Suomi | suomi

24.5.2016

Miten lait, direktiivit ja standardit liittyvät toisiinsa EU:ssa?

Tärkeää tietoa koneenrakennusalan vaatimuksista Europan unionissa.

Euroopan Unionissa yhdenmukaistetaan kiihtyvään tahtiin koneenrakentamista koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Näin jokaisella maalla ei ole enää omia vaatimuksia, vaan Euroopassa on yhä enemmän voimassa yhdenmukaiset määräykset.


Tärkeitä yhteyksiä

Tällä hetkellä EU määrittelee direktiivien avulla yleiset suojaustavoitteet. Nämä suojaustavoitteet edellyttävät tarkempaa erittelyä, konkreettinen sääntely tapahtuu standardeilla.

Muutoin EU-direktiivit käsittelevät erikoisaiheita. Ne astuvat voimaan vasta kun EU-maa integroi sen omaan lainsäädäntöönsä. Käytännössä EU direktiiveillä on harmittomasta nimestään huolimatta lain asema.


Milloin standardit ovat oikeudellisesti merkittäviä?

Standardeilla ei itsessään ole oikeudellista merkitystä. Sen ne saavat vasta, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä tai kansallisten lakien ja asetusten kautta. Julkaisun myötä standardi voi saada ns. olettamusvaikutuksen. Tämä tarkoittaa, että valmistaja voi lähteä liikkeelle siitä, että direktiivin vaatimukset on täytetty, kun standardin vaatimukset täyttyvät. Oikeudellisessa yhteydessä puhutaan silloin todistustaakan kääntämisestä. Jos valmistaja käyttää yhdenmukaistettua standardia, kantajan täytyy todistaa, että valmistaja on tehnyt virheen.

Standardit, joita ei ole julkaistu EUVL:ssä, eivät ole yhdenmukaistettuja. Olettamusvaikutus ei siis koske niitä.

Ellei standardeja ole vielä olemassa – niin kuin käy usein innovatiivisilla aloilla - valmistajan on osoitettava, että hän on noudattanut tarvittavaa huolellisuutta ja Noudattaa vastaavien direktiivien suojaustavoitteita.

 

Lisätietoa

Standardeihin liittyviä suojaustyökaluja

Koneturvallisuuteen liittyvät palvelut

EU:n koneenrakennusta koskevat vaatimukset
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk