Juridisk henvisning

Ophavsret

Alle billeder, tegninger, tekster, lyd-, video- og animationsfiler på dette websted er omfattet af ophavsretten og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendom. Kopiering, ændring eller anvendelse i andre elektroniske eller trykte publikationer er forbudt uden udtrykkeligt samtykke fra Pilz GmbH & Co. KG.

Registrerede varemærker (Trademarks)

CECE®, CHRE®, CMSE®, INDUSTRIAL PI®, Leansafe®, Myzel®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® er registrerede varemærker tilhørende Pilz GmbH & Co. KG.

Eftersom tekst og billeder på denne portal kun anvendes til beskrivelse og anskueliggørelse, tager vi ikke ansvaret for eventuelle fejl.

Ansvarsfraskrivelse

Internetportalens indhold

Pilz GmbH & Co. KG garanterer ikke for de viste informationers aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Krav om erstatningsansvar over for Pilz GmbH & Co. KG, der vedrører skader af materiel eller immateriel art, som skyldes anvendelse eller manglende anvendelse af de viste informationer eller anvendelse af forkerte eller ufuldstændige informationer, er grundlæggende udelukket, såfremt Pilz GmbH & Co. KG ikke har ageret bevisligt forsætlig eller groft uagtsomt.

Alle tilbud er uden forbindende og uforpligtende. Pilz GmbH & Co. KG forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af portalen eller det komplette tilbud uden særskilt varsel og afslutte offentliggørelsen lejlighedsvist eller definitivt.

Teknisk dokumentation

Vi har sammensat vores tekniske dokumentation meget omhyggeligt. Vi har givet alle oplysninger ud fra den aktuelle tekniske standard samt efter bedste evne og samvittighed. Alligevel kan vi ikke garantere for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne, medmindre der er tale om grov uagtsomhed. Oplysningerne har frem for alt ikke samme juridiske kvalitet som garantier og garanterede egenskaber.

På internettet stilles altid den nyeste udgave af et dokument til rådighed. Denne dokumentation kan på grund af den tekniske videreudvikling indeholde ændringer i forhold til den udgave, som er vedlagt produktet. Brug derfor altid den dokumentation, som er vedlagt produktet, til installation og drift. Vi tager gerne imod henvisninger vedrørende uoverensstemmelser. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

Links

Vi tager intet ansvar for garanti for databeskyttelse eller for indhold på andre websteder, som du kan gå til via links på Pilz-webstedet.

Databeskyttelse

Personoplysninger, som f.eks. navne, adresser og telefonnumre, men også personers e-mailadresser, er underlagt særlig lovgivning vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed. Du finder detaljerede informationer i rubrikken Databeskyttelse.

Pilz GmbH & Co. KG træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller uretmæssig sletning eller ændring, og mod tab, uberettiget videregivelse eller uberettiget adgang.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk