PSENradar-tutka-anturi

Turvallinen vaara-alueiden valvonta vaativissa olosuhteissa

PSENradar-tutka-anturi

PSENradar-tutka-anturi ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus muodostavat yhdessä turvallisen kokonaisratkaisun turva-alueen valvontaan mukaan lukien koko koneen tai laitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Tutka-antureita käytetään silloin, kun optoelektroniset anturit tulevat äärirajoilleen: vaativia ympäristöjä, kuten ulkotiloja tai materiaalien käsittelyssä, voidaan valvoa turvallisesti PSENradarilla . Tutkateknologia ei reagoi ulkoisiin vaikutuksiin, kuten pöly, lika, sade, valo, kipinöinti tai tärinä.

Taajuudella 24-24,25 GHz toimivaa tilanvalvontaa voidaan käyttää luokkaan SIL 2:n, PL d ja kategoria 3 saakka, mikä on usein vaatimuksena robottisovelluksissa. Kokonaisratkaisussa on myös lisäliitäntöjä, kuten Ethernet ja Profisafe, ja se mahdollistaa siten myös tutka-anturin helpon jälkiasennuksen.

Täydellinen tutkaratkaisu ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Tarvitsetko täydellisen tutka-anturiratkaisun sekä koko koneen hyväksynnän? Tarjoamme turva-alueen valvontaan kattavan palveluratkaisun riskinarvioinnista ja järjestelmäintegraatiosta vaatimustenmukaisuuden arviointiin yhdestä lähteestä.

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen ja PSENradar-tutka-anturin yhdistelmänä syntyy turvallinen, taloudellinen ja kattava kokonaisratkaisu suoja-alueen valvontaan vaikeissa ympäristöissä.

Palvelumme

PSENradar ja PNOZmulti 2 -pienohjaus

Helppo konfigurointi PSENscan Configuratorilla

PSENradar Konfigurator

Nopeaa käyttöönottoa varten antureiden valinta ja konfigurointi tehdään yksinkertaisesti sopivalla konfiguraattorilla. Turvallinen tutka-anturiratkaisu sisältää käyttökohteesta riippuen enintään kuusi tutka-anturia, yhden ohjausyksikön ja konfiguroituvan PNOZmulti 2 -pienohjauksen.

Valvottavan alueen koosta riippuen kullekin anturille voidaan määritellä sopiva turva-alue. Se riippuu anturin asettelusta, asennuskorkeudesta ja kallistuksesta. Turva-alueen lisäksi voidaan konfiguroida myös varoitusalue. Ihmisen tulo varoitusalueelle voidaan ilmaista esim. valomerkillä. Tämä mahdollistaa laitteiston tuottavuuden säilyttämisen.

Lataa PSENradar Konfigurator

PSENradar-tutka-anturin edut

 • Ei reagoi pölyyn, likaan, sateeseen, valoon, kipinöihin, höyryyn eikä tärinään
 • Korkeampi turvallisuusluokka Cat.3 / PL d mahdollistaa robottisovellusten suojauksen
 • Suuri joustavuus optimoidun anturikohdistuksen ja yksilöllisen suoja-aluekonfiguroinnin ansiosta
 • Turvallinen kokonaisratkaisu PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa sekä mahdollisuus jälkiasennukseen lisäliitäntöjen ansiosta
 • Ohitussuojaus estää koneen käynnistymisen uudelleen, jos vaaravyöhykkeellä on ihmisiä

PSENradar-tutka-anturin ominaisuudet

PSENrd 1.1 anturi

Anturi PSENrd 1.1

 • Avauskulma: 110° vaaka, 30° pysty (leveä) tai 50° vaaka, 15° pysty (kapea)
 • Kantavuus: 4 m
 • Taajuus: 24 GHz
 • Reaktioaika: maks. 100 ms
 • Kotelointiluokka: IP67
 • voidaan käyttää sovelluksissa SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), kategoria 3 saakka, kun käytetään kahta anturia
PSENrd 1.1 anturi

