Autonomisten ajoneuvojen ja järjestelmien turvallinen käyttö

Tilausnumero 1T000197 | Edistynyt | Kansainvälinen

Tavoiteasettelu

Autonomisten kuljetusjärjestelmien (AGV) ja autonomisten mobiilirobottiajoneuvojen (AMR) merkitys kasvaa jatkuvasti. Erityisesti siksi, koska nämä ovat vielä itsenäisempiä, joustavampia ja riippumattomampia kiinteästä infrastruktuurista, jossa niitä käytetään.
Koulutus antaa kattavan käsityksen AGV:n ja AMR:n oikeasta toiminnasta työpaikalla. Saat kaikki tarvittavat tiedot AGV:iden turvallisuutta koskevista olennaisista vaatimuksista.
Koulutus antaa sinulle yksityiskohtaisen kuvan AGV:n ja AMR:n toiminnallisuudesta ja riskistä, joka syntyy, kun yksi tai useampi AGV tai AMR integroidaan olemassa olevaan järjestelmään. Tällaisten järjestelmien riskit eroavat tavanomaisten koneiden riskeistä pääasiassa niiden mobiiliominaisuuksien vuoksi. Koulutuksessa opit siis myös tyypillisiä toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja erilaisten turvallisuusstrategioiden käyttöä.

Kuvake Jatkokurssia varten

Sisällöt

Oikeudellinen kehys

 • Johdatus AGV:n peruskäsitteisiin/määritelmiin ja oikeudelliseen kehykseen sekä standardeihin ja turvallisuusnäkökohtiin, joilla on merkitystä AGV:n kannalta
 • AMR:ään sovellettavat erityislait ja -standardit:
  • ISO 3691-4 ja EN 1175
  • Standardien väliset yhteydet
 • Riskien minimointi
 • Valmistajien, robottien integroijien ja käyttäjien roolit ja vastuut

Autonominen kuljetusajoneuvo (ATV)

 • AGV:n merkittävät vaarat, mukaan lukien AGV-kohtaisten standardien vaatimukset:
  • ATV:n määräystenmukainen käyttö
  • Navigointi ja törmäysten välttäminen
  • Käyttöjärjestelmä
  • Turvallisuuden kannalta merkittävät ohjausjärjestelmän osat
  • Sähköturvallisuus
  • Lisää uhkia
 • ATV-ajoneuvojen liikkeen suojaaminen ja kuorman käsittely:
  • Turvallisuustoimenpiteet vaarojen vähentämiseksi ja suojelun edellytykset
  • Laserskannerien ja muiden henkilöiden/esteiden havaitsemiseen käytettävien laitteiden käyttö ja niiden toimivuus
  • Todentamisvaatimukset

Autonomisten kuljetusjärjestelmien (AGV) suojaus)

 • ISO 3691-4 -standardin mukaiset AGV:n käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset
 • Käytössä olevien AGV-ajoneuvojen riskinarviointi
 • Työpaikan vyöhykejako (toiminta-alue, toimintavaara-alue, rajoitettu alue ja suljettu alue)
 • Henkilöiden suojelu AGV:n aiheuttamilta vaaroilta
 • AGV:n jäännösriskien hallinta
 • AGV:n integrointi ja asennus
 • AGV:n käyttö ja huolto
 • Käytännön esimerkkejä järjestelmien turvallisuusvaatimuksista

Kohderyhmät

Tämä koulutus on suunnattu erityisesti AGV:n valmistajille, integraattoreille ja käyttäjille, joilla on erityinen vastuu AGV:n käytöstä. Lisäksi kurssi on suunniteltu erityisesti henkilöille, jotka vastaavat uusien ja olemassa olevien AGV-järjestelmien turvallisuudesta päivittäisessä liiketoiminnassa, kuten esim.:

 • Laitosinsinöörit
 • Terveys- ja turvallisuusvastaavat
 • Projektisuunnittelijat
 • Huoltohenkilöstö
 • Tekniset johtajat

Etusi

 • Opi asiaankuuluvien standardien ja ohjeiden oikea soveltaminen ja täytäntöönpano sekä parhaat tekniset käytännöt AGV-järjestelmien integroimiseksi teollisuusympäristöön
 • Autonomisten kuljetusajoneuvojen asentamisesta ja käytöstä tuotantohallissa syntyvien riskien hallinta.
 • Luo kilpailuetua autonomisten kuljetusjärjestelmien käyttöön ottamalla käyttöön oikeat turvallisuustekniikat
 • Arvioi olemassa olevat järjestelmät AGV-järjestelmien turvallisuuden suhteen.
Online, language: en
Kesto
2 sessions = 8 hours
Aika
09:00 - 13:00 CET
Osallistujien enimmäismäärä
12
Hinta osallistujaa kohti
607 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 12.11.2024 Rekisteri
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk