EN/IEC 61496

EN/IEC 61496 ”Koneturvallisuus – kosketuksettomasti toimivat turvalaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit” muodostaa yksiselitteisen yhteyden kosketuksettomasti toimivien turvalaitteiden tyyppiluokkien ja turvallisuuden eheystason (SIL – IEC 62061 mukaan) ja suoritustason (PL – ISO 13849 mukaan) välille. Tämä yhteys määriteltiin seuraavasti:

Käyttökohde tyypin mukaan Tyyppi 1 Tyyppi 2 Tyyppi 3 Tyyppi 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 ja
SIL CL 1
SIL 2 ja
SIL CL 2
SIL 3 ja
SIL CL 3

Sen mukaan tyypin 2 valoverhoja voidaan käyttää vain PL c -tason sovelluksissa. Standardin osassa 2 määriteltiin pitkään vain tyyppiluokat 2 ja 4. Vuonna 2020 määriteltiin neljännen painoksen myötä myös tyyppiluokka 3. Sitä voidaan käyttää PL d -tason sovelluksiin asti.


2. Testien määrittely

Osa 1 määrittelee muun muassa ympäristövaikutusten tarkastuksille asetettavat yleiset vaatimukset, jotka koskevat kaikkia kosketuksettomasti toimivia turvalaitteita. Vuoden 2020 neljännessä painoksessa nämä vaatimukset sovitettiin uusien yleisten ohjeiden ja standardien, kuten EMC-direktiivin, vaatimuksiin ja käsitteisiin. Lisäksi ympäristövaikutusten testausmenetelmiä on tarkistettu ja täydennetty tarvittaessa tai viitataan yleisissä ohjeissa ja standardeissa oleviin testimenettelyihin. Seuraavat ympäristövaikutukset on tarkastettava suojalaitteen sertifiointia varten:

• Ympäristön lämpötila ja kosteus

• Sähköiset häiriötekijät

• Mekaaniset vaikutukset

• Kotelon suojausluokka

• Ulkoisen valon vaikutukset

Oikeudellisesti suojattu Pilz-valoverhoilla

Standardin EN/IEC 61496 mukaan kosketuksettomasti toimivalle turvalaitteelle vaaditaan vaatimustenmukaisuusvakuutusta varten tyyppitesti riippumattomalta testausvirastolta, koska standardia ei nimenomaisesti ole yhdenmukaistettu, joten konedirektiivin mukaista vaatimustenmukaisuusolettamaa ei ole Kaikki Pilz PSENopt-valoverhot on tyyppitestattu EN/IEC 61496:n osien 1 ja 2 mukaisesti. Niitä on saatavana tyyppeinä 2, 3 tai 4 ja tarkkuudesta 14 mm (sormien suojaus) lähtien. Siten ne sopivat kaikkiin sovelluksiin luokkaan PL e asti. Markkinoiden ensimmäisten tyypin 3 valoverhojen myötä tarjoamme standardien mukaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun sovelluksiin luokkaan PL d saakka.

Seuraava taulukko antaa yleiskatsauksen tuoteperheistä ja niihin liittyvistä SIL-tasoista ja PL-tasoista: 

Tyyppi PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Resoluutio

Käsien ja vartalon suojaus, kulunvalvonta

Sormien ja käsien suojaus Sormien, käsien ja
vartalon suojaus
Sormien ja käsien suojaus
Hyväksytty
EN/IEC 61496-1/-2
Tyyppi 2 Tyyppi 4 Tyyppi 2 Tyyppi 4 Tyyppi 3 Tyyppi 4 Tyyppi 2

Tyyppi 4

Voidaan käyttää sovelluksissa EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 mukaan PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Toiminnot / ominaisuudet Takaisinkytkentäpiirin valvonta, nollaus, kuittaus, diagnoosi

Takaisinkytkentäpiirin valvonta, nollaus, kuittaus, diagnoosi ja passivointi, pimennys, kaskadointi

Diagnoosi, ei kuolleita alueita, erittäin kestävä, PDP67-liitännät, koodaus, yksinkertainen johdotus

Takaisinkytkentäpiirin valvonta, diagnostiikka, kaskadointi

 
Tuotteisiin:

Mekaanisten testien osalta standardin tarkistuksessa määriteltiin kaksi iskuluokkaa kosketuksettomasti toimivien turvalaitteiden kiinteälle käytölle: Luokka 3M4 määrittelee kiihtyvyysarvot enintään 15 g saakka ja luokka 3M7 kiihtyvyysarvot enintään 25 g saakka. PSENopt II -valoverhomme kestävät jopa 50 g ja kuuluvat siten korkeimpaan luokkaan. Tämän ansiosta ne kestävät erityisen hyvin äärimmäisiä iskukuormituksia.

Vakuutu PSENopt II -valoverhojemme kestävyydestä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?