Suomi | suomi

22.8.2018

Ratkaisut Kisko 4.0:aa varten

Rautatieteollisuuden digitalisaatio etenee. Junaliikenteen täsmällisyyttä ja luotettavuutta voidaan parantaa digitalisoiduilla ja automatisoiduilla prosesseilla. Tuemme sinua asiantuntemuksellamme tiellä kohti Kisko 4.0:aa!

Ohjauskeskukset ovat rataverkoston sydän. Säännöllinen rautatieliikenne ei olisi mahdollista ilman niitä. Nykyaikaisen ohjaus- ja turvatekniikan avulla ne ohjaavat vaihteita, signaaleja sekä ylikäytäviä ja vaikuttavat junien kulkuun. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet etäohjausratkaisun eräälle asiakkaallemme. Keskeisestä ohjauskeskuksesta etäohjataan kahta ohjauskeskusta ikään kuin sielläkin istuisi ihmisiä. Tämän mahdollistaa PSS 4000-R -automaatiojärjestelmämme. Se integroitiin olemassa olevaan ohjausinfrastruktuuriin ja käyttöönotto tapahtui lennossa järjestelmän ollessa käytössä. Liikennettä ei rajoitettu missään vaiheessa.

Digitaaliset ohjausratkaisut tarjoavat valtavia mahdollisuuksia kiskojen lisäksi myös junan valmistelussa. Uudet teknologiat mahdollistavat automaattisen jarrutestin. Näin voidaan vähentää vikalähteitä, junien valmistelu nopeutuu ja junat toimivat luotettavammin. Junaliikenteen täsmällisyys ja luotettavuus paranevat merkittävästi.

Menestyksen avain: Digitalisaatio ja eurooppalaiset standardit

Digitalisaatio ja Euroopan laajuinen standardointi ovat avainasemassa, jos halutaan korkealaatuisempaa junaliikennettä ilman, että kustannukset nousevat korkeuksiin EULYNX, kahdentoista eurooppalaisen rautatieoperaattorin yhteenliittymä on asettanut tämän tavoitteekseen. Siihen sisältyy myös standardisoidun ja turvallisen RaSTA-tiedonsiirtoprotokollan esittely. Edistääksemme tämän standardin leviämistä yhdessä esittelemme yhdessä rautatiealan yhteistyökumppaneidemme kanssa, kuinka eri valmistajien ohjausjärjestelmät voivat kommunikoida keskenään tämän protokollan avulla. Tätä silmällä pitäen tuemme EULYNX-yhteenliittymän työtä ja Euroopan rautateiden infrastruktuurin lähentymistä.

Tapaa Pilz InnoTrans 2018 -messuilla!

Miten voimme tukea sinua asiantuntemuksellamme tiellä kohti Kisko 4.0:aa? Tule tapaamaan meitä Innotrans-messuille Berliiniin 18. – 21.9.2018. Varmista nyt henkilökohtainen tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa.


Sovi nyt tapaamisaika InnoTrans-messuille!

Rautatietekniikka
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk