PITmode käyttötavan valintajärjestelmä ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä

Safety- ja Security-toiminnot yhdessä järjestelmässä

PITmode käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmä yhdistää Safety- ja Security-toiminnot yhdessä järjestelmässä. Ne mahdollistavat toiminnallisesti turvallisen käyttötavan valinnan sekä koneiden ja laitteiden käyttöoikeuksien hallinnan.

PITmode-valitsinta voidaan käyttää koneissa ja laitteistoissa, joissa käytetään erilaisia ohjaus- ja käyttötapoja. RFID-tekniikkaan perustuvilla koodatuilla transponderiavaimilla jokaiselle työntekijälle voidaan antaa osaamiseen sovitetut käyttöoikeudet. Turva-analysointiyksikkö (Safe Evaluation Unit) tunnistaa käyttötavan, kuten esim. automaattikäytön, manuaalisen käytön rajoitetuin edellytyksin tai huoltokäytön, analysoi sen ja vaihtaa käyttötavan. Näin vältetään käyttövirheet ja manipulaatio ja suojataan ihmiset ja koneet.

PIT Transponder Manager: PITreader-transponderiavainten ja käyttäjätietojen tehokas hallinta

Säästä aikaa vievä ja virheille altis hallinta manuaalisesti luoduilla listoilla: Hallinnoi PITreader key -transponderiavaimia ja käyttäjätietojasi nopeasti ja helposti uudessa PIT Transponder Manager -sovelluksessa!

PIT Transponder Managerin graafisen käyttöliittymän ansiosta voit kirjoittaa yksittäisiä käyttäjävaltuuksia PITreader-avaimeen vain muutamassa vaiheessa. Valitse haluatko luoda käyttäjiä erikseen vai integroida heidät tuontitoiminnon avulla. Liitä PITreader PIT Transponder Manageriin ja hyödynnä mahdollisuutta lukea tietoja suoraan integroituun tietokantaan - tämä säästää aikaa ja vähentää virheitä. Voit työskennellä entistä tuottavammin ennalta määritettyjen mallien kanssa ohjelmoimalla täydelliset valtuutussarjat yhdellä napsautuksella. Lohkoluetteloiden avulla voit estää käyttäjät tai kadonneet PITreader-avaimet tarvittaessa.

PIT Transponder Manager on nyt ladattavissa!

PIT Transponder Manager

Löydä tarpeisiisi sopiva ratkaisu!

Käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä

Turvallinen käyttötavan valinta ja käyttöoikeuksien hallinta

Turvallinen käyttötavan valintajärjestelmä ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä

Safety & Industrial Security -ratkaisut

Seuraavien videoiden käyttöesimerkit kuvaavat, mitkä Safety & Industrial Security -ratkaisut voidaan ottaa käyttöön koneissasi ja järjestelmissäsi PITmode fusionilla ja PITreaderilla.

PITmode-mallit

PITmode fusion – modulaarinen käyttötavanvalintajärjestelmä

PITmode fusion on käyttötavanvalintajärjestelmän modulaarinen versio. Se koostuu RFID-tekniikkaan perustuvasta PITreader-lukuyksiköstä ja erillisestä turva-analysointiyksiköstä (Safe Evaluation Unit - SEU). Transponderiavain luetaan PITreaderilla. Turva-analysointiyksikkö (Safe Evaluation Unit) arvioi valitun käyttötavan ja vaihtaa viiden käyttötavan välillä. PITmode fusionilla voidaan toteuttaa myös turvallinen käyttöoikeuksien hallinta. Hajautettujen komponenttien ansiosta PITmode fusion voidaan joustavasti integroida olemassa oleviin käyttöpaneeleihin ja yhdistää erilaisiin painikkeisiin.

PITmode fusion -käyttötavanvalintajärjestelmä
PITreader käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä

PITreader – käyttöoikeuksien hallinta

PITreader mahdollistaa koneiden ja laitteiden käyttöoikeuksien hallinnan. Mahdollisuudet ulottuvat yksinkertaisesta vapautuksesta aina autentisointiin tiettyjä konetoimintoja varten ja monimutkaiseen hierarkkiseen käyttöoikeusmatriisiin. Transponderiavaimia on saatavana vapaasti määriteltävinä versioina sekä kiinteillä käyttöoikeuksilla. Manipulaatiosuojausta varten RFID-avaimet voidaan koodata yrityskohtaisesti ohjelmoidulla PITreaderilla. PITreaderia voidaan käyttää erillislaitteena tai se voidaan yhdistää Pilz-ohjaukseen.

PITmode flex ja PITmode flex visu – käyttötavan valinta PITreaderilla ja Pilz ohjaus

PNOZmulti 2 -pienohjauksen tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmän kanssa PITreaderia voidaan käyttää käyttöoikeuksien valvonnan lisäksi myös turvalliseen käyttötavan valintaan. Tämä johtuu siitä, että turvallinen arviointiyksikkö valitun käyttötavan lukemiseksi sisältyy jo Pilz-ohjauksiin toimintolohkona. Käyttötapa valitaan painikkeilla (PITmode flex) tai kosketuksella PMI-paneelissa (PITmode flex visu).

PITreader ja PNOZmulti 2: optimaalinen yhdistelmä käyttöoikeuksien hallintaan ja turvalliseen käyttötavan valintaan

PITmode – kompakti All-in-one-laite

Kompaktissa All-in-one-laitteessa käyttötavan valintapainikkeet ja analysointiyksikkö on integroitu samaan laitteeseen. Käyttötapa ja käyttöoikeus näytetään LEDeillä. Avainten yksilöllinen koodaus estää manipulaation. Kansainvälistä käyttöä varten käyttötapavalitsin on varustettu myös piktogrammeilla työkalukoneita varten.

PITmode-käyttötavanvalinta

PITmode käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmän edut

  • Turvallinen käyttötavan vaihto itsevalvonnalla luokkaan PL d saakka
  • Käyttöoikeuksien hallinta
  • Korkea manipulaatiosuojaus yrityskohtaisen koodauksen ansiosta
  • Integroitu verkkopalvelin PITreaderin ja transponderiavainten konfigurointia varten
  • Avainten luku/koodaus ja tallennus
  • Transponderiavainten luku PITreaderiin
  • Data-alueiden avainkohtainen lukitus
  • Esiasennettu ryhmäpohjainen käyttöoikeuksien hallinta
  • Integroitu käyttäjien hallinta
  • Monivärinen LED-rengas käyttäjätietojen näyttöön

Tuotevalikoimamme: PITmode-käyttötapavalitsin

PITmode-käyttötapavalitsin

PITmode-käyttötapavalitsin mahdollistaa turvallisen käyttötavan valinnan ja koneen pääsyoikeuksien hallinnan - yhdessä laitteessa.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk