä. Näin tuotantohallin kantavien pilarien määrä saatiin laskettua 48:sta kahdeksaan tuotantotilojen joustavuuden maksimoimiseksi. Näin luotiin "muunneltava tehdas“, joka mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin edellytyksiin. Länsi- ja eteläpuolella kiertävä parveke antaa kaikille vieraille hyvän yleiskuvan koko tuotannosta ja ehkäisee tuotannon häiriöt.

Tuotantotekniikan ja tuotannon läheinen yhteys sekä tavaran sisääntulon ja lähetyksen yhdistäminen optimoi lisäksi tuotantoyksiköiden välisen yhteistyön.

Valmiina työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeisiin
Alusta lähtien työntekijöiden ja ulkoisten asiantuntijoiden kanssa kehitetyt tuotantotilat noudattavat Lean-periaatetta ja ovat tiukentuvien markkinavaatimusten mukaiset. Yksittäisten tuotantoyksiköiden järjestäminen U-muotoon nopeuttaa tavara- ja informaatiovirtaa, lyhentää läpimenoaikoja ja sen seurauksena koko toimitusketjua asiakkaalle saakka. Myös enemmän ja vähemmän myyvien tuotteiden valmistuksen erottaminen nopeuttaa valmistusprosessia.

Koska Pilz pyrkii kehittämään ja valmistamaan tuotteensa talon sisällä, prototyyppejä testataan paikan päällä. Useampia testejä varten on käytettävissä "tehdas tehtaassa“, nk. PT-tehdas. Se sisältää kaikki koneet ja prosessit pienoiskoossa ja ehkäisee näin sarjatuotantoprosessin keskeytykset. Siellä testataan ja optimoidaan kaikkien tuotantopisteiden uudet tuotantoprosessit.

Jotta yksilöllisiin asiakastoiveisiin voidaan reagoida joustavasti, rakennuksessa on lisäksi tiloja järjestelmän asennusta varten. Näissä tiloissa voidaan asentaa ja ohjelmoida kokonaisia järjestelmiä, kuten PSS 4000 -automaatiojärjestelmiä, mikä mahdollistaa niiden toimituksen asiakkaille "käyttövalmiina“. Pilz vahvistaa näin asemaansa automaation kokonaistoimittajana. Tämän seurauksena myös työntekijöille asetetut vaatimukset kasvavat. Tulevaisuudessa työtehtäviin kuuluu asennuksen lisäksi myös kokonaisjärjestelmien viimeistely ja ohjelmointi.

Industrie 4.0 tuotannossa
Koneiden ja infrastruktuurin verkottumisen lisääntyessä Pilz osoittaa olevansa teknologiajohtaja myös omassa tuotannossa. Industrie 4.0:n hengessä luotiin infrastruktuuri älykkäälle tuotannolle ja otettiin ennenaikaisesti käyttöön elementtejä Industrie 4.0 -ohjelmasta. Tehtaassa on jo käytössä Pilzin itse kehittämä työkappalekuljetin. Se nopeuttaa ja helpottaa mm. piirilevyjen kytkentää ja juottamista. Työkappalekuljetin löytää itse tiensä juotospisteestä asennusyksikköön sisäänrakennetun RFID-piirin avulla.

Tuotanto on verkottunut edeltäviin ja seuraaviin prosesseihin ja toimintoihin. Näin verkkokaupassa tehdyt tilaukset käsitellään suoraan SAPissa ja siirretään sieltä suoraan tuotannon suunnitteluun. Näin vältetään katkosten ja liitäntäongelmien viiveet ja virheet.

Tulevien kuukausien aikana Pilz kehittää edelleen älykästä tuotantoa vaihe vaiheelta: Konetiedot kerätään ja käsitellään tuotannon ohjausta varten. Niiden analyyseistä saadaan tärkeää tietoa tilojen muutoksista ja koneiden kulumisesta. Näin huolto voidaan tehdä ennakoivasti. "Predictive Maintenance“ vähentää häiriöitä ja seisokkeja. Uusimmat työasiakirjat tallennetaan Pilz Pilveen vuonna 2016. Kaikki tiedot ja asiakirjat ovat silloin reaaliaikaisesti saatavilla ja niitä voidaan tarkastella mobiilipäätelaitteilla kaikkialla tuotannossa.

Pilz täyttää IT-Securityn vaatimukset täysin verkotetulla tuotannolla. Siksi Pilz investoi kattavaan Security-infrastruktuuriin koko tietoliikenteen valvomiseksi. Näihin investointeihin sisältyy myös itsenäinen uusimpien standardien mukainen datakeskus. Jatkuva protokolladatan ja muiden tietojen analysointi mahdollistaa poikkeusten riittävän aikaisen tunnistuksen. Lisäksi yksittäisille tuotantoalueille asennettiin erilaisia palomuurijärjestelmiä, joilla pystyttiin yksilöllisesti määrittämään tarvittava aluekohtainen Security-taso. Tämä minimoi seisokit ja turvallisuusriskit ja suojaa tietotaidon.

"Pilz Ajatustehdas 4.0“
Industrie 4.0:lle tärkeä yhteistyö IT- ja tuotantotekniikkaosastojen välillä on Pilzille etusijalla. "Pilz Ajatustehdas 4.0“ yhdistää tuotannon ja IT:n työntekijät ja antaa heille tarvittavat resurssit yhteisten Industrie 4.0 -projektien suunnittelua ja toteutusta varten. Sen lisäksi, että Pilz osallistuu tutkimusyhteenliittymään ja SmartFactory KL -tutkimusohjelmaan, se korostaa uudella tuotanto- ja logistiikkakeskuksellaan rooliaan Industrie 4.0:ssa: Industrie 4.0 ei ole Pilzille pelkkä tulevaisuusprojekti, vaan tuotantoprosessin integroitu osa.


Uuden rakennuksen tiedot
Nimi: Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskus
Sijainti: Ostfildern
Koko: 13 500 m2 (tuotantotilat 6900 m2, toimistot 4000 m2, apu- ja laajennustilat 2600m2)
Rakennusaika: 16 kuukautta
Rakennuskustannukset: 20 miljoonaa euroa
Osastot: tuotanto, tuotantotekniikka, IT, laadunvalvonta, sisäänosto ja koulutus sekä luottamusmies
Työntekijöitä: 390


Tietoa rakennuksesta:
- Ympäristöystävällinen energiakonsepti maalämmöllä, tehokkaalla eristyksellä ja älykkäällä lämmön talteenottojärjestelmällä,
- Joustavat tuotantotilat, arkkitehtonisesti avoin, melkein pilariton halli
- Ergonominen työympäristö tuotannossa ja toimistoissa
- Yksittäisten tuotantoyksiköiden sijoitus U-muotoon nopeuttaa tavara- ja informaatiovirtoja
- Industrie 4.0-optimoitu: älykkäät kuljettimet, verkotus edeltäviin ja seuraaviin prosesseihin, Pilz Ajatustehdas 4.0
- Tehdas tehtaassa (PT-tehdas) uusien tuotantoprosessien testaukseen ja nykyisten optimointiin
 

Yhteystiedot

Martin Kurth
Yritys- ja ammattilehdistö
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-158
Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Ammattilehdistö
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-7009
Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Lehdistösuhteet
Itävalta
Puhelin: +43 1 7986263-13
Sähköposti: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Lehdistösuhteet
Sveitsi
Puhelin: +41 62 88979-33
Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch
 

Dirk Sonder, Senior Vice President Production, Pilz GmbH & Co. KG
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: