Suomi | suomi

1.1.1970

Koneturvallisuuden asiantuntija

Pilz on koonnut kolmepäiväisen koulutuskokonaisuuden, jossa voit kerrata ja oppia uutta koneturvallisuuden tärkeiltä osa-alueilta; lainsäädäntö ja CE-merkintä, riskin arviointi, mekaaniset- sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaan perustuvat koneturvallisuusratkaisut.

Koneiden ja järjestelmien automatisointiaste kasvaa jatkuvasti. Automatisoinnin myötä koneiden toiminnot monipuolistuvat ja usein myös monimutkaistuvat. Samanaikaisesti koneiden tulisi olla kuitenkin myös helppokäyttöisiä. Koneturvallisuuden rooli ja oikea-aikainen huomiointi on tärkeässä asemassa tässä kehityksessä.

Koneturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja standardit ovat niiden moniulotteisuuden vuoksi vaikeasti seurattava osa-alue. Myös niiden muutoksia ja päivityksiä on työlästä valvoa, jollei niiden kanssa toimi aktiivisesti.

Yrityksen johto on vastuussa koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön toteutumisesta työpaikalla.

Pilz on koonnut kolmepäiväisen koulutuskokonaisuuden, jossa voit kerrata ja oppia uutta koneturvallisuuden tärkeiltä osa-alueilta; lainsäädäntö ja CE-merkintä, riskin arviointi, mekaaniset- sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaan perustuvat koneturvallisuusratkaisut.

Oikea-aikainen riskien tunnistaminen ja niiden poistaminen minimoi kustannukset. Asiantuntijamme auttaa standardien soveltamisessa sekä antaa vinkkejä miten teoriasta päästään sujuvasti käytäntöön.

Koneturvallisuuden asiantuntijana sinun tulee myös hallita koneen koko elinkaari, suunnittelusta aina koneen käytöstä poistoon ja kierrätykseen.

Kolmen päivän koulutuskokonaisuudella sinusta tulee koneturvallisuuden asiantuntija. Jos koet, ettei koko kolme päivää ole tarpeen, poimi kokonaisuudesta itsellesi hyödylliset päivät.

Alla koulutusohjelman sisältö lyhyesti. Lisätietoja löydät sivuiltamme www.pilz.fi tai ottamalla yhteyttä myyntiimme p. 010 322 4030.

 

Päivä 1

Konedirektiivi ja CE-merkintä

Koulutuksessa läpikäydään Konedirektiivin 2006/42/EY pääkohdat sekä keskeiset käyttötarkoitukset. Kansallisessa lainsäädännössä Konedirektiivi tunnetaan Koneasetuksena 2008/400. Lisäksi läpikäydään koneiden/tuotantolinjojen CE-merkintäprosessin pääkohdat ja -periaatteet.

Käytännön esimerkkien avulla läpikäydään Konedirektiivin ja keskeisten koneturvallisuuteen liittyvien standardien sisältöä. Koulutuksessa opitaan myös turvallistamisprosessin eri vaiheiden oikea-aikaisuus, jolloin turvallistamisen kustannukset saadaan minimoitua ja ratkaisuista tulee optimaalisia ja tarkoituksenmukaisia.

 

Päivä 2

Riskin arviointi ja mekaaniset turvaratkaisut

Standardien käyttö oikealla tavalla on hyvä tapa varmistua koneen turvallisuusvaatimuksien täyttämisestä.

Koneiden suunnittelun yhteydessä puhutaan paljon turvallisuuteen liittyvistä ohjausjärjestelmistä ja kuinka standardien vaatimukset toteutetaan käytännössä. Koneturvallisuudessa kuitenkin mekaanisilla ratkaisuilla on merkittävä rooli koneen turvallistamisessa. Monesti ohjausjärjestelmällä vain täydennetään mekaanisia ratkaisuja. Kuinka lähelle koneen vaarallista aluetta turva-aidan voi asentaa? Kuinka korkea aidan tulee olla? Kuinka lähelle vaarallista aluetta valoverhon voi asentaa? Mihin hätäpysäytyspainikkeet tulisi sijoittaa? Standardeissa EN ISO 13857 ja EN ISO 13850 em. kaltaisiin kysymyksiin otetaan kantaa. Standardien tuntemus säästää paljon aikaa koneen suunnittelu- ja asennusvaiheessa sekä samalla varmistaa lainsäädännön ja standardoinnin mukaisen lopputuloksen.

Koulutuksessa tuodaan esiin sekä mekaaninen että sähkö- ja automaatiotekniikalla toteutettu turvallistaminen. Päivän aikana keskeisten standardien sisältö tulee tärkeimmiltä osin tutuksi. Päivän aikana läpikäydään hätäpysäytyspainikkeiden tarvittava lukumäärä ja sijoittaminen, huoltoluukkujen valvonta ja/tai lukitus, kaksinkäsinohjauslaitteiden valinta ja hyödyntäminen jne. Riskin arvioinnin tärkeys osana turvallistamisprosessia tulee myös hyvin esiin sekä ohjelmassa on myös riskin arvioinnin harjoitus.

 

Päivä 3

Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät

Standardien tehokas ja oikea hyväksikäyttö on tärkeää koneen turvallistamisessa.

Aikaisemmin voimassa ollut ja paljon käytetty standardi EN 954-1 (Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet) on korvattu standardeilla EN 62061 (Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus) ja EN ISO 13849-1 (Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet). Uusien standardien myötä nykyään puhutaan SIL- ja PL-luokista. Muutos aiheuttaa uudenlaisen lähestymistavan turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän suunnitteluun. Muutoksella on vaikutusta pneumaattisen, hydraulisen sekä sähkö- ja automaatioteknisen ohjausjärjestelmän suunnitteluun.

Koulutuksessa läpikäydään keskeisimmät standardoinnin muutokset, pääpainon ollessa standardissa EN ISO 13849-1. Esimerkkien avulla havainnollistetaan standardien soveltamista käytäntöön.

Koulutuksessa käytetään laskentatyökalua PAScal, jolla voidaan laskennallisesti todentaa valitun ohjausjärjestelmärakenteen sekä käytettyjen komponenttien täyttävän vaadittu SIL- tai PL-taso. Ohjelman demoversio jaetaan osallistujille.

 

Koneturvallisuuden asiantuntija, 3 pv

10-12.3.2015 Helsinki
14-16.4.2015 Pori
5-7.5.2015 Lappeenranta

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan koulutuksien sisältöön.

https://www.pilz.com/fi-FI/trainings/seminars/articles/083057

 

Koulutuspaketit sisältävät läpikäytävän materiaalin sekä koulutuspäivän tarjoilut.

Tutustukaa ja ilmoittautukaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti!

(Huom! Voitte ilmoittautua myös yksittäiseen koulutuspäivään)

 

Annamme mielellämme lisätietoja koulutuksista.

Voitte ilmoittautua joko nettisivujemme kautta, puhelimitse p. 010 322 4030 tai sähköpostilla osoitteeseen pilz.fi@pilz.dk
 


 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: