Ostfildern, 12. jul. 2018

Nyt analogt indgangsmodul til den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz optimerer procesforløb – sikker registrering af temperatur, niveau o.l.

Det nye analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI er en udvidelse af produktserien med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2. Modulet kan registrere og overvåge mange forskellige processer sikkert op til PL e og SIL CL 3. Et ekstra plus er her det selvstændige modulprogram (mIQ), som kan bruges til at indstille værdierne særdeles detaljeret. Det giver en hurtigere bearbejdning direkte i modulet, hvor processer ikke kun kan overvåges sikrere, men også mere præcist.

Dette modul overvåger pålideligt bl.a. tryk, temperatur, gennemstrømning, afstand og niveau samt også wirehastighed og -belastning. Hertil kommer procesforløb, der omfatter krafttilstande, bukningsprocesser og afstandsmåling.

Intelligent understøttelse giver merværdi
Det selvstændige modulprogram mIQ sørger med sin decentrale bearbejdning i modulet for hurtige reaktionstider. PNOZ m EF 4AI stiller samtidig nye softwaremoduler til indgang, plausibilitet, skalering og aritmetiske funktioner til rådighed via softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. De analoge måleværdier kan skaleres i numeriske størrelser med vilkårlig måleenhed allerede under konfigurationen. Grænseværdi-, område- og arbejdsområdeovervågningen kan parametreres via softwareværktøjet med blot nogle få museklik. Konstruktionen bevirker, at sensorers standardmåleområde overholdes sikkert, således at gængse industristandarder kan anvendes helt enkelt. Alt i alt muliggør modulprogrammet enkel projektering samt en mere nøjagtig og hurtigere processtyring.

Vilkårlig anvendelse – maksimal sikkerhed
Det nye, analoge indgangsmodul stiller fire, af hinanden uafhængige sikre analoge strømindgange på 4 - 20 mA med en opløsning på 15 bit plus fortegn til rådighed. Måleområdet ligger på 0 - 25 mA. De analoge indgange egner sig til tilslutning af måletransduktorer eller følere med standardiserede strømsignaler.
Til dette formål er softwareværktøjet PNOZmulti Configurator blevet udvidet med mange forskellige analoge moduler. Med disse moduler kan du foretage en sikker registrering og overvågning af vilkårlige måleværdier som f.eks. tryk, temperatur, niveau og afstand op til den højeste sikkerhedskategori.

Hurtigere reaktion minimerer stilstandsperioder
De aritmetiske funktioner som f.eks. midling og differenstrykberegning o.a. letter anvendelsen og muliggør en mere nøjagtig og hurtigere diagnose. Der kan overføres op til seks analoge værdier pr. modul til en feltbus, således at et hurtigere procesindgreb er muligt. I kombination med visualiseringssoftwaren PASvisu fra Pilz kan analoge værdier vises og analyseres. Dermed kan stilstandstiderne også minimeres. På denne måde nyder brugerne ved anvendelse af PNOZmulti 2 godt af en hurtig projektering og idrifttagning.

Ud over mange forskellige anvendelsesmuligheder inden for serie- og specialfremstilling af maskiner samt i forbindelse med føde- og drikkevarer giver brugen af det nye, analoge indgangsmodul fra Pilz fordele inden for proces- og metodeteknik, f.eks. ved brænderstyringer.

Yderligere oplysninger om produktet

Produktserien med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz udvides med det analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI, der giver en hurtigere bearbejdning samt optimeret diagnose.
Produktserien med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz udvides med det analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI, der giver en hurtigere bearbejdning samt optimeret diagnose.

Produktserien med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz udvides med det analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI, der giver en hurtigere bearbejdning samt optimeret diagnose.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: