Kattava neuvonta = korkea tehokkuus

Ruiskuvaluun erikoistuneen Waldorf Technikin ydinosaamista ovat modulaariset, tehokkaat ja erittäin tuottavat automaatioratkaisut, jotka on räätälöity tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaan ja tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden. CE-merkintä on välttämätön modulaarisille koneille: se osoittaa, että järjestelmä kokonaisuudessaan täyttää konedirektiivin 2006/42/EY turvallisuus- ja terveydensuojeluvaatimukset. Waldorf tilasi Pilziltä säännellyn ja vaativan riskinarviointi- ja validointiprosessin: Palveluasiantuntijana Pilz ottaa vastuun koko vaatimustenmukaisuusmenettelystä. 

Jokainen liittymä luotettavissa käsissä

Lähtötilanne on melko hankala: Waldorf Technikin tuotantolaitoksissa on monia erilaisia vaaratekijöitä, jotka johtuvat useista älykkäästi toisiinsa kytketyistä laitosmoduuleista. Yrityksen on arvioitava kunkin rajapinnan riski ja toteutettava riskinhallintatoimenpiteitä. Erityinen haaste: Niihin on sisällytettävä ja tarkistettava myös ulkopuolisten yritysten rajapinnat. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, CE-merkintä mukaan luettuna, on lopulta koskettava koko järjestelmää asiakkaan toimipaikassa. Waldorf Technik löysi luotettavaa apua Pilzistä: Pilz huolehtii koko vaatimustenmukaisuuden arviointiprosessista riskinarvioinnista validointiin. Waldorf Technikille tämä tarkoittaa sekä turvallista takuuta asiakkaalle että vaatimusten tehokasta toteuttamista. Yhdessä on toteutettu jo kaksikymmentä hanketta. Kuusi muuta on valmisteilla.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Tärkeä ajan säästö: Pilz huolehtii Waldorf Technikin puolesta koko vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä.
  • Varmistamme asiakkaan korkeatasoisen turvallisuuden, koska meillä on korkeatasoinen asiantuntemus ja ymmärrämme standardit.
  • Pilz huolehtii vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja vahvistaa tämän allekirjoituksellaan.

Asiakaslausunto

Pilzin kanssa voimme aina olla varmoja siitä, että asiakkaamme saavat turvallisia ja helppokäyttöisiä järjestelmiä. Samalla voimme luottaa siihen, että päteviä konsultteja on aina käytettävissä ohjaamaan meitä projektin läpi”.

Thomas Kocinski, projektinhallintaryhmän johtaja Waldorf Technikissä

Tietoa Waldorf Technik GmbH:sta

Engen im Hegaussa toimiva Waldorf Technik GmbH on erikoistunut kehittämään ja rakentamaan asiakaskohtaisia automaatioratkaisuja erityisesti lääketieteellisen tekniikan ja terveydenhuollon aloille tarkoitettujen ruiskuvaluosien poistamiseen ja jatkojalostamiseen. Hahn-konserniin kuuluva yritys valmistaa mm. pipettikärkiä, petriastioita, reaktioastioita, verinäytteenottoputkia ja kyvettejä.

Tuotteemme käytössä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?