Automaatioratkaisut loppupakkauksessa

Sovellusesimerkki End-of-Line-automaatio

Erityisesti End-of-Line-automaatiossa käytetään usein robottisovelluksia erityisesti pahvilaatikoiden kuormalavapakkaamiseen tai kuormalavojen uudelleenpakkaamiseen ja sulkemiseen. Henkilösuojaus on tässä yhteydessä etusijalla, ja se saavutetaan yleensä erillisten suojalaitteiden avulla. Huolto- tai toimintahäiriötilanteessa kone on saatava nopeasti ja turvallisesti takaisin toimintaan, jotta tuotantokatkokset voidaan minimoida.

Olipa kyse sitten kulunvalvonnasta ja turvaoven lukituksesta, robottisolun turvallisesta uudelleenkäynnistyslukituksesta, diagnostiikka- ja visualisointitehtävistä nopeaa vianetsintää varten tai pakkausmateriaalien turvallisesta kuljetuksesta autonomisilla ajoneuvoilla ja kuljetusjärjestelmillä - tarjoamme oikean automaatioratkaisun loppupakkausta varten.

Turvallisuus kuormalavoja käärittäessä ja hitsattaessa

Esimerkiksi kalvonvenytyskoneen turvallisessa valvonnassa on korkeiden lämpötilojen vuoksi käyttäjän turvallisuuden lisäksi on saavutettava myös järjestelmän korkea käytettävyys . Tässä tapauksessa turvallinen kokonaisratkaisu, joka koostuu turvallisesta PSENradar-tutkajärjestelmästä ja konfiguroitavasta PNOZmulti 2 -pienohjauksesta, on oikea ratkaisu - mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden arviointi koko koneelle. Se soveltuu erityisen hyvin PL d/ Kat. 3 luokkaan saakka EN ISO 13849-2 -standardin mukaisesti vaativissa ympäristöissä, vaikka likaa ja pölyä esiintyisikin.

Sovellus kalvonvenytyskone

Kuljetinhihnojen suojaaminen materiaalin syötön ja poiston aikana valoverhojen avulla

Esimerkkisovellus Kuljettimien varmistus

Muting mahdollistaa materiaalin syöttämisen tai purkamisen kuljetinhihnalla ilman, että tuotantoprosessia tarvitsee keskeyttää. Muting-turvatoiminto konfiguroidaan PNOZmulti Configuratorilla ja sitä valvotaan turvallisesti PNOZmulti 2 -pienohjauksella. PSENopt II -turvavaloverhot täyttävät sormien, käsien ja vartalon suojausvaatimukset, ja ne on suunniteltu tyypin 3 tai 4 valoverhoiksi sovelluksiin, jotka täyttävät standardin EN IEC 61496 mukaiset PL d- tai PL e -vaatimukset.

PSENopt II -turvavaloverhoja voidaan käyttää myös valvomaan turvallisesti pääsyä robottisoluun. Heti kun turvavaloverhojen säteet katkeavat, robotin vaarallinen liike kytkeytyy turvallisesti pois päältä. Tuotantoa jatketaan vasta, kun kuittaus on saatu PNOZmulti 2 pienohjausjärjestelmän kautta, kun vaaralliselta alueelta on poistuttu. Saat turvallisen kokonaisratkaisun samalta toimittajalta. PNOZmulti 2:een saatavilla oleva PVIS-diagnostiikka, joka sisältää tekstiviestejä nopeaa korjaustoimintaa varten, estää tarpeettomia seisokkeja.

Joustava turvaporttien suojaus modulaarisella turvaporttijärjestelmällä

Loppupakkauksessa kuormalavalaitteilla tai roboteilla turvaportit ovat välttämättömiä. Modulaarinen turvaporttijärjestelmä mahdollistaa joustavat yhdistelmät yksilöllistä turvaporttivalvontaa varten valinnaisella kulunvalvonnalla. Tarjontaamme voidaan yhdistellä yksilöllisesti tarpeidesi mukaan, ja se ulottuu turvallisesta prosessipidosta PSENslockilla tai lukituksesta ja pidosta PSENmlock-turvaporttianturilla sopiviin lisävarusteisiin, kuten PSENmlock-ovenkahvamoduuliin, jossa on integroitu toimilaite ja integroitu evakuointiavaus, ja PITgatebox-painikeyksikköön, joka mahdollistaa turvaporttijärjestelmän yksinkertaisen käytön. Lisävarusteena integroitu PITreader-kulunvalvontajärjestelmä käyttäjän todentamista varten. Diagnostiikka ja turvallinen sarjakytkentä on mahdollista Safety Device Diagnosticsilla. Ohjaustoiminnot hoidetaan turvallisesti ja luotettavasti konfiguroitavalla PNOZmulti 2 -pienohjauksella. Kokoa oma räätälöity ratkaisusi!

Sovellus modulaarisen turvaporttijärjestelmän kanssa

Turvallinen materiaalinkäsittely autonomisilla kuljetusajoneuvoilla

Sovellusesimerkki materiaalinkäsittely autonomisilla kuljetusajoneuvoilla

Kun kuljetetaan pakkausmateriaalia tai eurolavoja, työntekijöiden turvallisuus on taattava myös autonomisten kuljetusajoneuvojen ja järjestelmien ympäristössä. ISO 3691-4 -standardiin perustuen tuemme AGV-sovelluksesi koordinointia konseptista käyttöönottoon, mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Euro-kuormalavojen turvallisessa kuljetuksessa PSENscan-turvalaserskanneri vastaa yhdessä modulaarisen myPNOZ-turvareleen kanssa autonomisten ajoneuvojen turvaamisesta ja dynaamisesta navigoinnista, ja se on helppo integroida valmiiden ROS-moduulien ansiosta. AGV-ratkaisu sisältää myös PITestop- ja PITsign-ohjaus- ja merkinantolaitteet sekä SecurityBridgen. Tämä takaa suojan manipulointia vastaan. Hyödy ajan ja kustannusten säästöistä neuvojemme ja täydellisesti yhteensovitettujen komponenttien ansiosta.

Lisätietoja pakkaustekniikasta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk