Tie auki luotettavalle vaihdeohjaukselle

Nykyaikaistaminen määrää tahdin

Useiden Puolan suurten kaupunkien kaupunkirautatieiden ja raitiovaunujen vaihdeohjausjärjestelmien jälkiasennuksen keskeisenä vaatimuksena oli turvallisuuden ja luotettavuuden parantaminen. Tämä johtui siitä, että käytetyt valvontajärjestelmät olivat vanhentuneita ja alttiita lämpötilan vaihteluille. Monin paikoin vaihteita voitiin käyttää vain 10 km/h nopeudella, mikä vaikeutti aikataulujen noudattamista. Puolalainen ZUE S.A. on asiantuntija rautatieinfrastruktuurin nykyaikaistamisen alalla, ja se otti vastuulleen nykyaikaistamisen. Toteutus perustui rautatiealalla toimivaksi todistettuun PSS 4000 -automaatiojärjestelmään. Ratkaisun ytimenä oli turvallinen ja luotettava vaihteenohjaus – ja sen modulaarinen rakenne ja yksinkertainen käyttöönotto mahdollistivat jälkiasennuksen käynnissä olevan rautatietoiminnan rinnalla.

Vankka ja luotettava ratkaisu rautatieinfrastruktuuriin

ZUE on käyttänyt PSS 4000 -automaatiojärjestelmää vaihdeohjausjärjestelmien jälkiasennukseen vuodesta 2017 lähtien: kaupunkirautateiden ja raitiovaunujen vaihteita voidaan nyt ohjata turvallisesti kaikissa sääolosuhteissa, koska PSS 4000 kestää lämpötilan kestävien moduulien ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ansiosta mekaanista rasitusta, kuten kondenssia ja lisääntynyttä tärinää, jopa lämmittämättömissä ohjauskeskuksissa. Jos toimintahäiriö tai vika kuitenkin ilmenee, junasuorittaja voi helposti havaita ja paikallistaa sen verkkopohjaisen visualisointiohjelmiston PASvisun avulla. PASvisun avulla hänellä on aina yleiskuva kaikista järjestelmän komponenteista ja kattavat etähuoltomahdollisuudet. Jälkiasennuksen jälkeen puolalaisten rautatieoperaattoreiden verkossa olevat vaihteet täyttävät SIL 3 -turvallisuustason. Matkustajat hyötyvät tästä, sillä uudistetuilla reiteillä matka-ajat lyhenivät 50 prosenttia.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Lisää turvallisuutta: PSS 4000 on saanut rautatiekohtaiset turvallisuushyväksynnät
  • Lisää luotettavuutta: väärin asetettujen vaihteiden aiheuttamat onnettomuudet tai toimintahäiriöt on käytännössä estetty
  • Ajan säästö: Automaatiojärjestelmän looginen ja selkeä rakenne nopeutti hankkeen etenemistä suunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon

Asiakastarina

"PSS 4000 -automaatiojärjestelmän tuotteiden laatu ja luotettavuus ovat erinomaisia, ja monet rautatieoperaattorit käyttävät jo järjestelmän eri versioina menestyksekkäästi. Lisäksi Pilz tarjoaa nopeat toimitukset, ensiluokkaista tukea ja pätevää neuvontaa!"

Tomasz Szczypek, ZUE S.A.:n innovaatio- ja suunnittelupäällikkö.

ZUE S.A.

ZUE-konserniin kuuluva ZUE S.A. perustettiin vuonna 2002, ja se on yksi Puolan johtavista yrityksistä julkisen liikenteen infrastruktuurin rakentamisen alalla. Yritys kehittää konsepteja ja ratkaisuja raitiovaunu- ja rautatiealalle. ZUE S.A. tarjoaa monenlaisia palveluja rautatieverkkojen ja rautateiden ilmajohtojärjestelmien uudisrakentamisen ja nykyaikaistamisen alalla. Nykyään krakovalainen yritys työllistää yli 900 henkilöä.

Tuotteemme käytössä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?