Anturi PSENrd 1.2

 • Avauskulma: 20-100° vaaka, 20° pysty, konfiguroitavissa 10°:n välein
 • Kantavuus: 5 m
 • Taajuus: 60 GHz
 • Reaktioaika: maks. 100 ms
 • Kotelointiluokka: IP67
 • voidaan käyttää sovelluksissa SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), kategoria 3 saakka
PSENrd 1.2 anturi

Analysointiyksikkö PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

 • Liitäntätyyppi: Ethernet, Profisafe
 • Sarjakytkentä: enintään 6 anturia
 • Vyöhykesarjat: enintään 32
 • OSSD-lähdöt: enintään 4
 • Kotelointiluokka: IP 20
 • FMCW: frequency modulated continuous wave
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

PSENradar-sovellukset

Tutka-antureita käytetään monilla teollisuudenaloilla, erityisesti silloin, kun optoelektronisten anturien rajat tulevat vastaan. Käytön edellytyksenä on koneen kokonaisvaltainen tarkastelu, jossa tuemme sinua mielellämme.

PSENradar-tutkajärjestelmän kattamiin turvallisuuteen liittyviin toimintoihin kuuluvat vaara-alueen valvonta ja ohitussuojaus. Vaara-alueen valvonnassa kone siirtyy turvalliseen tilaan heti, kun esimerkiksi henkilö astuu alueelle, ohitussuojaus estää koneen uudelleenkäynnistymisen, jos vaara-alueella on vielä henkilöitä, esimerkiksi huoltotilanteessa. Alla on muutamia sovellusesimerkkejä.

Tutka-antureiden "Self-teaching background" -opetustoiminnon ansiosta esimerkiksi hylkykappaleet voidaan poistaa ilman, että suoja-aluetta rikotaan ja kone pysähtyy. Tämä takaa paremman tuottavuuden.

PSENradar-tutka-anturien käyttökohteet

Esimerkkejä sovelluksista

Metallintyöstö

Ohitussuojaus metallityöstössä

Tyypillisesti tutka-anturia käytetään raskaassa teollisuudessa , jossa esimerkiksi hitsauskipinät, lastut, pöly, häikäisevä valo sekä tärinä ovat yleisiä.

Robottisolua turvattaessa on tärkeää varmistaa ohitussuojaus ja turvallinen uudelleenkäynnistys. Kun robotit ovat toiminnassa, PSENradar ei ole aktiivinen.

Puunjalostus

Turvallinen puuntyöstö turva-alueen valvonnan ansiosta

Puun työstön, kuten sahauksen aikana pöly ja lentävät lastut estävät usein optoelektronisten antureiden käytön.

Vaara-alueen henkilöiden havaitsemiseen optimaalinen ratkaisu onPSENradarin ja PNOZmulti 2-pienohjauksen muodostama yhdistelmä. Yksilöllisen suojaustilan määrityksen ansiosta voidaan suojata helposti erilaiset sovellukset.

Ulkosovellukset

Ulkosovellusten turvaaminen tutka-antureilla

Erityisesti ulkoalueella turva-alueita voidaan valvoa turvallisesti tutka-antureiden avulla, esimerkiksi portaalinosturissa tai myös nostureissa. Täällä vaikuttavat suuret lämpötilaerot sekä sateen, lumen tai sumun aiheuttama kosteus.

Jos portaalinosturit liikkuvat yhteen suuntaan, tutka-anturit varmistavat, että alueella ei ole ihmisiä.

Tuotevalikoimamme: PSENradar-tutka-anturit

Lisävarusteet LBK Systemiin

Täältä löydät LBK Systemiin sopivat lisävarusteet.

PSENradar

Kokoa oma PSENradar-tutka-anturi, jossa on enintään 6 anturia ohjausyksikköä kohti.
Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk