Suomi | suomi

13.6.2016

Lait ja standardit Brasiliassa

Koneiden ja laitteistojen kansainvälinen turvallisuus.

Brasilialainen Komitee Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) on integroinut vain osan ISO/IEC-standardeista kansalliseen lainsäädäntöön. Globalisaation vuoksi ja markkinavaatimusten täyttämiseksi suuret brasilialaisyhtiöt vaihtavat usein ISO/IEC-standardeihin ennen kuin ABNT ehtii integroida ne lainsäädäntöön.


NR:n – Brasilian direktiivit

Brasiliassa työsuojeluasetusta valvoo työministeriö. Se perustuu yhdenmukaistettuihin työlakeihin (Consolidation of Labor Laws (CLT)), jotka on vahvistettu asetuksella 5452 1. toukokuuta 1943. CLT yhdenmukaistaa Brasilian työlait ja säätää yksilöllisistä ja kollektiivisista työsuhteista. Tähän asetukseen sisältyvät myös nk. NRt, jotka määrittävät työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi vaadittavat toimenpiteet. NRt muistuttavat eurooppalaisia direktiivejä, koska ne sisältävät tiettyjä sovellettavia asetuksia. Voimassaoloalue on osoitettava viittauksella standardeihin.


NR-12 Brasiliassa / Koneturvallisuusdirektiivi

Turvallisuuteen liittyviä NR:iä on yhteensä 36 mukaan lukien koneita koskeva NR-12. Kaikkien julkisissa ja yksityisissä yrityksissä työskentelevien ja CLT:ssä rekisteröityjen työntekijöiden on noudatettava näitä säädöksiä. Tavoitteena oli varmistaa, että sekä uusien että käytettyjen koneiden turvallisuutta koskevat vaatimukset vastaavat maailmalla käytössä olevaa tasoa.


NR-12:n sisältö

Standardin päätavoite on varmistaa, että uusi konesukupolvi on periaatteessa turvallinen täydellisine kuljetus-, käyttö-, huolto- ja romutusohjeineen. Samalla standardi määrittää nykyisten koneiden sovituksessa tarvittavat toimenpiteet. Standardi määrittää myös ennakoivalle huollolle asetettavat vaatimukset. Standardissa määritetään myös vanhojen koneiden romutukselle asetettavat vaatimukset sellaisten vanhentuneiden koneiden kaupan ehkäisemiseksi, joiden varustus ei täytä turvallisuusmääräysten vaatimuksia. Määräykset edellyttävät vain, että koneen on ennen jälleenmyyntiä oltava varustettu niin, että se täyttää turvallisuusstandardin vaatimukset.


Koneiden käyttö, myynti ja osto Brasiliassa

Jos käytät, ostat tai myyt koneita Brasiliassa, sinun on tunnettava NR-12:n erityisvaatimukset. Pilz voi auttaa kaikessa aina riskiarvioinnista turvallisuuden vahvistukseen normin NR-12 vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Pilz toimii kaikkialla maailmassa ja tuntee kyseisen maan vaatimukset.


Lisätietoa:

Käsikirja toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvistä standardeista

Pilz-palvelut

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk