Suomi | suomi

18.7.2016

Lait ja standardit Japanissa

Koneiden ja laitteistojen kansainvälinen turvallisuus.

Japanin työsuojelulaissa määritetään, että vaaralliset koneet tai vaarallisissa olosuhteissa käytettävät koneet on varustettava kansallisen ministeriön määrittämillä suojavarusteilla. Tämä koskee esim. kumijauhantakoneita, puristimia, nosturien ylikuormitussuojia, puuteollisuuden sahoja ja sähkölaitteita räjähdysvaarallisissa tiloissa. Eräiden koneiden yhteydessä valmistus tai käyttö edellyttää kansallisen ministeriön hyväksynnän. Kattilat, nosturit, paineastiat ja hissit kuuluvat tähän kategoriaan.


Käyttöturvallisuusvaatimukset

Käyttöturvallisuusasetus vaatii "parhaana pyrkimyksenä", että konevalmistaja selvittää koneen käyttöön liittyvät riskit ja että työnantaja/käyttäjä suorittaa riskiarvioinnin.


Käyttöturvallisuustoimenpiteet ja riskiarviointi

Japanin Industrial Safety & Health Association (JISHA) tukee ennen kaikkea riskiarviointien ja työsuojelujärjestelmien käyttöönottoa Japanissa. Japanilaisten asetusten mukaan kaikkien työnantajien/käyttäjien on varmistettava, että käyttöturvallisuustoimenpiteet on toteutettu. Työntekijät ovat velvollisia tukemaan työnantajien toimenpiteitä.

Riskiarvioinnin metodiikka on määritetty japanilaisissa standardeissa (Japanese Industrial Standards, JIS), jotka on yhdenmukaistettu kansainvälisten standardien kanssa. Vaikka riskiarviointi on pakollinen tiettyjä kemikaaleja käytettäessä, sitä ei vaadita muilla aloilla.


Lisätietoa:

Käsikirja toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvistä standardeista

Pilz-palvelut
 

Koneiden ja laitteistojen kansainvälinen turvallisuus Japanissa
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk