Autonomisten ajoneuvojen ja järjestelmien turvallinen käyttö

Tilausnumero 1T000197 | Edistynyt | Kansainvälinen

Tavoiteasettelu

Autonomisten kuljetusjärjestelmien ja autonomisien mobiilirobottiajoneuvojen (AMR) merkitys kasvaa jatkuvasti. Erityisesti siksi, koska nämä ovat vielä itsenäisempiä, joustavampia ja riippumattomampia kiinteästä infrastruktuurista, jossa niitä käytetään.
Koulutus antaa kattavan käsityksen näiden oikeasta toiminnasta työpaikalla. Saat kaikki tarvittavat tiedot AGV:iden turvallisuutta koskevista olennaisista vaatimuksista.
Koulutus antaa sinulle yksityiskohtaisen kuvan AGV:n ja AMR:n toiminnallisuudesta ja riskistä, joka syntyy, kun yksi tai useampi AGV tai AMR integroidaan olemassa olevaan järjestelmään. Tällaisten järjestelmien riskit eroavat tavanomaisten koneiden riskeistä pääasiassa niiden mobiiliominaisuuksien vuoksi. Koulutuksessa opit siis myös tyypillisiä toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja erilaisten turvallisuusstrategioiden käyttöä.

Kuvake Jatkokurssia varten

Sisällöt

Oikeudelliset puitekehykset

 • Johdatus peruskäsitteisiin/määritelmiin ja oikeudelliseen kehykseen sekä AGV-järjestelmiin liittyviin standardeihin ja turvallisuusnäkökohtiin
 • AGV-järjestelmiin sovellettavat erityislait ja -standardit:
  • ISO 3691-4 ja EN 1175
  • Standardien välinen vastaavuus
 • Riskien vähentäminen
 • Valmistajien, robotti-integraattoreiden ja käyttäjien roolit ja vastuualueet

Autonomiset ajoneuvot (AGV)

 • AGV:n merkittävät vaarat, mukaan lukien AGV-kohtaisten standardien vaatimukset:
  • AGV:n määräystenmukainen käyttö
  • Navigointi ja törmäysten välttäminen
  • Käyttöjärjestelmä
  • Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvät osat
  • Sähköturvallisuus
  • Muut vaarat
 • AGV:n liikkumisen suojaus ja kuorman käsittely:
  • Turvallisuustoimenpiteet vaarojen vähentämiseksi ja suojausvaatimukset
  • Laserskannerien ja muiden henkilöiden/esteiden havaitsemisessa käytettävien laitteiden käyttö ja niiden toiminta
  • Todentamista koskevat vaatimukset

Autonomisten ajoneuvojen (AGV) yhteenliittäminen

 • AGV:n käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset ISO 3691-4 -standardin mukaisesti
 • Käytössä olevien AGV:iden vaarojen arviointi
 • Työpisteen vyöhykejaon määrittäminen (käyttöalue, käyttövaara-alue, rajoitettu alue ja suljettu alue)
 • Henkilöiden suojaaminen AGV:n aiheuttamilta vaaroilta
 • AGV:n jäännösriskien hallinta
 • AGV:n integrointi ja asennus
 • AGV:n käyttö ja huolto
 • Käytännön esimerkkejä järjestelmien turvallisuusvaatimuksista

Kohderyhmät

Tämä koulutus on suunnattu erityisesti AGV:n valmistajille, integraattoreille ja käyttäjille, joilla on erityinen vastuu AGV:n käytöstä. Lisäksi kurssi on suunniteltu erityisesti ihmisille, jotka vastaavat uusien ja olemassa olevien AGV-järjestelmien koneturvallisuudesta päivittäisessä liiketoiminnassa, kuten esim.:

 • Laitosinsinöörit
 • Terveys- ja turvallisuusvastaavat
 • Projekti-insinöörit
 • Kunnossapitohenkilöstö
 • Tekniset johtajat

Etusi

 • Opi soveltamaan ja panemaan täytäntöön asiaankuuluvat standardit ja ohjeet oikein sekä parhaat tekniset käytännöt AGV-järjestelmien integroimiseksi teollisuusympäristöön
 • Hallitse AGV-järjestelmien asennuksesta ja käytöstä tuotantotiloissa aiheutuvia riskejä
 • Luo kilpailuetua AGV-järjestelmien käytössä ottamalla käyttöön oikeat turvallisuustekniikat
 • Analysoi ja arvioi nykyiset laitteistosi AGV-järjestelmien turvallisuuden kannalta

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi

Koulutuspäiviä ei ole suunniteltu. Tee ”henkilökohtainen pyyntö” napsauttamalla painiketta.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk