Turvallisuutta puristimille, ihmisille ja roboteille!

Täydellinen istuvuus reunaan

Kun sveitsiläinen insinööritoimisto Peter Huber AG sai tehtäväkseen päivittää tai muuntaa käsin täytettäviä taivutuskoneita käytettäväksi pellinsyöttörobotin kanssa sekä ohjaus- että turvallisuusteknisesti, tarjouspyynnön keskeinen ehto taloudellisuus-, joustavuus- ja tehokkuusvaatimusten lisäksi oli, että ratkaisussa pitäisi mahdollisuuksien mukaan käyttää olemassa olevia ohjauksia. Koska ihmisten, robottien ja koneiden välinen yhteistoiminta on monimutkainen haaste sekä ohjaus- että turvallisuusteknisesti, tarvittiin innovatiivista ratkaisua. Sen Peter Huber löysi modulaarisesta myPNOZ-turvareleestä.

Rajapinta turvatakuulla

Turvaratkaisun painopisteenä on erityisesti robotin ja taivutuskoneen välinen uusi rajapinta, jonka alueella oleskeleviin ihmisiin kohdistuu erilaisia riskejä. Yksikään käyttäjä ei saa oleskella liian lähellä robotin täyttäessä konetta, minkä lisäksi turvaratkaisun on varmistettava, että ladattaessa konetta käsin tai asentoja korjattaessa käyttäjän ja erityisesti käyttäjän sormien suojaus on ehdottoman luotettava. Tämän lisäksi turvalaite tai -toimenpide ei saa haitata tehtävien suorittamista. Koska sekä taivutuskoneessa että käyttörobotissa oli jo omat koneen- ja turvaohjaukset, tarvittiin tässä hankkeessa integroitu ja tehokas turvaratkaisu tähän rajapintaan. MyPNOZin modulaarisuuden ja siten joustavuuden ansiosta ohjaukset voitiin säilyttää ja taivutuskoneiden tuottavuutta ja joustavuutta parantaa.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Helppo muokata: olemassa olleita turvaohjauksia hyödyntäen
  • Kokonaan uutta turvaratkaisua ei tarvittu, koska myPNOZ on robotin ja taivutuskoneen välille integroitava rajapinta
  • Joustavuus: Sovellus tarvittaessa nopeasti muokattavissa uusiin tehtäviin

Asiakastarina

Pilzin tekninen tuki tutustutti meidät suunnitteluvaiheessa juuri markkinoille tulleeseen modulaariseen myPNOZ-turvareleeseen: pidimme heti ajatuksesta laajennettavista tulopiireistä, joissa oli käytössä vain yksi turvarele. Se, että voimme räätälöidä laitteen 100-prosenttisesti omiin tarpeisiimme ja saamme sen vielä asennusvalmiina, ilahdutti meitä erityisesti ajan ja kustannusten osalta.

Erich Schuhmacher, Peter Huber AG:n kuljetustekniikan, materiaalinkäsittelyn ja robotiikan projektipäällikkö ja asiantuntija

Tietoja Peter Huber AG:sta

Sveitsin Alpnachissa toimiva automaatiopalveluja tarjoava asiantunteva ja kokenut insinööritoimisto Peter Huber AG on toteuttanut onnistuneita ja taloudellisia ratkaisuja, jälkisasennuksia ja optimointeja asiakkaiden toisinaan haastaviinkin vaatimuksiin ohjauksen, robotiikan, käsittelyjärjestelmien, data- ja ohjauskeskusjärjestelmien aloilla jo yli 40 vuoden ajan. Innovatiivinen insinööritoimisto Peter Huber AG tukee asiakkaitaan koko matkan suunnittelusta lopulliseen käyttöönottoon asti.

Tuotteemme käytössä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?